>Voeg code toe voor de </head> tag.algemene voorwaarden

Contracten: waarom veel clausules wellicht aan een update toe zijn! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/06/2019 Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse nieuwe wetgeving aan een update toe. Clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid  De vraag stelt zich naar de impact van de op 4 april 2019 gepubliceerde nieuwe vennootschapswetgeving inzake de aanpassing

Algemene voorwaarden en het nieuwe bewijsrecht (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 18/09/2019 Het nieuwe bewijsrecht treedt in werking op 1 november 2020. De bewijsregels komen in Boek 8 van het nagelnieuwe Burgerlijk Wetboek Waar vroeger een geschrift voorhanden moest zijn voor handelingen boven 375 euro zal dit vanaf november 2020 maar nodig zijn voor handelingen boven 3.500

2019-10-01T08:41:30+00:00 1 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 14/05/2019 Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000. Concessiehouders van grote automerken hanteren

Weet u dat u het Weens Koopverdrag heeft gekozen? De spelregels bij verkoop naar het buitenland (De Langhe Advocaten)

Auteur: Bruno Thoen (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 17/12/2018 Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden. 1. Het Weens Koopverdrag en het Burgerlijk Wetboek Uw klanten bevinden zich ook buiten de landsgrenzen; u kent de risico’s van

Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden: addertje onder het gras! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 19/02/2019 Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt om zich over een eventueel geschil uit te spreken. Wanneer een dergelijk beding voorkomt in een door alle partijen ondertekend contract, rijst geen enkel probleem omtrent de geldigheid en tegenwerpelijkheid

2019-03-01T08:28:55+00:00 24 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden: enkele basisprincipes uiteengezet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2019 Algemene voorwaarden. Iedereen wordt er al wel eens mee geconfronteerd. Maar nog te vaak stellen wij ons de vraag in hoeverre deze algemene voorwaarden nu effectief “tegen ons gebruikt kunnen worden”. Speyk. Advocaten hoopt u met deze uiteenzetting graag duidelijkheid te verschaffen… ALGEMEEN Opdat

Eigendomsvoorbehoud : een must-have in uw algemene voorwaarden (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 07/02/2018 Iedere leverancier van roerende goederen ziet zich wel eens geconfronteerd met een slecht betalende klant.  De meeste leveranciers vangen dit op door de inlassing van een beding van eigendomsvoorbehoud, waardoor de effectieve overdracht van eigendom wordt uitgesteld tot ná de integrale betaling van de prijs.

Zijn uw algemene voorwaarden afdwingbaar? (Flex Advocaten)

Goede algemene voorwaarden zijn voor elke handelaar van belang, of u nu goederen verkoopt, diensten verleent of een combinatie van beiden aanbiedt aan uw klanten. Daarin kan onder meer worden bepaald wat de klachtentermijn is, wat de gevolgen zijn bij wanbetaling (bv. Intresten en schadebeding), welke rechtbank bevoegd is, of