>Voeg code toe voor de </head> tag.belangenconflict

Uw mandaat als bestuurder of manager ter discussie? Kan u meestemmen over uw benoeming, ontslag en kwijting onder het WVV? (Forum Advocaten)

Auteurs: Roxanne Verelst en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 23/09/2020 Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) dient u zich als bestuurder te onthouden van uw deelname aan de beraadslaging en stemming, wanneer u geconfronteerd wordt met een belangenconflict. Onder het WVV is het niet meer voldoende om uw

2020-09-28T11:10:56+00:00 28 september 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Belangenconflicten onder het nieuwe WVV – nieuwe regels, nieuwe vragen en aandachtspunten (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno (M&A for professionals) Publicatiedatum: 23/08/2019 De belangenconflictenregeling onder het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) voor bestuurders met een tegengesteld vermogensrechtelijk belang is ingewikkeld aangezien zij verschilt van situatie tot situatie (denk aan de aanstelling van een lasthebber ad hoc in de BVBA zonder college van zaakvoerders, de onthoudingsplicht in

2019-09-05T06:12:30+00:00 5 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |