>Voeg code toe voor de </head> tag.belastingsaftrek

Fiscale Administratie doet verrassende uitspraak over aftrek beroepskosten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 11/01/2019 Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek van beroepskosten beperkt is tot een ongezien laag niveau. In deze zaak gaat het over een vennootschap, die bepaalde kosten als beroepskost opnam. De fiscale Administratie was

2019-02-12T10:28:16+00:00 12 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Ook bij vrijgesteld Nederlands inkomen: recht op volledige belastingaftrek in België (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 06/02/2019 Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten meegerekend om het belastingtarief te bepalen op de andere inkomsten die in België wel belastbaar zijn. Dit is de zogenaamde “vrijstelling met progressievoorbehoud” en deze neemt concreet

2019-02-09T13:22:37+00:00 9 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Aftrek van niet-betaalde sociale bijdragen (Alaska)

Auteur: Laurens Snauwaert (Alaska) Publicatiedatum: 24/09/2018 In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is immers één van de voorwaarden die de fiscale wetgeving voorschrijft opdat kosten kunnen ingebracht worden. Een zelfstandige mag wel facturen die vervallen zijn, maar nog niet betaald zijn, fiscaal in

Het elfde gebod : “Ondernemer, gij zult geen kosten aftrekken” (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 09/06/2018 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de

Fiscale aftrek kosten privaat vastgoed en andere kosten in vennootschap – quo vadis anno 2018? (Imposto Advocaten)

Auteur: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 25/05/2018 De verwerving van vastgoed dat (deels) privaat wordt aangewend, gebeurt vaak door een vennootschap. Doorgaans wordt dit vastgoed kosteloos ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider bij wijze van bezoldiging in natura. Prangende vraag is onder welke voorwaarden de kosten van het vastgoed (aankoopkosten, afschrijvingen

2018-06-05T07:54:45+00:00 5 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Forfaitaire beroepskosten nu ook voor genieters van winsten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/04/2018 Belastingplichtigen hebben het recht om beroepskosten af te trekken van hun belastbare beroepsinkomsten (artikel 49 WIB92). Werknemers, zelfstandige bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten en genieters van baten hebben hierbij de keuze: ofwel nemen zij de werkelijke kosten in aftrek, ofwel opteren zij voor een wettelijk vastgelegd forfaitaire

2018-04-24T13:48:40+00:00 24 april 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

De imPAQT van de belastinghervorming op fiscale geschillen (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 19/02/2018 De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (de “Hervormingswet”) heeft aanzienlijke wijzigingen aan de vennootschapsbelasting doorgevoerd. Maar daarnaast wijzigt de Hervormingswet ook een aantal belangrijke regels inzake fiscale geschillen, waarbij een aantal wijzigingen niet alleen voor vennootschappen maar ook voor eenmanszaken

2018-02-27T10:33:51+00:00 27 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op grote vennootschappen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/02/2018 In een vorige bijdrage hebben we de impact geschetst van de hervorming van de vennootschapsbelasting op kleine vennootschappen (zie ons artikel “Hervorming vennootschapsbelasting: wat verandert er op 1 januari 2018?”). In onderstaand artikel brengen we het vervolg: een overzicht van de

Wat is er mis met de aftrek van fiscale verliezen en financieringskosten door Telenet? (Bloom Law)

Op 27 april 2017 titelde De Standaard : "Daarom betaalde Telenet zo weinig belastingen". De krant verwees naar de volgende optimalisatietechnieken van de telecomreus: de aftrek van fiscale verliezen en financieringskosten. Wat is hier mis mee? Hoe zitten die belastingaftrekken in elkaar? Is België een belastingparadijs voor de grote bedrijven?

2017-08-15T20:52:26+00:00 18 mei 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |

Fiscale aftrek van bestuurdersvergoedingen binnen groepsvennootschappen en het bewijs van prestaties – de anti-misbruikbepalingen in fiscalibus werken niet door! (Imposto Advocaten)

Geregeld doen zich betwistingen voor met de fiscale administratie rond de vraag of en in welke mate bestuurdersvergoedingen fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost. Vaak spitsen deze betwistingen zich toe rond de vraag of de betrokken bestuurdersbezoldigingen al dan niet voldoen aan de algemene voorwaarden voor de fiscale aftrek van kosten

2017-02-16T12:45:39+00:00 16 februari 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |