Privacy. Niet voor de fiscus! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 22/11/2019 Met een arrest van 9 oktober 2019 oordeelt het Hof van Beroep te Brussel dat de fiscus, in het kader van een fiscale controle, zonder toestemming van de betrokkene inzage mag nemen, en een kopie mag maken, van alle gegevens op een computer. De specifieke voorschriften van art. 315bis WIB 92 staan…

Lees meer

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming van fundamentele rechten zoals de…

Lees meer

Hoe de BBI van een kale reis bij de betaaloperatoren kan thuiskomen… (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Ben Van Vlierden (Tiberghien) Publicatiedatum: 21/02/2018 De onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie (evenals van de BBI) doen meer dan eens stof opwaaien bij belastingplichtigen en in de fiscale literatuur. Belastingplichtigen worden nl. vaak geconfronteerd met een fiscale administratie die de grenzen van haar wettelijke onderzoeksbevoegdheden meer en meer aftast (en zelfs te buiten dreigt te…

Lees meer