>Voeg code toe voor de </head> tag.beslag

Niet voor beslag vatbare goederen: hoorzitting over wetsvoorstel op 20 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 21/04/2021 Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen. Verouderde opsomming aangepast aan de moderne noden Artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek bevat een lijst van goederen die niet in beslag kunnen worden genomen. Deze bepaling is niet geheel aangepast aan het huidige tijdperk.

2021-04-20T14:07:38+00:00 21 april 2021|Categories: Insolventierecht Gerechtelijk recht|Tags: |

Onbeslagbaarheid van de gezinswoning (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio)Publicatiedatum: 14/01/2021 In tijden van Corona is de zoektocht naar een adequate bescherming tegen schuldeisers een actueel thema. De artikelen 72 tot en met 83 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) hebben betrekking op de niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige.

2021-01-16T12:09:24+00:00 21 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Executierechter versus. bodemrechter (Blienberg Advocaten)

Auteur: Blienberg Advocaten Publicatiedatum: 11/10/2020 De beslagrechter De beslagrechter – dewelke deel uitmaakt van de rechtbank van eerste aanleg - is bevoegd voor alle vorderingen inzake de bewarende beslagen en middelen van tenuitvoerlegging oftewel executiemaatregelen genaamd. Meer specifiek is de beslagrechter onder meer bevoegd om  volgende vorderingen te behandelen: verzoekschriften

2020-10-23T10:09:39+00:00 23 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog minstens tot 17 juni 2020 (Lydian)

Auteurs: Yves Lenders en Kim Van Zummeren (Lydian) Publicatiedatum: 28/04/2020 Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking voor Belgische ondernemingen die te kampen krijgen met financiële moeilijkheden door de COVID-19 pandemie/epidemie en de in de context hiervan genomen maatregelen. Deze bescherming was initieel

2020-05-18T10:47:37+00:00 18 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Verbod op uitvoering ten aanzien van particulieren (Agerant gerechtsdeurwaarders)

Auteur: Kris Slabbaert (Agerant gerechtsdeurwaarders) Publicatiedatum: 13/05/2020 De commissie justitie heeft haar goedkeuring uitgesproken over een tijdelijke inperking van het uitvoerend beslag tegen particulieren. Een op het eerste zicht sociale maatregel die alle steun verdient. Toch is enige kritiek op haar plaats. In eerste instantie is er de dagelijkse realiteit.

2020-05-13T09:17:04+00:00 13 mei 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Staakt het vuren – tijdelijk moratorium op faillissementen en beslagen (Lydian)

Auteurs: Yves Lenders en Kim Van Zummeren (Lydian) Publicatiedatum: 28/04/2020 Zowel op federaal als gewestelijk niveau werden ondertussen heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd door de overheden om de Belgische ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de huidige Corona-crisis. Het is helaas niet uitgesloten dat vele bedrijven ondanks deze maatregelen op korte

2020-05-18T10:44:25+00:00 2 mei 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

De opheffing van het strafrechtelijk beslag uitgelegd (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Jana Riemslagh (Van Steenbrugge Advocaten)  Publicatiedatum: 06/03/2020 Stel: je geeft je wagen in bewaring aan een garage met als doel hem te verkopen. Of nog eenvoudiger: je brengt je wagen naar een garage voor herstelling. Derde voorbeeld: je hebt een relatie met iemand, je woont officieel niet samen, maar

2020-03-11T15:48:42+00:00 17 maart 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Het belang van een tijdige verklaring van derde-beslagene (Monard Law)

Auteur: Robin Tavernier (Monard Law) Publicatiedatum: 10/09/2019 De wet voorziet voor een schuldeiser de mogelijkheid om bewarende of uitvoerende beslagmaateregelen te nemen op het vermogen van zijn schuldenaar. Een variatie hierop is de figuur van het ‘beslag onder derden’, waarbij de schuldeiser niet het patrimonium van zijn eigen schuldenaar (de ‘beslagene’)

2019-10-14T15:42:53+00:00 14 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |