>Voeg code toe voor de </head> tag.algemene voorwaarden

Best practices algemene voorwaarden: de tegenstelbaarheid (Marlex)

Auteurs: Lobke Pottie en Julie Noppe (Marlex)Publicatiedatum: 08/04/2021 Ondernemers ondernemen en dat betekent risico’s nemen. Elk risico vergt een zo goed mogelijk opvangnet voor een (on)verwachte bocht. De algemene voorwaarden van een onderneming opgenomen op bijvoorbeeld een factuur of een bestelbon zijn een vaste tool voor een onderneming om zichzelf

2021-04-11T11:44:32+00:00 12 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Handelsrecht|Tags: , , |

Ben ik verbonden door algemene verkoopsvoorwaarden die ik ergens op internet moet zoeken? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten)Publicatiedatum: 28/01/2021 Het komt geregeld voor dat in een bestelbon, een offerte, … het beding opgenomen wordt dat de overeenkomst beheerst wordt door de algemene voorwaarden van de medecontractant die vindbaar zijn op vb. diens website of maatschappelijke zetel maar die niet materieel aanwezig zijn bij

De toepassing van de nieuwe B2B-wet in de praktijk (Lydian)

Auteur: Jo Willems en Karen Janssens (Lydian) Publicatiedatum: 01/12/2020 Op 1 december is het zover: alle onderdelen van de veelbesproken nieuwe B2B-wet (Wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen) treden dan geheel

2020-12-03T14:21:40+00:00 9 december 2020|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date? (K law)

Auteurs: Christophe Piette en Nora Bejta (K law) Publicatiedatum: 19/11/2020 Zowel ondernemingen als particulieren werden de voorbije maanden geconfronteerd met een onvoorziene situatie die de commerciële transacties en handelsbetrekkingen op bijzondere en zelfs ongeziene wijze heeft beïnvloed. Eén van de frequente vragen die ondernemingen zich hebben gesteld is of in

2020-11-25T13:34:42+00:00 26 november 2020|Categories: Handelsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Bereid uw algemene voorwaarden (B2B) voor op hun (her-)examen (K law)

Auteur: David Van Iseghem (K law) Publicatiedatum: 20/10/2020 Zijn uw algemene voorwaarden nog ‘up-to-date’? Bieden ze nog voldoende bescherming bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden? De wetgever heeft bovendien het ondernemings- en contractenrecht recent grondig gewijzigd, waardoor vele algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet afdwingbaar (kunnen) zijn.

2020-10-23T11:14:02+00:00 28 oktober 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Contracten: waarom veel clausules wellicht aan een update toe zijn! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/06/2019 Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse nieuwe wetgeving aan een update toe. Clausules in verband met vertegenwoordigingsbevoegdheid  De vraag stelt zich naar de impact van de op 4 april 2019 gepubliceerde nieuwe vennootschapswetgeving inzake de aanpassing

Algemene voorwaarden en het nieuwe bewijsrecht (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 18/09/2019 Het nieuwe bewijsrecht treedt in werking op 1 november 2020. De bewijsregels komen in Boek 8 van het nagelnieuwe Burgerlijk Wetboek Waar vroeger een geschrift voorhanden moest zijn voor handelingen boven 375 euro zal dit vanaf november 2020 maar nodig zijn voor handelingen boven 3.500

2019-10-01T08:41:30+00:00 1 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

Verkoop van autovoertuigen aan consumenten vanaf 01.11.2019 in belangrijke mate gewijzigd (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 14/05/2019 Professionele verkopers van autovoertuigen aan consumenten weten dat onder meer de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen aan consumenten sedert het jaar 2000 essentiële gegevens en algemene verkoopsvoorwaarden moesten bevatten zoals opgelegd door het K.B. van 9 juli 2000. Concessiehouders van grote automerken hanteren

Weet u dat u het Weens Koopverdrag heeft gekozen? De spelregels bij verkoop naar het buitenland (De Langhe Advocaten)

Auteur: Bruno Thoen (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 17/12/2018 Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden. 1. Het Weens Koopverdrag en het Burgerlijk Wetboek Uw klanten bevinden zich ook buiten de landsgrenzen; u kent de risico’s van

Bevoegdheidsbeding in algemene voorwaarden: addertje onder het gras! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 19/02/2019 Een bevoegdheidsbeding is een beding waarbij partijen op voorhand bepalen aan welke rechter de bevoegdheid toekomt om zich over een eventueel geschil uit te spreken. Wanneer een dergelijk beding voorkomt in een door alle partijen ondertekend contract, rijst geen enkel probleem omtrent de geldigheid en tegenwerpelijkheid

2019-03-01T08:28:55+00:00 24 februari 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |