Belgische stichting zit in de lift als vehikel voor de overdracht en overgang van het familiebedrijf in Vlaanderen (BDO)

Auteur: Rutger Van Boven (BDO) Publicatiedatum: 17/11/2020 In nog geen jaar tijd 100% meer Belgische stichtingen in Vlaanderen om familiebedrijf over te dragen. Advieskantoor BDO ziet in Vlaanderen het gebruik van de Belgische private stichting als administratiekantoor in nog geen jaar tijd met 100% toenemen, ten koste van de Nederlandse variant. Dit jaar werden er…

Lees meer

De aankoop of financiering van materiaal bij telewerk: standpunt van de RSZ (BDO)

Auteurs: Lore Vanhaute (BDO) Publicatiedatum: 25/09/2020 Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn werknemers of gedeeltelijk (en soms ook geheel) financieren, zonder dat er sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. Voor luxueuze zaken is er wel sprake van een voordeel in natura waarop sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd.…

Lees meer

Meer flexibiliteit voor thematische verloven (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 24/07/2019 Werknemers beschikken over verschillende tools om een betere work-life balance te bekomen. Dit is bij uitstek het geval bij de opname van een thematisch verlof: de werktijd vermindert of wordt tijdelijk onderbroken zodat de werknemer meer tijd heeft voor bepaalde zorgtaken in zijn privéleven. Thematische verloven zijn niet nieuw. Sinds 1…

Lees meer

Vlaams Gewest neemt een beslissing over vestigingswetgeving (BDO)

Auteur: Ann De Wilde (BDO) Publicatiedatum: 03/08/2017 Volgens de vestigingswetgeving moet elke KMO, natuurlijke of rechtspersoon die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, de nodige ondernemingsvaardigheden bewijzen. Dat houdt basiskennis bedrijfsbeheer in en in het geval van een gereglementeerd beroep een specifieke beroepsbekwaamheid o.m. op basis van het benodigde diploma alsook door zgn praktijkervaring.  Dat…

Lees meer