>Voeg code toe voor de </head> tag.belastingsaftrek

Aftrek van vastgoed – en andere kosten in vennootschappen – back to basics! artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen. De bepaling lijkt verraderlijk eenvoudig: het bevat immers in

Toch geen 100% aftrek voor opendeurdagen? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 03/04/2019 Kosten voor catering zijn niet volledig aftrekbaar, kosten voor reclame wel. Maar wat dan met catering die bedoeld is om reclame te maken, zoals op een opendeurdag of een vergelijkbaar evenement? Als reclame maken de hoofdzaak is, dan kunnen we een 100%

Aftrekbaarheid van kosten bedrijfswoning & bezoldigingstheorie: de slinger slaat (eindelijk) terug in de juiste richting! (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 04/04/2019 De fiscale praktijk wordt al te vaak geconfronteerd met de nefaste gevolgen van (voor belastingplichtigen) recente, negatieve rechtspraak over de aftrekbaarheid van kosten van vastgoed in de vennootschap, wanneer dit vastgoed door de vennootschap als bezoldiging in natura wordt ter beschikking gesteld

Fiscale Administratie doet verrassende uitspraak over aftrek beroepskosten (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 11/01/2019 Met grote verbazing heeft Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten de Belgische rechtspraak gevolgd waarbij de aftrek van beroepskosten beperkt is tot een ongezien laag niveau. In deze zaak gaat het over een vennootschap, die bepaalde kosten als beroepskost opnam. De fiscale Administratie was

2019-02-12T10:28:16+00:00 12 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Ook bij vrijgesteld Nederlands inkomen: recht op volledige belastingaftrek in België (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian) Publicatiedatum: 06/02/2019 Indien een belastingplichtige buitenlandse inkomsten verkrijgt die in België bij verdrag zijn vrijgesteld, worden deze inkomsten meegerekend om het belastingtarief te bepalen op de andere inkomsten die in België wel belastbaar zijn. Dit is de zogenaamde “vrijstelling met progressievoorbehoud” en deze neemt concreet

2019-02-09T13:22:37+00:00 9 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Aftrek van niet-betaalde sociale bijdragen (Alaska)

Auteur: Laurens Snauwaert (Alaska) Publicatiedatum: 24/09/2018 In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is immers één van de voorwaarden die de fiscale wetgeving voorschrijft opdat kosten kunnen ingebracht worden. Een zelfstandige mag wel facturen die vervallen zijn, maar nog niet betaald zijn, fiscaal in

Het elfde gebod : “Ondernemer, gij zult geen kosten aftrekken” (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: 09/06/2018 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de

Fiscale aftrek kosten privaat vastgoed en andere kosten in vennootschap – quo vadis anno 2018? (Imposto Advocaten)

Auteur: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 25/05/2018 De verwerving van vastgoed dat (deels) privaat wordt aangewend, gebeurt vaak door een vennootschap. Doorgaans wordt dit vastgoed kosteloos ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider bij wijze van bezoldiging in natura. Prangende vraag is onder welke voorwaarden de kosten van het vastgoed (aankoopkosten, afschrijvingen

2018-06-05T07:54:45+00:00 5 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Forfaitaire beroepskosten nu ook voor genieters van winsten (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/04/2018 Belastingplichtigen hebben het recht om beroepskosten af te trekken van hun belastbare beroepsinkomsten (artikel 49 WIB92). Werknemers, zelfstandige bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten en genieters van baten hebben hierbij de keuze: ofwel nemen zij de werkelijke kosten in aftrek, ofwel opteren zij voor een wettelijk vastgelegd forfaitaire

2018-04-24T13:48:40+00:00 24 april 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

De imPAQT van de belastinghervorming op fiscale geschillen (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 19/02/2018 De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (de “Hervormingswet”) heeft aanzienlijke wijzigingen aan de vennootschapsbelasting doorgevoerd. Maar daarnaast wijzigt de Hervormingswet ook een aantal belangrijke regels inzake fiscale geschillen, waarbij een aantal wijzigingen niet alleen voor vennootschappen maar ook voor eenmanszaken

2018-02-27T10:33:51+00:00 27 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |