Is de preventieadviseur gebonden door een beroepsgeheim? (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius) Publicatiedatum: 24/03/2021 Het beroepsgeheim geldt niet voor de preventieadviseur. Dit betekent evenwel niet dat hij geen discretie- en vertrouwelijkheidsverplichting heeft. Inbreuken daarop leiden dan wel niet tot geldboete of gevangenisstraf, maar worden evengoed gesanctioneerd. Denk daarbij aan schadevergoeding, tuchtsancties en ontslag om dringende reden. Voorzichtigheid blijkt dus niet alleen de moeder…

Lees meer

Psychologen : onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht – KB van 4 juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/07/2018 Vanaf 24 juni 2018 is er een duidelijk onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht. Beroepsgeheim De psycholoog die, uit hoofde van zijn staat of beroep, in het bezit is van geheimen die hem werden toevertrouwd, is gehouden tot het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. Discretieplicht De psycholoog is, ten allen…

Lees meer

Antigoon versus beroepsgeheim : quid onrechtmatig bewijs? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin Publicatiedatum: 21/03/2018 Een recent arrest van het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat onrechtmatig bewijs dat wordt verkregen met schending van het beroepsgeheim niet automatisch tot bewijsuitsluiting leidt. In een kort arrest oordeelde het Hof van Cassatie dat een schending van het beroepsgeheim niet per definitie tot bewijsuitsluiting leidt, maar dat…

Lees meer