>Voeg code toe voor de </head> tag.arbeidsovereenkomst

Wat zijn de regels bij een elektronische ondertekening van een arbeidsovereenkomst? (Acerta)

Auteur: Ellen Van Grunderbeek (Acerta) Publicatiedatum: 07/05/2020 Afstand houden is momenteel de regel. Maar wat als je een (bijlage aan de) arbeidsovereenkomst wil laten ondertekenen door een (nieuwe) medewerker. Of wat als je een arbeidsovereenkomst wil beëindigen? Bovendien zijn er ook andere sociale documenten die je moet bezorgen aan je

2020-05-29T08:51:55+00:00 29 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/04/2020 Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV expliciet

2020-04-18T13:03:43+00:00 19 april 2020|Categories: Sociaal recht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Bedrijfsoverdracht: wat met uw personeel? (Marlex)

Auteur: Charlotte Knockaert (Marlex) Publicatiedatum: 21/10/2019 De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer, de klanten, de leveranciers…, maar ook voor uw personeel. Er is immers een oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe werkgever (de overnemer). Het is dan ook belangrijk om

2019-11-01T13:05:19+00:00 5 november 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Werkgever, let op bij de redactie van forumbedingen in arbeidsovereenkomsten! Of niet? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maxime Jeanray en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 17/09/2019 In een recent vonnis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel werd een forumbeding, opgenomen in een arbeidsovereenkomst, als niet geldig beschouwd op basis van de Brussel Ibis Verordening (Verordening (EU) nr. Nr. 1215/2012 van 12 december 2012), waardoor het geen rechtgevolgen met

2019-10-19T10:51:51+00:00 19 oktober 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Wanneer nemen verbintenissen uit een arbeidsovereenkomst een einde door overmacht? Arbeidshof Brussel 12 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/09/2019 Op grond van art 32, 5° arbeidsovereenkomstenwet nemen de verbintenissen die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst een einde door overmacht. Art 26 arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de door overmacht ontstane gebeurtenissen de beëindiging van de overeenkomst niet tot gevolg hebben wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de

2019-09-16T12:53:41+00:00 17 september 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht? Arbeidshof 2 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2019 In deze zaak besliste het arbeidshof dat de werknemer die gewoonlijk in België zijn arbeid verricht, door de rechtskeuze voor het Nederlands recht niet de bescherming van het Belgisch recht mag verliezen. Ook oordeelt het arbeidshof dat de Belgische rechter bevoegd is. De arbeidsovereenkomst bepaalde in

2020-02-26T10:26:05+00:00 28 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Het beding van rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst: do’s and dont’s (Curia)

Auteur: Jurgen Goyvaerts (Curia) Publicatiedatum: februari 2019 In overeenkomsten van internationale tewerkstelling, wordt vaak een algemeen beding van rechtskeuze opgenomen, bvb. “Deze arbeidsovereenkomst wordt integraal beheerst door het Belgisch recht.” Een recent Cassatie-arrest toont nogmaals aan dat een dergelijk beding zeer nadelig kan uitdraaien voor de werkgever. We lichten dit hierna

2019-02-26T08:21:53+00:00 26 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Verhouding Deliveroo en haar bezorgers is arbeidsovereenkomst zegt kantonrechter Amsterdam op 15 januari 2019 na vordering vakbond (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/01/2019 Alhoewel het hier om Nederlandse wetgeving gaat, is deze uitspraak zeker interessant in een Belgische context. Eerst waren koeriers werknemers Deliveroo was in juni 2015 in Nederland begonnen met haar activiteiten. Via een digitaal platform worden onafhankelijke restaurants middels een bestel- en betaalsysteem gekoppeld aan klanten

2019-01-24T09:12:55+00:00 24 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Is stuiting van de verjaring door de vakbond geldig als er geen schriftelijke volmacht van de werknemer werd toegevoegd? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/08/2018 Het Arbeidshof te Brussel deed op 13 februari 2018 uitspraak over de vraag of bij de stuiting van de verjaring via een aangetekende brief met ontvangstbewijs door een vakorganisatie de volmacht van de werknemer moet worden toegevoegd. Wat bepaalt de wetgeving? Op grond van art. 15

2018-08-13T08:29:30+00:00 13 augustus 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Kan een werkgever de functie van een werknemer zomaar veranderen? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 19/07/2018  Het gebeurt dat een werkgever de functie van een werknemer wil veranderen. Bij gemeenschappelijk akkoord is dit natuurlijk perfect mogelijk. Er moet strikt juridisch gezien zelfs geen addendum voor worden opgesteld. Toch is het aan te raden om dit te doen, zodat beide