>Voeg code toe voor de </head> tag.auteursrechten

De auteursrechten van de architect (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Michel Fransen (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 21/10/2020 Een recent arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 handelde over het geschil tussen een architect en een bouwonderneming omtrent de auteursrechten van bepaalde villa’s. De appelrechters beslisten dat de plannen van een villa het schriftelijk bewijs opleverden van de overdracht van de