>Voeg code toe voor de </head> tag.BDO

Insurance broking: the black art of valuation (BDO)

Author: Alexandre Streel (BDO Belgium) Publucation date: 23/08/2019 It is a challenging time to be an insurance broker. In addition to the increasing consolidation, the insurance industry is facing a number of headwinds related to digital disruption, changing regulatory requirements, etc. For many years the broking industry operated on a valuation

2019-09-08T13:07:45+00:00 8 september 2019|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: |

Cybersecurity is WTF: hackers kicken op vakantieperiodes (BDO Belgium)

Auteur: BDO Publicatiedatum: augustus 2019 Het is vandaag Wonderbaarlijk eenvoudig om een organisatie te hacken. En wel om de eenvoudige reden dat werknemers en management onvoldoende bewust zijn van de gevaren van het internet. In vakantieperiode zijn we zelfs nog minder dan gewoonlijk op onze hoede. Bijvoorbeeld omdat we inspringen voor collega’s en hun werkomgeving

2019-08-24T13:12:30+00:00 24 augustus 2019|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: , , |

Meer flexibiliteit voor thematische verloven (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 24/07/2019 Werknemers beschikken over verschillende tools om een betere work-life balance te bekomen. Dit is bij uitstek het geval bij de opname van een thematisch verlof: de werktijd vermindert of wordt tijdelijk onderbroken zodat de werknemer meer tijd heeft voor bepaalde zorgtaken in zijn privéleven. Thematische verloven

2019-08-02T12:57:00+00:00 2 augustus 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Overzicht courante aftrekbare kosten inzake inkomstenbelastingen en btw (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 03/07/2019 In deze fiche vindt u een overzicht van onderstaande kosten: Autokosten - kosten personenwagens Onthaal- en receptiekosten Relatiegeschenken Sociale voordelen Restaurantkosten  Kosten begrepen in forfaitaire vergoedingen Boetes Onredelijk (beroeps)uitgaven  Belastingen Lees de fiche hier

2019-07-12T09:35:30+00:00 13 juli 2019|Categories: BTW en douane Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie: aankomende nieuwigheden (BDO)

Auteurs: Charlotte Broekaert, Kim Van Woensel en Tine Slaedts (BDO) Publicatiedatum: 13/02/2019 De ministerraad van 1 februari 2019 heeft een voorontwerp goedgekeurd van een wet die de Europese Richtlijn 2017/1852 van 10 oktober 2017 over de mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de EU omzet in Belgische wetgeving. Deze Richtlijn komt op haar beurt voort

2019-03-12T10:04:58+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Hervorming van de vennootschapsbelasting: een terug- en vooruitblik (BDO)

Auteur: Hubert Hellraeth (BDO) Publicatiedatum: 30/01/2019 Het nieuwe jaar is met de jaarafsluiting van 2018 meteen het uitgelezen moment om even terug te blikken op de inwerkingtreding van de eerste maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting. Daarnaast kijken we ook even vooruit naar de aankomende maatregelen voor 2019 die al

2019-01-31T08:47:52+00:00 2 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

“Reparatiewetgeving” van de wet van 25 december 2017 (BDO)

Auteur: Hubert Hellraeth (BDO) Publicatiedatum: 10/08/2018 Traditioneel worden voor het parlementair zomerreces nog een aantal nieuwe wetten bekend gemaakt. Eén van die wetten is de ‘wet houdende de diverse bepalingen inzake de inkomstenbelastingen’ die een aantal aanpassingen aan de wet van 25 december 2017 (beter gekend als “het Zomerakkoord”) aanbrengt. Een

2018-08-16T12:14:31+00:00 16 augustus 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Cloud – een antwoord op cyberrisk of een opportuniteit voor IOT (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 28/05/2018 De ‘cloud’ wordt stilaan een gevestigde waarde in het dagdagelijkse leven. Providers en media slaan bedrijven en organisaties om de oren met vermeende voordelen als ‘goedkoper’ en ‘flexibel’. In die wirwar van informatie is het vaak moeilijk om de juiste weg te vinden en zich een

2018-07-16T08:53:27+00:00 16 juli 2018|Categories: Informaticarecht Privacy, IT & IP recht|Tags: , |

België ondertekent multilateraal verdrag dat de dubbelbelastingverdragen wijzigt (BDO)

Auteur: Luc Vanwalleghem (BDO) Publicatiedatum: 21/08/2017 Overheden lopen op vandaag nog steeds aanzienlijke bedragen vennootschapsbelasting mis omwille van agressieve internationale fiscale planningstechnieken. Steeds meer landen zijn zich bewust van het belang om winsten te belasten waar substantiële economische activiteiten winsten genereren en waarde wordt gecreëerd. De OESO werkte hiervoor in oktober 2015

2017-10-11T09:00:19+00:00 5 september 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Vlaams Gewest neemt een beslissing over vestigingswetgeving (BDO)

Auteur: Ann De Wilde (BDO) Publicatiedatum: 03/08/2017 Volgens de vestigingswetgeving moet elke KMO, natuurlijke of rechtspersoon die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, de nodige ondernemingsvaardigheden bewijzen. Dat houdt basiskennis bedrijfsbeheer in en in het geval van een gereglementeerd beroep een specifieke beroepsbekwaamheid o.m. op basis van het benodigde diploma

2017-10-01T19:18:01+00:00 23 augustus 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , |