>Voeg code toe voor de </head> tag.archeologisch onderzoek

Archeologieregelgeving gewijzigd (Stibbe)

Auteur: Yves Sternotte (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2019 Vanaf 1 april 2019 zijn verschillende bepalingen van de archeologieregelgeving gewijzigd. Vooral de versoepeling van de regels over de archeologienota en een premiestelsel springen daarbij in het oog. Met een decreet van 13 juli 2018 en een besluit van 14 december 2018 heeft de Vlaamse regelgever een aantal verfijningen aan

2019-04-28T10:23:04+00:00 28 april 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , |

De noodzaak van een archeologienota bij ingrepen in de bodem: vanaf 1 april 2019 moet er in het kader van de vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen nog enkel worden rekening gehouden met vergunningsplichtige ingrepen! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: december 2019 Sedert enkele jaren moet de bouwheer voorafgaand aan de indiening van zijn vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, die een ingreep in de bodem teweegbrengen, nagaan of hij geen archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren. Voor de aanvragen die de bouwheer vanaf 1 april 2019 indient, zal

De impact van een archeologienota op uw bouwproject. Bijsturing is nodig (Adhemar Advocaten)

Sinds 1 juni 2016 moet bij aanvragen tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning met een zekere omvang een bekrachtigde archeologienota worden gevoegd. Hierover is al heel wat gezegd en geschreven. Voor heel wat bouwprojecten betekent de archeologienota onvoorziene kosten en onvoorziene wachttijd. De Vlaamse overheid zal dan ook op korte termijn

De Vlaamse Archeologienota: terug naar af? (Lydian)

Het Vlaams decreet van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 1 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische aanpassingen (BS 2 september 2016) ("Diversebepalingendecreet") voert diverse wijzigingen in die verband

2016-11-21T11:24:02+00:00 21 november 2016|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

De archeologienota onder de loep (GD&A Advocaten)

Sinds 1 juni 2016 is het hoofdstuk Archeologie van het Onroerenderfgoeddecreet (BS 17 oktober 2013) volledig in werking getreden. Door deze regelgeving is de bouwheer vanaf nu in vele gevallen verplicht een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. Dit brengt een administratieve rompslomp met zich mee en zorgt soms

2016-10-25T09:16:45+00:00 25 oktober 2016|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |

Eindelijk premies voor buitensporige archeologiekosten (Legal World)

Vanaf 11 september 2016 kunnen bouwheren een premie voor buitensporige opgravingskosten aanvragen wanneer zij een archeologisch onderzoek moeten uitvoeren. De formule om het bedrag van de premie te berekenen, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2016.

2016-09-14T15:10:27+00:00 14 september 2016|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |