>Voeg code toe voor de </head> tag.bemiddeling

U hebt een geschil. Kiest u voor een gerechtelijke procedure of is een bemiddeling beter? (Seeds of Law)

Auteur: Steve Griess (Seeds of Law)Publicatiedatum: 12/05/2021 De term "bemiddeling" valt niet meer uit onze leefwereld te bannen. Het wordt alsmaar populairder als efficiënte manier om geschillen te beslechten die tussen twee of meer partijen kunnen ontstaan. Waar een voorstel tot bemiddeling enkele jaren geleden nog beschouwd werd als een

2021-05-19T08:10:19+00:00 20 mei 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Bemiddeling: conflictoplossing met meerwaarde (Monard Law)

Auteur: Charlotte De Muynck (Monard Law)Publicatiedatum: 18/03/2021 Onder invloed van de (nieuwe) bemiddelingswet, wordt thans ook vanuit de wetgever de boodschap gestuurd om zoveel mogelijk geschillen zelf te regelen en de rechtbanken te ontlasten. Magistraten, gerechtsdeurwaarders en advocaten kregen de opdracht om mee te werken aan het stimuleren van een

2021-03-19T10:18:19+00:00 24 maart 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Vrije keuze van een advocaat, ook bij bemiddeling! (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Publicatiedatum: 03/11/2020 Op 16 november 2018 publiceerden we een nieuwsbrief met dezelfde titel als hierboven, alleen toen nog in vraagvorm. Vandaag kunnen we het vraagteken vervangen door een uitroepteken, want het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 22 oktober 2020

2020-11-12T15:17:20+00:00 18 november 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Het Verdrag van Singapore: het ontbrekende puzzelstuk in internationale bemiddeling (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Publicatiedatum: 02/10/2020 Op 12 september 2020 trad het verdrag van Singapore inzake bemiddeling in werking. Het verdrag, dat tot stand is gekomen in de schoot van de Verenigde Naties, heeft een grote waarde voor het afhandelen van internationale handelsgeschillen. Het voorziet

2020-10-06T09:29:59+00:00 6 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Onlineplatforms bieden nu ook bemiddeling aan (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 17/06/2020 Veel bedrijven maken vandaag gebruik van onlineplatforms (zoals bijvoorbeeld BOL.com, Booking.com, Amazon, enz.) om hun goederen en diensten aan te bieden aan consumenten. Deze onlineplatforms zijn meestal grote spelers, zodat het voor de aanbieders van goederen en diensten in de praktijk

2020-06-21T15:45:19+00:00 25 juni 2020|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen: onbekend maakt onbemind (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 03/05/2019 In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen dergelijke conflicten al een hele tijd onderhuids en komen ze nadrukkelijk tot uiting wanneer de vergunningverlenende overheid de toelating verleent om de vergunningsplichtige werken uit te voeren. Vaak

Fiscale bemiddeling – Cel Administratieve Sancties: sinds 1 januari 2019 actief (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 04/02/2019 Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van 7 mei 2018 werd bij wet van 29 maart 2018 een “cel administratieve sancties” (of kortweg CAS) toegevoegd aan de fiscale bemiddelingsdienst. Deze nieuwe afdeling binnen de fiscale bemiddelingsdienst ging op 1 januari 2019 van start.  In deze

2019-02-04T15:27:07+00:00 6 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Bemiddeling met overheden = aan te moedigen! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Wim Mertens (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 14/01/2019 De geschillen daarover met overheidsinstanties, zoals gemeenten, OCMW, provincies, Vlaams Gewest, Belgische Staat en allerlei parastatale rechtspersonen zijn voor de burger en bedrijven dikwijls frustrerend. Vaak wordt vastgesteld dat de overheidsdienst met wie het geschil gevoerd wordt, "de paraplu open trekt" en zegt dat

2019-01-30T15:39:54+00:00 30 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Gedaan met overvolle zittingszalen in familiezaken? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2018 De Familierechtbanken kreunen onder het vele werk De Familierechtbanken in België worden overspoeld met dossiers. Een tekort aan personeel zorgt er daarenboven voor dat de zittingsrollen vol komen te staan, vonnissen op zich laten wachten.  Om nog maar te zwijgen van allerhande vertraging in

Gerechtelijke bemiddeling kan sedert 12 juli 2018 ook bevolen worden als niet alle partijen daarmee akkoord zijn (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/07/2018 De reden voor deze wijziging wordt uiteengezet in de ‘Memorie van Toelichting’: De rechter krijgt de mogelijkheid het beroep op bemiddeling op te leggen, ambtshalve of zelfs met akkoord van één partij. In weerwil van het advies van de Raad van State, wordt deze mogelijkheid gehandhaafd

2018-07-24T11:37:49+00:00 25 juli 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |