>Voeg code toe voor de </head> tag.BBI

EHBO bij fiscale visitatie (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Stijn Lamote en Anne-Sophie Anseeuw (Lamote Stragier Advocaten)Publicatiedatum: 15/03/2021 De haan heeft bij het krieken van de dag nog maar net gekraaid of men wordt ongewild uit het bed getild. Een groep mensen, al dan niet bijgestaan door de politie, wil toegang tot de bedrijfslokalen en/of gelijktijdig tot de private

De BBI op (be)zoek – Bent u voorbereid op onaangekondigd bezoek van de BBI? (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 20/06/2019 Het doel van deze newsflash is kort: zowel uzelf als uw personeel dienen voorbereid te zijn en het hoofd koel te houden. Een (on)aangekondigd bezoek van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie of de BBI mag voor velen een ver-van-mijn-bed-show lijken.

2019-09-08T13:24:56+00:00 10 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming

Wereldbeker fiscale geschillen – share deals vs. asset deals in de vastgoedsector : de fiscus verliest een aantal belangrijke testcases in eerste aanleg (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Svjatoslav Gnedasj (Eubelius) Publicatiedatum: 01/08/2018 Enkele jaren geleden is de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek gestart naar verschillende bedrijven die betrokken zijn bij vastgoedprojecten. De fiscus beschouwde de verkoop van aandelen in vastgoedvennootschappen (meestal special purpose vehicles) als misbruik en zelfs als frauduleuze transactie, zowel op het vlak van

2018-08-02T09:21:55+00:00 2 augustus 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Leent uw vennootschap voor dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen? Opgepast, de fiscus kijkt mee… (Eubelius)

Auteurs: Wouter Claes en Svjatoslav Gnedasj (Eubelius) Publicatiedatum: 24/05/2018 De voorbije vier jaar koos de Bijzondere Belastinginspectie ("BBI") een aantal test cases van vennootschappen die een lening aangingen om een dividenduitkering of een kapitaalvermindering te financieren, en verwierp hun interestlasten als fiscaal aftrekbare kosten.  De fiscus meent dat niet is voldaan aan

2018-05-24T14:51:34+00:00 24 mei 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Internationale gegevensuitwisseling en fiscale regularisatie (CPR) (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 23/03/2018 Heel wat Belgische ingezetenen die nog rekeningen in het buitenland aanhouden, zijn zeer onlangs in het vizier gekomen van de Belgische fiscus, die volop vragen om inlichtingen aan het versturen is. Via automatische internationale gegevensuitwisseling (Common Reporting Standard) heeft de Belgische

Hoe de BBI van een kale reis bij de betaaloperatoren kan thuiskomen… (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Ben Van Vlierden (Tiberghien) Publicatiedatum: 21/02/2018 De onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie (evenals van de BBI) doen meer dan eens stof opwaaien bij belastingplichtigen en in de fiscale literatuur. Belastingplichtigen worden nl. vaak geconfronteerd met een fiscale administratie die de grenzen van haar wettelijke onderzoeksbevoegdheden meer en meer aftast (en

2018-02-22T08:50:02+00:00 22 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Privacy recht|Tags: , , |

Internationale kruistocht in spijkerbroek : verstuurt de BBI een (te) algemene vraag om inlichtingen? (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/02/2018 Het is voldoende bekend dat België de omvangrijke informatie met betrekking tot buitenlandse rekeningen inmiddels grondig heeft geanalyseerd. We vernemen dat in dit kader de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) recent in een aantal specifiek geselecteerde dossiers een bijzonder omstandige vraag om inlichtingen heeft verzonden naar Belgische

2018-02-14T16:06:23+00:00 14 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Minister Van Overtveldt bindt strijd aan met oud zwart geld! (Deknudt Nelis)

Auteur: Deknudt Nelis Advocaten Publicatiedatum: 01/02/2018 In een bericht in de Tijd van vandaag bevestigt Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wat al een tijdje in de wandelgangen was te horen: de overheid zal het nodige doen om ervoor te zorgen dat ook fiscale fraude die (desgevallend al lang) fiscaal verjaard is,

2018-02-01T13:02:14+00:00 1 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |