Werkstabiliteit moet ook gewaarborgd worden bij afwisseling contracten bepaalde duur en vervangingscontracten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur is beperkt. In principe worden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer, verondersteld een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur uit te maken. Dit tenzij de werkgever het bewijs kan leveren dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de…

Lees meer

Hof van Cassatie: Geen belangenafweging meer bij de beoordeling of een eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst al dan niet aanvaardbaar is (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Een afweging van de belangen van de werkgever en de werknemer is niet relevant bij de beoordeling van de vraag of een eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst, zoals de functie, het loon, de arbeidsregeling of de arbeidsplaats, al dan niet door de beugel kan. Het enige dat…

Lees meer

Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/09/2021 De overheidswerkgever is verplicht het middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tewerkgestelde personeelslid te horen alvorens tot zijn / haar ontslag over te gaan. Door geen voorafgaande hoorzitting te organiseren begaat de overheidswerkgever een fout waardoor het personeelslid de kans ontnomen wordt om zijn betrekking te…

Lees meer

Alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 29/06/2021 In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet wordt geschonden wanneer werknemer, na een ononderbroken tewerkstelling van meer dan twee jaar middels alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, niet van het vermoeden van tewerkstelling op…

Lees meer

Invloed van het nieuw bewijsrecht op het arbeidsrecht (Argus Advocaten)

Auteur: Leen Vandenholt (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 25/06/2021 Door de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek, trad een nieuw bewijsrecht in werking met ingang van 1 november 2020. Overeenkomstig artikel 8.2 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) zijn de bewijsregels van aanvullend recht,…

Lees meer

The winner takes it all… of soms net niet? Wielrenner Wout Van Aert moet ex-werkgever verbrekingsvergoeding van ong. €660.000 betalen. Arbeidshof Antwerpen – 9 juni 2021 (Hoven & Rechtbanken)

Auteur: Hoven & Rechtbanken Publicatiedatum: 10/06/2021 Wielrenner Wout Van Aert beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met Sniper Cycling in september 2018 ten onrechte wegens dringende reden. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen op 9 juni 2021. Hierdoor is Van Aert de wielerploeg van Nick Nuyens een verbrekingsvergoeding van ongeveer € 660.000 verschuldigd. Sniper Cycling bewijst echter niet dat…

Lees meer

De student(enovereenkomst) – volleerd na 12 ononderbroken maanden? (Arkalis Advocaten)

Auteurs: Karin Schühle, Kristof Colonne en Brigje Verhasselt (Arkalis Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2021 Nu de horeca blijkbaar wel kan opstarten, kunnen studenten weer dromen van een studentenjob. Ook werkgevers zullen zonder twijfel de flexibiliteit van de jobstudenten, evenals het kostenvoordeel, met open armen verwelkomen. Iedereen die hierop beroep wil doen – werkgevers of (job)studenten – moet…

Lees meer

Zet personeel flexibel in bij een andere werkgever (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 14/04/2021 Heeft u momenteel teveel aan personeel, dan kunt u overwegen om deze tijdelijk ter beschikking te stellen van een andere werkgever. U moet daarbij rekening houden met het verbod op terbeschikkingstelling van personeel. U kunt daarbij op verschillende manieren tewerk gaan: Schorsen arbeidsovereenkomst Schors de arbeidsovereenkomst van…

Lees meer

Deliveroo: maaltijdbezorgers zijn verbonden door arbeidsovereenkomst volgens Gerechtshof Amsterdam op 16 februari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 22/02/2021 Alle omstandigheden bij elkaar genomen constateert het hof dat slechts de aan de bezorgers ten aanzien van het verrichten van de arbeid gegeven vrijheid een omstandigheid is die eerder wijst op de afwezigheid dan op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Alle overige elementen, waaronder de wijze van loonbetaling, het uitgeoefende gezag,…

Lees meer

Tijdelijke versoepeling bij gebruik opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 26/01/2021 Het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur resulteert normaal gezien in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dit geldt niet wanneer aan strikte voorwaarden voldaan is. Zo moet deze overeenkomst een minimale duur van drie maanden hebben en mogen er slechts vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gesloten worden. De totale duur…

Lees meer