>Voeg code toe voor de </head> tag.antimisbruikbepaling

Toepassing anti-misbruikbepaling in de tijd verduidelijkt (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: december 2020 iedt de algemene anti-misbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen aan de fiscus de mogelijkheid om rechtshandelingen aan te vallen die teruggaan tot vóór haar inwerkingtreding? Het hof van beroep te Gent sprak zich op 28 april 2020 uit over de temporele werking van deze bepaling.  Nieuwe anti-misbruikbepaling sinds 2012

2020-12-18T10:44:20+00:00 20 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Vlabel en de algemene antimisbruikbepaling: een steeds strengere visie! (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Hanno Decoutere (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/10/2020 De Vlaamse belastingdienst heeft de voorbije weken en maanden enkele voorafgaande beslissingen gepubliceerd waaruit kan worden afgeleid dat hij de algemene antimisbruikbepaling steeds vaker wil gaan inroepen om tot belastingheffing te kunnen overgaan. De beslissingen zijn geenszins allemaal terecht, noch zijn deze

Retroactieve toepassing fiscale antimisbruikbepaling – fiscus brandt zich aan het verleden (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 02/03/2020 De fiscale administratie kreeg in 2012 met een update van het artikel 344 WIB’92 een sterker wapen om op te treden tegen fiscaal misbruik. Volgens het nieuwe artikel kan de fiscus namelijk optreden tegen fiscaal misbruik dat tot stand komt door een rechtshandeling

2020-03-11T10:21:42+00:00 16 maart 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Mokerslag voor de retroactieve toepassing van de antimisbruikbepaling (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Anne-Sophie Anseeuw en Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 13/02/2020 De Programmawet van 29 maart 2012 heeft in ons wetboek van inkomstenbelastingen onder artikel 344 §1 WIB’92 een nieuwe verruimde antimisbruikbepaling ingeschreven. Zo kan er sindsdien sprake zijn van fiscaal misbruik wanneer (1) de fiscus in staat is te

2020-02-17T10:53:54+00:00 20 februari 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De nieuwe antimisbruikbepaling: timing telt (dan toch)! (Sherpa Law)

Auteurs: Alain Claes en Kim Roelants (Sherpa Law) Publicatiedatum: 05/12/2019 Hoewel de nieuwe antimisbruikbepaling soms een machtig wapen kan zijn voor de fiscus, toont de recente rechtspraak aan dat de fiscus toch geen carte blanche krijgt wat de temporele toepassing betreft. Deze positieve kentering in de (lagere) rechtspraak is inmiddels ook bevestigd door het

2019-12-14T12:10:52+00:00 16 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |