>Voeg code toe voor de </head> tag.beroepsgeheim

Psychologen : onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht – KB van 4 juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/07/2018 Vanaf 24 juni 2018 is er een duidelijk onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht. Beroepsgeheim De psycholoog die, uit hoofde van zijn staat of beroep, in het bezit is van geheimen die hem werden toevertrouwd, is gehouden tot het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. Discretieplicht

2018-07-17T09:21:42+00:00 17 juli 2018|Categories: Gezondheidszorg Medisch recht|Tags: |

Antigoon versus beroepsgeheim : quid onrechtmatig bewijs? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin Publicatiedatum: 21/03/2018 Een recent arrest van het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat onrechtmatig bewijs dat wordt verkregen met schending van het beroepsgeheim niet automatisch tot bewijsuitsluiting leidt. In een kort arrest oordeelde het Hof van Cassatie dat een schending van het beroepsgeheim niet per definitie

2019-10-14T15:36:49+00:00 20 april 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , , |