>Voeg code toe voor de </head> tag.Bannister

Alternatieve straffen en zedenmisdrijven: waar de wet tot op heden tekortschiet (Bannister Advocaten)

Auteur: Bannister AdvocatenPublicatiedatum: april 2021 Waarom bestaan alternatieve straffen? Welke straf moet een rechter opleggen voor een bepaalde strafbare gedraging? Het is een vraag die rechtspractici, criminologen en de samenleving in het algemeen al eeuwen bezighoudt. De vraag of een straf eerder hard, zacht, proportioneel, vergeldend, preventief dan wel herstelgericht

2021-04-19T06:51:38+00:00 22 april 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Grote hervorming van het seksueel strafrecht op komst: zwaarder afschrikken maar meer alternatieven (Bannister Advocaten)

Auteur: Bannister AdvocatenPublicatiedatum: 02/04/2021 Vandaag heeft de ministerraad het voorontwerp van de wet voor de hervorming van het seksueel strafrecht goedgekeurd. De wetgever heeft een langverwachte en ingrijpende verandering op het oog voor wat betreft het seksuele strafrecht. Het huidige strafwetboek dateert uit de 19e eeuw. De maatschappij en diens normen & waarden zijn sindsdien

2021-04-11T11:49:25+00:00 13 april 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Uitlevering of overlevering, een wereld van verschil? (Bannister)

Auteur: BannisterPublicatiedatum: februari 2021 Recent verscheen in de pers dat Wikileaks-oprichter Julian Assange, opmerkelijk genoeg, niet zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De verdediging van Assange stelde dat de vraag tot uitlevering politiek gemotiveerd is en dat een mogelijke uitwijzing een bedreiging vormde voor de persvrijheid. Hoewel werd verwacht

2021-02-11T12:49:07+00:00 15 februari 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

De minnelijke schikking onder vuur? (Bannister Advocaten)

Auteur: Bannister AdvocatenPublicatiedatum: januari 2021 Op 01/04/2020 diende parlementslid Marco Van Hees (PvdA) een wetsvoorstel in met het doel om de verruimde minnelijke schikking in strafzaken ongedaan te maken. In zijn voorstel gaat de heer Van Hees uit van het feit dat de regeling, zoals die nu bestaat, een ongelijke

2021-01-23T12:23:18+00:00 25 januari 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Bridgerton controverse: echtelijke verkrachting van man door vrouw? (Bannister Advocaten)

Auteur: Bannister AdvocatenPublicatiedatum: 15/01/2021 De nieuwe en populaire Netflix-serie “Bridgerton” is in veel landen het best bekeken programma van dit moment.De serie is binge-worthy en is een echte hype, daar zitten de stomende seksscènes ongetwijfeld voor iets tussen. Toch zorgt één van deze scènes er net voor dat de serie behoorlijk wat

2021-01-23T12:27:09+00:00 23 januari 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht Personen- & Familierecht|Tags: |

Verkrachting binnen het huwelijk, strafbaar of niet? (Bannister Advocaten)

Auteur: Bannister AdvocatenPublicatiedatum: 20/12/2020 In den beginne… De definitie van het misdrijf verkrachting is doorheen de geschiedenis sterk geëvolueerd. In het eerste Belgisch Strafwetboek van 1867 werd het misdrijf verkrachting niet gedefinieerd, maar wel strafbaar gesteld: “zal met opsluiting gestraft worden, alwie de misdaad van verkrachting zal hebben bedreven, hetzij

2020-12-28T10:22:32+00:00 28 december 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht Personen- & Familierecht|Tags: |

Eerherstel: “Tabula rasa van uw strafregister”? (Bannister)

Auteur: BannisterPublicatiedatum: 09/12/2020 Als u strafrechtelijk veroordeeld werd, zal deze veroordeling op uw attest van goed gedrag en zeden verschijnen. Het hoeft geen betoog dat deze vermelding zware gevolgen met zich mee kan brengen. Een attest van goed gedrag en zeden hebt u immers vaak nodig voor beroepsdoeleinden, wetenschappelijke doeleinden, etc.

2020-12-17T10:14:27+00:00 18 december 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

De verschillende soorten verhoren in een notendop (Bannister Advocaten)

Auteur: Bannister Advocaten Publicatiedatum: november 2020 U heeft een uitnodiging tot verhoor van de politie ontvangen. De categorie van het verhoor zal u één en ander kunnen vertellen over uw concrete positie, de omstandigheden en de rechten waarover u beschikt tijdens uw verhoor. Het is van belang u goed te

2020-11-25T12:30:48+00:00 27 november 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

De strafbaarheid van een relatie tussen meer- en minderjarigen in het Belgisch recht (Bannister)

Auteur: Bannister Publicatiedatum: 30/09/2020 Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw kan in de huidige samenleving vaak groot zijn. In principe zal dit ook niet voor grote controverses zorgen. Echter, wanneer één van de partijen minderjarig is, stoot de relatie vaak op aversie en tegenspraak. Dit niet alleen door de ouders

2020-10-06T09:06:33+00:00 11 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Finders keepers? Mag men gevonden goederen altijd bijhouden? (Bannister)

Auteur: Bannister Publicatiedatum: 07/09/2020 Iedereen droomt er wel eens van een schat te vinden. Maar hoe zit het eigenlijk met het vinden van kostbaarheden? Stel je vindt 200 EUR op straat, mag je dit zomaar houden? Het antwoord hierop is niet zo eenduidig. Het is in sommige gevallen zelfs oppassen

2020-09-10T08:19:35+00:00 18 september 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |