>Voeg code toe voor de </head> tag.belastingsvoordeel

Vlaanderen schaft weinig gebruikte belastingvoordelen af (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 12/11/2018 Enkele zogenaamde “fiscale koterijen” worden gesloopt. Het Vlaamse Gewest houdt namelijk “grote kuis” in de talloze fiscale gunstmaatregelen, met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving. Veel van die fiscale voordelen werden nauwelijks gebruikt omdat ze te complex waren of overlapten

Belastingvoordelen voor energie-intensieve bedrijven vormen ook belastingverlagingen (TaxLive)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de belastingvoordelen die Italië toekent aan bepaalde ‘energie-intensieve’ bedrijven ook vallen onder het begrip ‘belastingverlagingen’. Het EU-recht verzet zich er niet tegen dat Italië enkel belastingverlagingen op het elektriciteitsverbruik toekent aan energie-intensieve bedrijven.

2017-01-24T09:30:18+00:00 24 januari 2017|Categories: Directe belastingen Energierecht|Tags: , , |