De Gegevensbeschermings-autoriteit haalt de fiscus uit zijn ivoren toren (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Christophe Dillen (Tiberghien) De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) berispt de fiscus omdat die niet inging op het verzoek tot informatie, inzage, rectificatie en beperking tot verwerking van persoonsgegevens van een Luxemburgse fiduciaire. De fiscus had de fiduciaire afgeschilderd als stroman t.a.v. haar Belgische klanten. De verwijzing naar het vermeende stromanschap gebruikte…

Lees meer

Biometrische gegevens – Nieuw ontwerp van aanbeveling van de GBA (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 29/07/2021 Biometrische gegevens (zoals vingerprints, gezichtsherkenning) genieten vanwege hun gevoelige aard een bijzondere bescherming onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG” of “GDPR”). De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde onlangs een ontwerp van aanbeveling die de verwerkingsverantwoordelijke kunnen gebruiken als leidraad bij het verwerken van dergelijke gegevens. Overeenkomstig artikel 9.1 AVG zijn biometrische…

Lees meer

Hoe zit dat met advocaat-medewerkers en de GDPR? (Mr. Franklin)

Auteur: Olivier Sustronck Publicatiedatum: 09/07/2021 De advocaat of het kantoor dat optreedt voor een cliënt in een gerechtelijke procedure doet dit in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Maar in welke hoedanigheid treden advocaat-medewerkers van een kantoor op overeenkomstig de GDPR in een dossier en wat zijn de gevolgen hiervan? De deontologische code van de Orde van…

Lees meer

Het register van verwerkingsactiviteiten: een must voor ondernemingen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Elisah Vanhecke (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 18/06/2021 Als onderneming dient u volgens de privacywetgeving te beschikken over een ‘register van verwerkingsactiviteiten’. In dit register dient u bepaalde informatie op te nemen over de persoonsgegevens die u bewaart en verwerkt. Bij een controle door de Gegevensbeschermingsautoriteit zal dit register als eerste (verificatie) document worden opgevraagd.…

Lees meer

Welke impact heeft Brexit op uw doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk? (Eubelius)

Auteurs: Anneleen Van de Meulebroucke en Justine De Meersman (Eubelius) Publicatiedatum: 04/02/2021 Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk, als gevolg van Brexit, een derde land in het licht van de AVG. De EU-UK Trade and Cooperation Agreement (“de Overeenkomst“), bevat een overbruggingsmechanisme voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en het VK. Het geldt…

Lees meer

Newsflash GDPR : Richtsnoeren voor de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 23/08/2019 Het Europees Comité voor gegevensbescherming  (“European Data Protection Board” of “EDPB”), het adviesorgaan waarin alle nationale toezichthoudende autoriteiten vertegenwoordigd zijn, heeft op 10 juli 2019 voorlopige richtsnoeren opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur. Tot 9 september 2019 kunnen bij de richtsnoeren opmerkingen en suggesties worden gemaakt.…

Lees meer