>Voeg code toe voor de </head> tag.bestemmingsstrijdigheid

Steeds belang bij een middel over bestemmingsstrijdigheid? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 07/06/2019 Klassiek luidt de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat, opdat een verzoekende partij belang zou hebben bij een middel, het noodzakelijk, doch voldoende is dat de vernietiging op grond van dit middel zou kunnen bijdragen tot het voordeel dat de verzoekende partij beoogt