>Voeg code toe voor de </head> tag.bedrijfswagen

Autofiscaliteit 2020: more cars, more problems (Van Havermaet)

Auteur: Jan Willem Meugens (Van Havermaet) Publicatiedatum: 10/01/2020 Welk goed voornemen heeft u voor het nieuwe jaar? Misschien een paar keer met de fiets naar het werk? Een laadpaal installeren thuis of op de parking van uw onderneming? Eén ding zou alleszins op uw lijstje moeten staan voor 2020: een

2020-01-13T18:52:14+00:00 16 januari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Fiscale aftrek bedrijfswagens: wijzigingen vanaf 2020 (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 23/11/2019 Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke impact de hervorming heeft voor uw wagenpark. Aftrek autokosten voor vennootschappen Huidige berekeningsmethode De aftrekbaarheid van autokosten hangt op vandaag samen met de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen.

2019-12-02T11:12:31+00:00 6 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Bedrijfswagens: een “afgeschreven” voordeel? (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2019 Bedrijfswagens zijn een veel gebruikt verloningsmiddel, door de gunstige (para)fiscale behandeling. De jonge medewerker krijgt een eenvoudige (luxe)wagen, en de oudere medewerker een grote (luxe)wagen met de nodige opties erbij. Er is echter maatschappelijk meer en meer tegengas tegen het gebruik van bedrijfswagens, o.a.

2019-11-01T10:33:02+00:00 1 november 2019|Categories: Directe belastingen Sociaal recht|Tags: , |

Het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/06/2019 Op 1 maart 2019 trad de Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget in werking. Met deze nieuwe wetgeving worden werknemers aangemoedigd om hun bedrijfswagen zo veel als mogelijk aan de kant te laten en gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. De nieuwe regeling biedt

2019-06-10T10:46:13+00:00 11 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Aanwerving of vertrek van een werknemer? Let op het bedrijfswagenattest! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 04/01/2019 Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u als werkgever een nieuwe werknemer op een correcte manier zijn bedrijfswagen kan laten omruilen tegen een financiële vergoeding. Wat dit precies betekent, leest u hierna. De wet van

2019-01-16T13:00:58+00:00 16 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Wetsontwerp ‘cash for car’ goedgekeurd (Tiberghien)

Auteurs: Laurine Vanherck en Brigitte Lievens (Tiberghien) Publicatiedatum: 10/04/2018 Mobiliteitsvergoeding versus mobiliteitsbudget Vanaf 1 januari 2018 kan toepassing gemaakt worden van een regeling waarbij werknemers ervoor kunnen opteren – mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn – hun bedrijfswagen in te leveren en in ruil daarvoor een fiscaal en sociaal gunstige mobiliteitsvergoeding, beter bekend als ‘cash for

2018-04-11T10:34:55+00:00 11 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Hervorming vennootschapsbelasting : wat verandert er op 1 januari 2018? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/01/2018 In het laatste Staatsblad van 2017 is op de valreep nog de wet verschenen die de vennootschapsbelasting hervormt. Van de 36 pagina’s maatregelen treden de meeste pas in 2020 in werking. Maar ook in 2018 verandert er al heel wat. Hieronder

Mogen zieke werknemers blijven rijden met hun firmawagen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Autokeuze, privégebruik, reistijd, tankkaart, uitstoot, ongeval, overtreding... Het privégebruik van firmawagens leidt geregeld tot spanningen tussen werkgevers en werknemers. En wat met een zieke werknemer: mag die blijven rondrijden met zijn firmawagen? Het uitgangspunt is dat de werkgever verplicht is om tijdens de eerste dertig ziektedagen het gewaarborgd maandloon te

2017-04-05T10:07:48+00:00 5 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Verworpen uitgaven voor bedrijfswagen met tankkaart (Aternio)

Door de programmawet van 25 december 2016 worden de Belgische bedrijfswagens andermaal zwaarder belast. Dit maal door de verworpen uitgaven op firmawagens vanaf 1 januari 2017 onder handen te nemen. Tot 31 december 2016 bedroeg het verworpen deel op het voordeel alle aard, toegekend aan bedrijfsleiders en werknemers, die hun

2017-03-31T08:50:06+00:00 31 maart 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Belangrijke wijzigingen voor berekening voordeel bedrijfswagen in 2017 (ADMB)

Jaarlijks wijzigen een aantal factoren die een rol spelen bij de bepaling van het fiscaal voordeel van een firmawagen. Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) verschenen zopas de nieuwe CO2-referentiewaarden. Ook de nieuwe coëfficiënt voor het bepalen van de solidariteitsbijdrage door de RSZ is bekend.

2016-12-16T12:33:12+00:00 16 december 2016|Categories: Directe belastingen Sociaal recht|Tags: , , , |