>Voeg code toe voor de </head> tag.bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing omwille van ploegen- en nachtarbeid: een stand van zaken (Monard Law)

Auteur: Luk Cassimon (Monard Law)Publicatiedatum: 18/03/2021 Voor werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten, kan de werkgever genieten van een vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Hiervoor moeten wel bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Deze vrijstelling vormt momenteel het voorwerp van gerichte fiscale controles. Recent hebben zowel het hof van beroep Antwerpen

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing wegens coronacrisis: geld sneller terugvragen wordt mogelijk (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 08/10/2020 Een van de maatregelen ten gunste van bedrijven die te lijden hebben onder de coronacrisis, betrof een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni tot augustus. Ondernemingen die tijdens de lockdown gebruik hebben moeten maken van het systeem van

Niet langer 18% bedrijfsvoorheffing over inkomsten van buitenlandse artiesten en atleten? (Tiberghien)

Auteurs: Daan Buylaert en Laurine Vanherck (Tiberghien) Publicatiedatum: 13/05/2020 CD&V heeft op 13 mei 2020 een wetsvoorstel ingediend tot versoepeling van het regime van de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% op inkomsten die betaald worden aan buitenlandse podiumkunstenaars en sporters. Onder de bestaande regeling moeten organisatoren 18% bedrijfsvoorheffing inhouden over de inkomsten die

Onderhoudsgeld gestort aan een persoon in het buitenland (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 30/09/2019 Betaalt u momenteel onderhoudsgeld aan uw kinderen of ex-partner ? Dan weet u allicht dat deze – onder bepaalde voorwaarden – voor 80% fiscaal aftrekbaar zijn in de personenbelasting. Wonen de begunstigden van het onderhoudsgeld inmiddels in het buitenland? Ja, dan moet u extra goed opletten

Uitbreiding vrijstelling BV voor ploegenarbeid (Titeca Accountancy)

Auteur: Titeca Accountancy Publicatiedatum: augustus 2019 De vrijstelling voor doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar de werkgevers die actief zijn bij werken in onroerende staat. De uitbreiding is het gevolg van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en

2019-08-24T13:22:36+00:00 25 augustus 2019|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Fiscus neemt de korting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling onder het vergrootglas (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet Publicatiedatum: 24/06/2019 De fiscus kondigt elk jaar de thema’s aan waarrond hij controleacties zal voeren. Voor 2017 kunnen ondernemingen o.a. gecontroleerd worden op de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Deze controleactie komt niet volledig als een verrassing, aangezien de fiscus zich voor 2013

2019-07-01T12:02:18+00:00 1 juli 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Voordelen toegekend door een buitenlandse vennootschap – Nieuwe verplichting tot vermelding op fiscale fiche en bedrijfsvoorheffing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/03/2019 De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 22 maart 2019, voorziet in een nieuwe verplichting om bezoldigingen en voordelen die toegekend worden door een buitenlandse vennootschap aan werknemers en bedrijfsleiders van een

Nieuwe gunstmaatregel voor bouwsector (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 24/09/2018 De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid wordt vanaf dit jaar uitgebreid tot de bouwsector. De voorwaarden zijn soepeler dan in de bestaande maatregel maar het vrijstellingspercentage ligt ook lager. Voorlopig bedraagt het slechts 3%. Dat wordt echter in twee