>Voeg code toe voor de </head> tag.arbeidsovereenkomst

Deliveroo: maaltijdbezorgers zijn verbonden door arbeidsovereenkomst volgens Gerechtshof Amsterdam op 16 februari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 22/02/2021 Alle omstandigheden bij elkaar genomen constateert het hof dat slechts de aan de bezorgers ten aanzien van het verrichten van de arbeid gegeven vrijheid een omstandigheid is die eerder wijst op de afwezigheid dan op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Alle overige elementen, waaronder de wijze van

2021-02-22T09:55:29+00:00 22 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Tijdelijke versoepeling bij gebruik opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 26/01/2021 Het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur resulteert normaal gezien in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dit geldt niet wanneer aan strikte voorwaarden voldaan is. Zo moet deze overeenkomst een minimale duur van drie maanden hebben en mogen er slechts vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gesloten

2021-01-27T08:38:57+00:00 29 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Gerechtelijke ontbinding: not so fast! (Younity)

Auteur: Brecht Cops (Younity) Publicatiedatum: 02/11/2020 Een werkneemster die administratief verantwoordelijke was in een kleine KMO met in totaal 7 personeelsleden (een dochtervennootschap van een bank), werkt vanaf een bepaald moment vrijwillig deeltijds gedurende 11u40 per week, in een cyclus van 1 week op 2. De onderneming wordt verkocht, en de

2020-11-13T10:14:36+00:00 13 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Beëindiging arbeidsovereenkomst door werknemer, maar toch nog uitvoeren van arbeidsprestaties. Arbeidshof Brussel 23 juni 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 06/10/2020 Wanneer de werknemer zonder meer uitdrukkelijk meedeelt de arbeidsovereenkomst als beëindigd te beschouwen, is deze definitief en onherroepelijk beëindigd, zelfs indien de werknemer na het inroepen nog arbeidsprestaties levert. Dit is des te meer zo nu de werknemer het standpunt van de beëindiging op het ogenblik

2021-01-05T10:46:49+00:00 6 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Concurrentiebeding laten opnemen in de arbeidsovereenkomst? Hier dient u rekening mee te houden (Forum Advocaten)

Auteurs: Thibault Van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 14/09/2020 Het is een gekende praktijk om als werkgever een (niet-)concurrentiebeding op te laten nemen in de arbeidsovereenkomsten met werknemers. Een werkgever wenst uiteraard te voorkomen dat het personeel, aan de hand van via de onderneming verkregen kennis en

2020-09-28T12:04:49+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Werkend vennoot vordert herkwalificatie als werknemer. Arbeidshof Brussel 2 juni 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 28/09/2020 De feiten CG, zaakvoerder van de bvba AK, en EAR sloten op 1 april 2015 een overeenkomst waarbij de zaakvoerder CG 50 aandelen van AK overdroeg aan EAR voor een globale som van €10.000. Op 1 oktober 2016 sloten EAR en AK een "overeenkomst werkend vennoot".

2021-01-05T10:45:37+00:00 28 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Wat zijn de regels bij een elektronische ondertekening van een arbeidsovereenkomst? (Acerta)

Auteur: Ellen Van Grunderbeek (Acerta) Publicatiedatum: 07/05/2020 Afstand houden is momenteel de regel. Maar wat als je een (bijlage aan de) arbeidsovereenkomst wil laten ondertekenen door een (nieuwe) medewerker. Of wat als je een arbeidsovereenkomst wil beëindigen? Bovendien zijn er ook andere sociale documenten die je moet bezorgen aan je

2020-05-29T08:51:55+00:00 29 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/04/2020 Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV expliciet

2020-04-18T13:03:43+00:00 19 april 2020|Categories: Sociaal recht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel? (Marlex)

Auteur: Charlotte Knockaert (Marlex) Publicatiedatum: 21/10/2019 De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer, de klanten, de leveranciers…, maar ook voor uw personeel. Er is immers een oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe werkgever (de overnemer). Het is dan ook belangrijk om

2019-11-01T13:05:19+00:00 5 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Werkgever, let op bij de redactie van forumbedingen in arbeidsovereenkomsten! Of niet? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 17/09/2019 In een recent vonnis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel werd een forumbeding, opgenomen in een arbeidsovereenkomst, als niet geldig beschouwd op basis van de Brussel Ibis Verordening (Verordening (EU) nr. Nr. 1215/2012 van 12 december 2012), waardoor het geen rechtgevolgen met

2019-10-19T10:51:51+00:00 19 oktober 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |