De algemene vergadering zelf bijeenroepen als aandeelhouder (Deminor)

Auteur: Jan Baptist Cooreman (Deminor) Een algemene vergadering wordt steeds bijeengeroepen door het bestuursorgaan. Maar kan ik deze als aandeelhouder ook zelf bijeenroepen? Het bestuursorgaan beslist wanneer zij dit doen en bepalen de agenda. Het bestuursorgaan is wel verplicht om de algemene vergadering minstens eenmaal per jaar samen te roepen. Dit is de zogenaamde ‘gewone…

Lees meer

Vergaderingen elektronisch laten doorgaan in niet-genoteerde vennootschappen of verenigingen? Onder welke voorwaarden en wat zijn best practices? (Forum Advocaten)

Auteurs: Frederic Rosiers en Justine Heureux (Forum Advocaten) Een alternatief voor de klassieke fysieke algemene vergadering is de elektronische algemene vergadering of de virtuele algemene vergadering. De Richtlijn Aandeelhoudersrechten 2007 heeft deze mogelijkheid ingevoerd, waarbij getracht wordt om praktische belemmeringen zoveel mogelijk weg te werken. Tot voor kort had deze elektronische algemene vergadering weinig succes,…

Lees meer

De zorgvolmacht en uw onderneming: enkele aandachtspunten (Grant Thornton)

Auteur: Wendy Rombouts (Grant Thornton) Wat de toekomst ons brengt, is niet te voorspellen. Soms kan ongewild het noodlot toeslaan en komen we in een situatie terecht waarbij we zelf ons vermogen niet meer kunnen beheren. Dit kan voor een ondernemer een grote impact hebben, niet enkel op het persoonlijk vermogen, maar ook op (de…

Lees meer

Wanneer zijn tussentijdse cijfers vereist bij een (partiële) splitsing? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Indien u een (partiële) splitsing wenst door te voeren binnen uw vennootschap moeten uiterlijk één maand voor de buitengewone algemene vergadering die zich over de (partiële) splitsing moet uitspreken heel wat stukken ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders. Eén van deze stukken betreffen de tussentijdse cijfers over de stand van het…

Lees meer

De organisatie van algemene vergaderingen van VME’s opnieuw versoepeld (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 17/06/2021 Een recent Ministerieel besluit maakt het weer mogelijk om algemene vergaderingen van mede-eigenaars (evenals de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen) fysiek te laten plaatsvinden met meerdere personen. Deze versoepeling geldt zowel binnen als buiten, en dit vanaf 9 juni 2021 met maximum 50 personen en vanaf 25 juni…

Lees meer

Digitale algemene vergadering: hoe werkt het? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 12/03/2021 De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven. Lockdown, social distancing, mondmaskers, … het zijn allemaal zaken waarmee we hebben moeten leren leven. Maar naast al deze beperkingen, heeft de wetgever toch ook de tijd genomen voor een aantal versoepelingen. Zo is er op ondernemingsvlak de regeling inzake…

Lees meer

COVID-19 en de digitalisering van de algemene vergadering van vennootschappen en (i)vzw’s: het vervolg (K law)

Auteurs: Gert Cauwenbergh, Louise Berrier en Louise Berrier (K law) Publicatiedatum: 20/01/2021 1. Na de eerste tijdelijke introductie bij KB volgt nu een structurele oplossing voor een vereenvoudigde digitale algemene vergadering Tijdens de eerste coronagolf maakte het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het…

Lees meer

Vergaderen met de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur in coronatijd: een update en handig overzicht (Crivits & Persyn)

Auteur: Vanessa Ramon (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/01/2021 Hoe organiseert u in coronatijd een algemene vergadering van aandeelhouders of het eigen collegiaal bestuursorgaan? Voor bestuurders van ondernemingen is het sinds de COVID-19-pandemie moeilijk geworden om de juiste spelregels hiervoor te kennen. Bestuurders worden om de oren geslagen met steeds weer veranderende wetgeving. Interne organisatie is…

Lees meer

Coronawet en appartementsmede-eigendom: AV vanop afstand, zowel tijdelijk als permanent (Schoups)

Auteur: Ewoud Willaert (Schoups)  Publicatiedatum: 21/12/2020 De langverwachte ‘coronawet’ is goedgekeurd door het federale parlement. Hierin zijn een aantal belangrijke bepalingen opgenomen voor syndici en Verenigingen van Mede-eigenaars : enerzijds tijdelijk (en retroactieve) maatregelen, met een ingrijpende uitbreiding van de schriftelijke beslissingsprocedure, en anderzijds een permanente mogelijkheid om algemene vergaderingen vanop afstand te houden. Allereerst…

Lees meer