>Voeg code toe voor de </head> tag.BDL&T Advocaten

Verkorte procedure: dan toch mogelijk voor afzonderlijke vorderingen bij de RvVb (BDL&T Advocaten)

Auteur: Bert Van Cauter (BDL&T Advocaten)Publicatiedatum: 25/02/2021 Met het wijzigingsbesluit van 4 december 2020 grijpt de Vlaamse Regering in om de door haar beoogde efficiëntie en tijdswinst niet te laten ondergraven door de Raad van State. Deze laatste had immers in de lente van vorig jaar het toepassen van verkorte

Is COVID-19 overmacht? Vier vuistregels (BDL&T Advocaten)

Auteur: Jennifer Callebaut (BDL&T Advocaten) Publicatiedatum: 19/03/2020 De maatregelen inzake COVID-19 hebben een immense impact op ons leven. De federale, Vlaamse, gemeentelijke en zelfs sectorale beperkingen die worden gesteld, kunnen ertoe leiden dat onze overeenkomsten niet (tijdig) worden uitgevoerd. Iedereen kan te maken krijgen met een medecontractant die zijn verbintenis

Arrest 46/2019 – Grondwettelijk Hof vernietigt de vereiste van deelname aan openbaar onderzoek om beroep in te dienen (BDL&T Advocaten)

Auteurs: Astrid Lippens en Adrien Waterbley (BDL&T Advocaten) Publicatiedatum: 28/03/2019 Bij arrest van 14 maart  2019 (nr. 46/2019) heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en 151, 3° van het Decreet van 8 december 2017, de zogenaamde Codextrein, vernietigd. Deze artikelen wijzigden de artikelen 53 en 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Artikel 133,