>Voeg code toe voor de </head> tag.belastingsaftrek

Kostenaftrek appartement aan zee: na eb komt vloed (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: december 2019 De kostenaftrek van een woning aan zee door een vennootschap wordt sinds jaar en dag met argusogen bekeken door de fiscus. Ook bepaalde rechtspraak stelde zich de laatste tijd al (te) streng op en weigerde de aftrek van dergelijke kosten. Een recent arrest van het

Begraaft het parlement de fiscale aftrek van uw gezinswoning of appartement aan zee? (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: 06/12/2019 De knuppel in het hoenderhok Er is veel opschudding ontstaan omtrent een arrest van het Hof van Beroep te Gent van deze week in verband met de kostenaftrek van een appartement aan zee in hoofde van een vennootschap. Het arrest is weliswaar nog niet

2019-12-14T12:33:14+00:00 14 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscale aftrek bedrijfswagens: wijzigingen vanaf 2020 (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 23/11/2019 Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke impact de hervorming heeft voor uw wagenpark. Aftrek autokosten voor vennootschappen Huidige berekeningsmethode De aftrekbaarheid van autokosten hangt op vandaag samen met de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen.

2019-12-02T11:12:31+00:00 6 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Cassatie schept klaarheid over de finaliteitsvoorwaarde. Aftrek kosten van verlieslatende vruchtgebruikinvestering geweigerd (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/11/2019 Het Hof van Cassatie sprak zich op 21 juni 2019 uit over twee zaken waarin de kosten telkens werden verworpen op basis van artikel 49 WIB. De eerste zaak handelde over een deficitaire vruchtgebruikconstellatie. De tweede zaak betrof een FBB-arrest. Een samenlezing van beide arresten

2019-11-17T11:41:34+00:00 17 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Aftrek van vastgoed – en andere kosten in vennootschappen – back to basics! artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen. De bepaling lijkt verraderlijk eenvoudig: het bevat immers in

Toch geen 100% aftrek voor opendeurdagen? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/04/2019 Kosten voor catering zijn niet volledig aftrekbaar, kosten voor reclame wel. Maar wat dan met catering die bedoeld is om reclame te maken, zoals op een opendeurdag of een vergelijkbaar evenement? Als reclame maken de hoofdzaak is, dan kunnen we een 100%

Aftrekbaarheid van kosten bedrijfswoning & bezoldigingstheorie: de slinger slaat (eindelijk) terug in de juiste richting! (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 04/04/2019 De fiscale praktijk wordt al te vaak geconfronteerd met de nefaste gevolgen van (voor belastingplichtigen) recente, negatieve rechtspraak over de aftrekbaarheid van kosten van vastgoed in de vennootschap, wanneer dit vastgoed door de vennootschap als bezoldiging in natura wordt ter beschikking gesteld

Fiscale Administratie doet verrassende uitspraak over aftrek beroepskosten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 11/01/2019 Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek van beroepskosten beperkt is tot een ongezien laag niveau. In deze zaak gaat het over een vennootschap, die bepaalde kosten als beroepskost opnam. De fiscale Administratie was

2019-02-12T10:28:16+00:00 12 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Ook bij vrijgesteld Nederlands inkomen: recht op volledige belastingaftrek in België (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 06/02/2019 Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten meegerekend om het belastingtarief te bepalen op de andere inkomsten die in België wel belastbaar zijn. Dit is de zogenaamde “vrijstelling met progressievoorbehoud” en deze neemt concreet

2019-02-09T13:22:37+00:00 9 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Aftrek van niet-betaalde sociale bijdragen (Alaska)

Auteur: Laurens Snauwaert (Alaska) Publicatiedatum: 24/09/2018 In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is immers één van de voorwaarden die de fiscale wetgeving voorschrijft opdat kosten kunnen ingebracht worden. Een zelfstandige mag wel facturen die vervallen zijn, maar nog niet betaald zijn, fiscaal in