>Voeg code toe voor de </head> tag.Ardent Advocaten

Gegevens van het Rijksregister inkijken kan niet zomaar … (Ardent Advocaten)

Auteurs: Filip Duwaerts en Joost Vangenechten (Ardent Advocaten)Publicatiedatum: 10/05/2021 Onze persoonlijke gegevens moeten door de overheid kunnen verwerkt worden. De raadpleging ervan is strikt gereglementeerd. In deze korte bijdrage geven we een voorbeeld van hoe het eigenlijk niet moet… En hoe (misbruik van) GDPR ook wel eens kan zorgen voor

2021-05-11T14:32:19+00:00 17 mei 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , |

Basisbankdienst voor ondernemingen (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 19/01/2021 Al sedert 1969 rust op ondernemers de wettelijke verplichting om houder te zijn van een bankrekening, waarvan het nummer op facturen en rekeningafschriften vermeld moet worden. Ondernemingen in bepaalde sectoren (zoals de diamantsector of de horeca) ondervinden echter meer en meer moeilijkheden om een bankrekening te openen

2021-01-19T09:27:12+00:00 19 januari 2021|Categories: Financieel recht|Tags: , |

FOD Financiën krijgt berisping voor GDPR-inbreuken (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 14/01/2021 Op 23 december 2020 heeft de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) uitspraak gedaan over een klacht met betrekking tot het Fisconetplus-platform van de FOD Financiën. We vatten de beslissing van de GBA kort samen en geven aan wat we hieruit als onderneming moeten onthouden. Bent u

2021-01-16T12:05:35+00:00 16 januari 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

Het Verenigd Koninkrijk (niet meer) afgesloten van de buitenwereld? Covid-19, Brexit, … Wat met de leveringen aan mijn Engelse klanten? (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 04/01/2021 Vroeger stelden we al dat Covid-19 niet zomaar kon beschouwd worden als overmacht waardoor we als leverancier onze leveringsverplichting ten aanzien van onze Engelse klant konden opschorten of zelfs gewoon niet uitvoeren. Alle aspecten van de relatie moesten daarbij bekeken worden: de specifieke inhoud van de

2021-01-06T14:42:05+00:00 6 januari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Het Hof van Cassatie bevestigt: elke bestuurder moet zijn medebestuurders controleren (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 22/12/2020 In een arrest van 9 oktober 2020 bevestigt het Hof van Cassatie voor het eerst dat elke bestuurder binnen een collegiaal bestuur een toezichtsplicht heeft op zijn medebestuurders. Het Hof veegt daarbij nog eens de klassieke excuses van tafel: “Ik stond in voor de commerciële opvolging,

Nieuwe lijst met verboden clausules in B2B-contracten van kracht vanaf 1 december 2020. Zijn uw contracten in orde? Doe de test! (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 10/12/2020 Sedert de jaren ’30 geniet de consument als juridisch zwakkere contractpartij van langsom meer bescherming (Zie Consumentenrecht – boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER)). In vergelijking met de bescherming die consumenten aldus reeds lang genieten in het economisch recht, bood het Belgisch recht veel

2020-12-18T10:16:27+00:00 18 december 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Kan vaccinatie Covid-19 nog (impliciet) verplicht worden? (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 02/12/2020 Er worden vandaag de dag aan een recordtempo vaccins tegen het coronavirus ontwikkeld, waarbij zelfs wordt geopperd dat het vaccin nog voor het einde van 2020 op de markt zou kunnen komen. De zogenaamde groepsimmuniteit waar men naar streeft, kan echter pas gegarandeerd worden wanneer

2020-12-03T09:41:53+00:00 4 december 2020|Categories: Medisch recht|Tags: , |

GDPR – Ticketmaster beboet voor gebrekkige bescherming van klantengegevens (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 27/11/2020 Op 13 november 2020 heeft de Britse Toezichthoudende Autoriteit (ICO) een boete van 1,25 miljoen GBP opgelegd aan Ticketmaster omwille van een ernstig gebrek in de beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten. De boete – die er komt slechts enkele weken nadat de ICO

2020-12-03T11:33:09+00:00 3 december 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , |

Meer actiemogelijkheden voor minderheidsschuldeiser bij een deficitaire vereffening (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 18/11/2020 De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is (of was) een populaire manier om het leven van vennootschappen te beëindigen. Een vereffening is ook mogelijk wanneer de schulden de waarde van de te realiseren activa overtreffen en er dus sprake is van een zogenaamde deficitaire vereffening. Hoewel de onderneming

2020-11-21T10:22:06+00:00 25 november 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Drempels loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2020 (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 24/12/2019 Bij loonbeslag kan men niet zomaar het volledige loon in beslag nemen. Ook voor loonoverdracht, dit is de overdracht van loon dewelke afzonderlijk aan uw kredietverstrekker werd toegestaan, is er een beperking. De wetgever voorziet dan ook bepaalde drempels waaronder het loon slechts gedeeltelijk of

2020-01-07T13:10:45+00:00 9 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |