>Voeg code toe voor de </head> tag.belastingsaftrek

Woning bestuurder in vennootschap: verwerping kosten ondanks hoge huurvergoeding (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 05/05/2021 Zijn de kosten die een vennootschap maakt voor haar onroerend goed aftrekbaar als beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92? Betwistingen over de al dan niet aftrekbaarheid van deze kosten zijn alomtegenwoordig – zowel in de administratieve fase als in de

2021-05-11T13:56:01+00:00 12 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Is kwijtgescholden huur fiscaal aftrekbaar ? De Minister geeft antwoord (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & PartnersPublicatiedatum: 29/01/2021 In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, werden (en worden) verschillende categorieën van bedrijven gedwongen te sluiten. Als zij hun zaak uitbaten in een gehuurd pand, vielen hun inkomsten dus weg maar bleven ze in principe wel met een zware

Minnelijke schikking met het parket – legaliteitsbeginsel onwrikbaar…: afkoopsom aftrekbaar als beroepskost, ook na de recente wetswijzigingen! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 15/01/2021 Artikel 216 bis Sv. biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het kader van een strafprocedure de verdachten voor te stellen een bepaalde geldsom te betalen. Indien de betrokkene hierop ingaat, vervalt de strafvordering. Hij heeft dan een

Privéwoning als aftrekbare beroepskost (KPMG)

Auteurs: Charlotte Vandepitte en Julien Decin (KPMG) Publicatiedatum: november 2020 Het onderwerp van de gratis terbeschikkingstelling van een private woning door de vennootschap aan haar bedrijfsleider is intussen gekend. De kosten die de vennootschap met betrekking tot dit onroerend goed maakt, kunnen aftrekbaar zijn, zelfs indien de bedrijfsleider (en het gezin) het

2020-11-10T10:25:45+00:00 10 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Appartement aan kust: dan toch fiscaal aftrekbaar? (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 20/10/2020 De rechtspraak over woningen die in vennootschap zitten, was de laatste jaren overwegend negatief. Als de woning of het appartement privé gebruikt werd door de zaakvoerder, verwierp de fiscus steevast de aftrek en hij werd daarin meestal gevolgd door de rechtspraak.

Receptiekosten 100% aftrekbaar… voorlopig (Vandelanotte)

Auteur: Dries Torreele (Vandelanotte) Publicatiedatum: 27/07/2020 Een courante discussie tijdens fiscale controles betreft de kwalificatie van kosten die gerelateerd zijn aan de organisatie van een bepaald event. Ondernemers organiseren immers events om hun producten en diensten in het licht te plaatsen bij klanten en prospecten om op die manier de

2020-08-05T14:57:41+00:00 7 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Kostenaftrek appartement aan zee: na eb komt vloed (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: december 2019 De kostenaftrek van een woning aan zee door een vennootschap wordt sinds jaar en dag met argusogen bekeken door de fiscus. Ook bepaalde rechtspraak stelde zich de laatste tijd al (te) streng op en weigerde de aftrek van dergelijke kosten. Een recent arrest van het

Begraaft het parlement de fiscale aftrek van uw gezinswoning of appartement aan zee? (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: 06/12/2019 De knuppel in het hoenderhok Er is veel opschudding ontstaan omtrent een arrest van het Hof van Beroep te Gent van deze week in verband met de kostenaftrek van een appartement aan zee in hoofde van een vennootschap. Het arrest is weliswaar nog niet

2019-12-14T12:33:14+00:00 14 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscale aftrek bedrijfswagens: wijzigingen vanaf 2020 (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 23/11/2019 Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke impact de hervorming heeft voor uw wagenpark. Aftrek autokosten voor vennootschappen Huidige berekeningsmethode De aftrekbaarheid van autokosten hangt op vandaag samen met de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen.

2019-12-02T11:12:31+00:00 6 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |