>Voeg code toe voor de </head> tag.algemene vergadering

De Algemene Vergadering in tijden van Corona (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn Van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 27/04/2020 Vooraf De algemene vergadering van een vennootschap bestaat in beginsel uit een fysieke vergadering waarbij de aandeelhouders op een bepaalde plaats op een bepaald tijdstip samenkomen om te beraadslagen en beslissingen te nemen. Het is evident dat dergelijke vergadering niet steeds

2020-04-29T14:58:19+00:00 29 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Vormt de corona-pandemie een gegronde reden voor het uitstel van de algemene vergadering binnen de VME? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 30/03/2020 Het betreft een vraag die bij veel syndici alsook vele mede-eigenaars reeds de afgelopen weken rees. De Minister van Justitie bleef niet doof voor deze pertinente vraag om verduidelijking en kondigde in een persbericht van 29 maart 2020

De Algemene Vergadering via teleconferentie (Flex Advocaten)

Auteur: Frederic Leleux (Flex Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2020 Het nieuwe vennootschapsrecht, dat in werking trad op 1 januari 2020, biedt meer mogelijkheden om als vennootschapsorganen te vergaderen via telecommunicatie of om beslissingen louter schriftelijk te nemen. Zo kan er efficiënter gewerkt worden en wordt tijdsverlies om zich lijfelijk naar de vergadering

2020-02-15T11:50:34+00:00 17 februari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De correcte manier van vergaderen onder het nieuwe WVV in de BV en NV: de principes (EY Law)

Auteurs: Ann-Sophie Haghedooren en Laura Dermine (EY Law) Publicatiedatum: 06/08/2019 Het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is sedert 1 mei 2019 van toepassing op nieuwe vennootschappen. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de dwingende bepalingen van de nieuwe vennootschapswetgeving in werking treden voor bestaande vennootschappen, zo ook de bepalingen rond de

2019-08-25T11:42:34+00:00 19 augustus 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Kwijting, niet zomaar een jaarlijkse formaliteit (Aternio)

Het verlenen van kwijting of décharge aan de bestuurders of zaakvoerders in een vennootschap is één van de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering. Door het verlenen van kwijting keurt de vennootschap in feite het beleid van de bestuurder van het voorbije jaar goed en doet zij afstand van het

2017-06-21T13:10:54+00:00 21 juni 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |