>Voeg code toe voor de </head> tag.bestuurder

Recente rechtspraak van de Raad van State inzake de ondertekening van een offerte voor een overheidsopdracht (Racine)

Auteurs: Bram Tollet en Hannes Carpentier (Racine)Publicatiedatum: 23/03/2021 In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich andermaal moeten buigen over de problematiek van de correcte ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht. Overeenkomstig de overheidsopdrachtenreglementering (meer in het bijzonder

Een nieuwe wind bij de Raad van State: ondertekening offerte overheidsopdracht als daad van dagelijks bestuur? (Adlex)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex)Publicatiedatum: 08/03/2021 Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap niet bevoegd was om een offerte voor een overheidsopdracht op geldige wijze te ondertekenen, kon recent het eerste barstje in dit standpunt worden vastgesteld. 1.

Koerswijziging Raad van State: gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder kan offertes voor overheidsopdrachten ondertekenen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 18/02/2021 De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap offertes voor overheidsopdrachten niet geldig kan ondertekenen. Deze rechtspraak was zo consequent dat aanbestedende overheden zelfs vaak in de opdrachtdocumenten al waarschuwden dat zij de

2021-02-19T08:05:39+00:00 22 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

Het WVV en het statuut van de bestuurder-werknemer: wat kan nog? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristiaan Caluwaerts en Berk Cimen (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 10/02/2021 De FOD Economie is reeds geruime tijd duidelijk wat het sociaal statuut van zelfstandigen betreft:  “In een vennootschap worden zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten als zelfstandigen beschouwd en zijn ze onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.” Het KB nr. 38 van 27 juli

2021-02-11T13:03:30+00:00 15 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Selectieve betalingen door de bestuurder van een onderneming in moeilijkheden. Geniet de bestuurder keuzevrijheid of zijn er risico’s? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens, Sam Ledent en Irgen De Preter (Schoups)Publicatiedatum: 25/01/2021 De bestuurder van een onderneming in moeilijkheden staat voor moeilijke keuzes. Wanneer betaling van alle opeisbare schulden op een gegeven moment niet mogelijk is, zal hij er noodgedwongen vaak voor opteren om – met het oog op de voortzetting

2021-02-02T12:53:55+00:00 3 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Geldt voor een (ex-)bestuurder steeds een concurrentieverbod? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio)Publicatiedatum: 07/01/2021 U bent ondernemer. U staat, misschien samen met nog een aantal anderen, in voor het bestuur van de vennootschap. Alles gaat vlot, maar op een bepaald moment voelt het toch niet meer zo goed. U denkt “wat ik zelf doe, doe ik beter”. Geen verantwoording meer

2021-01-12T14:14:29+00:00 13 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het Hof van Cassatie bevestigt: elke bestuurder moet zijn medebestuurders controleren (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 22/12/2020 In een arrest van 9 oktober 2020 bevestigt het Hof van Cassatie voor het eerst dat elke bestuurder binnen een collegiaal bestuur een toezichtsplicht heeft op zijn medebestuurders. Het Hof veegt daarbij nog eens de klassieke excuses van tafel: “Ik stond in voor de commerciële opvolging,

Collegiaal besturen: bezint eer ge begint (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Wanneer het bestuur in een vennootschap of een vereniging verloopt via een collegiaal bestuursorgaan, rust op elke bestuurder een individuele toezichtplicht op zijn medebestuurder. Dit houdt in dat in beginsel elke bestuurder verantwoordelijk is voor het bestuursbeleid binnen de vennootschap en zich niet kan

2020-12-09T08:29:44+00:00 8 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Opgelet voor zogenaamde “bestuurders op papier”: ook zij lopen risico op aansprakelijkheid! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/11/2020 In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” houdt echter

2020-11-12T14:10:48+00:00 13 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Hof van Cassatie beaamt individuele plicht tot toezicht op collega-bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/10/2020 In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met een laattijdige fiscale aangifte binnen een VZW: “Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke

2020-10-23T11:22:42+00:00 26 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |