>Voeg code toe voor de </head> tag.bedrijfsgeheim

Nieuwe wetgeving op de bescherming van bedrijfsgeheimen: eerste rechtspraak (Eubelius)

Auteurs: Pieter Callens en Hanne De Vos (Eubelius) Publicatiedatum: 13/12/2019 De wetgever heeft vorig jaar met de wet van 30 juli 2018 de richtlijn (EU) 2016/943 inzake bedrijfsgeheimen omgezet in Belgisch recht (zie Eubelius Spotlights september 2018). De nieuwe artikelen XI.332/1 tot XI.332/5 en XI.336/1 tot XI.336/5 van het Wetboek Economisch recht moeten een betere bescherming bieden tegen

2019-12-18T11:35:54+00:00 18 december 2019|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , |

Nieuwe wetgeving bedrijfsgeheimen : maakt de opportuniteit nog steeds de dief? (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 05/11/2018 Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi, merk, kwekersrecht, auteursrecht, … De intellectuele creaties zijn de “schatten” van de onderneming, die men wil beschermen om een exclusief exploitatierecht te hebben. Een onderneming beschikt echter ook

Bescherming bedrijfsgeheimen : wet In Staatsblad van 14 augustus 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Pubicatiedatum: 21/08/2018 De ‘Wet van 30 juli 2018 18 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen’ werd gepubliceerd in het Staatsblad van 14 augustus 2018. Wie meer info wil over deze wet, lees deze recente artikelen: Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen : België stelt zich op orde! (Lydian)  Bescherming

2018-08-21T08:50:51+00:00 21 augustus 2018|Categories: Handelsrecht Intellectuele rechten Sociaal recht|Tags: |

Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen : België stelt zich op orde! (Lydian)

Auteurs: Annick Mottet Haugaard en Olivia Santantonio (Lydian) Publicatiedatum: 26/06/2018 In huidige e-zine onderzoeken we hoe de Belgische wetgever van plan is om de Europese richtlijn in het bestaande rechtskader om te zetten en de marge te gebruiken die de richtlijn laat. Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar

Bescherming bedrijfsgeheimen : ontwerp ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 12 juni 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/06/2018 Het wetsontwerp heeft als oogmerk de omzetting van richtlijn (EU) 2016/943  van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. De huidige situatie in het Belgisch recht

2018-06-20T11:07:55+00:00 20 juni 2018|Categories: Intellectuele rechten Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: |

Bescherming van bedrijfsgeheimen : de wetgeving komt eraan! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/01/2018 Op 19 januari 2018 heeft de ministerraad het voorontwerp van wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen goedgekeurd. Dit voorontwerp zet de richtlijn UE/2016/943 over de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken om in Belgisch recht. Deze richtlijn