>Voeg code toe voor de </head> tag.Alaska

Nieuw bouwformulier is er (Alaska)

Auteur: Marty Vankemmel (Alaska) Publicatiedatum: 03/07/2019 Sinds 2018 is de bouwaangifte naar aanleiding van een nieuwbouw of een verbouwing verdwenen en vervangen door een procedure waarbij er specifieke inlichtingen moeten verschaft worden aan de Btw-Administratie. Daarvoor zou er nieuw formulier in het leven geroepen worden waarvan het model en de indieningsmodaliteiten

2019-07-12T09:43:05+00:00 12 juli 2019|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: , |

Fiscale wetgeving nav nieuw WVV eindelijk gepubliceerd (Alaska)

Auteur: Stephanie Seré (Alaska) Publicatiedatum: 20/05/2019 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) had de bedoeling om fiscaal neutraal te zijn. Toch heeft ze een fiscale impact. Het wetsontwerp was al enige tijd beschikbaar maar het duurde tot 10 mei 2019 vooraleer de Wet tot aanpassing van

2019-05-25T14:02:27+00:00 25 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Vanaf 1 april 2019 planten aan 6% btw (Alaska)

Auteur: Marnix Veracx (Alaska) Publicatiedatum: 25/03/2019 In januari 2019 heeft de Commissie Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd voor de btw-verlaging in de tuinaanlegsector. Meer bepaald zou een aannemer 6% btw mogen factureren voor de planten die hij levert bij de aanleg van een tuin. De desbetreffende wet is onlangs in het Belgisch

2019-03-31T11:38:56+00:00 31 maart 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

6% btw zonder afbraakvergunning? (Alaska)

Auteur: Serge Mesotten (Alaska) Publicatiedatum: 17/01/2019 Wie in één van de 32 stadsgebieden een oud gebouw afbreekt en heropbouwt tot een privéwoning, komt in aanmerking voor het verlaagd 6% btw-tarief. De minister van Financiën heeft onlangs geantwoord op de vraag of er daar al dan niet een afbraakvergunning vereist is voor

2019-01-30T16:45:30+00:00 30 januari 2019|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |

Btw op invoer zonder btw-nummer van afnemer, vrijgesteld? (Alaska)

Auteur: Wouter Verstraete (Alaska) Publicatiedatum: 02/10/2018 De invoer van goederen is onderworpen aan btw, tenzij die invoer gevolgd wordt door een vrijgestelde intracommunautaire levering. Op het invoerdocument moet dan wel het btw-nummer van de uiteindelijke koper vermeld worden, maar wat als de ingevoerde goederen geleverd worden aan een andere btw-plichtige klant

2018-10-24T11:01:03+00:00 24 oktober 2018|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , , |

Nieuwe verplichtingen voor maatschap vanaf 1 november 2018 (Alaska)

Auteur: Dirk van Collie (Alaska) Publicatiedatum: 18/10/2018 Door de hervorming van het vennootschapsrecht, moet een maatschap binnenkort beantwoorden aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het naleven van boekhoudkundige verplichtingen. Ook nieuw is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Vanaf 1 november 2018 zal

2018-10-24T10:21:24+00:00 24 oktober 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Pro Deodiensten aan 21% btw, a never ending story (Alaska)

Auteur: Wouter Verstraete (Alaska) Publicatiedatum: 17/09/2018  In het licht van Europese rechtspraak had de btw-Administratie de bedoeling om zgn. tweedelijnsbijstand van advocaten en gerechtsdeurwaarders te onderwerpen aan 21% btw, waar dit thans 0% btw bedraagt. Die opzet is echter al een paar keer uitgesteld. Aanvankelijk zou dan toch vanaf 1 september 2018

2018-09-30T09:56:08+00:00 30 september 2018|Categories: BTW en douane Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Nieuwe Vlaamse vrijstelling voor onroerende voorheffing (Alaska)

Auteur: Peter Hacke (Alaska) Publicatiedatum: 24/09/2018 Renoveert u uw woning, dan kunt u daarvoor vrijstelling van onroerende voorheffing betalen. Zo blijkt uit een Vlaamse decreet, dat ineens het mes zet in een aantal bestaande belastingverminderingen, maar tegelijk wordt wel voorzien in een uitbreiding en beperking van bestaande vrijstellingen voor de onroerende voorheffing

Aftrek van niet-betaalde sociale bijdragen (Alaska)

Auteur: Laurens Snauwaert (Alaska) Publicatiedatum: 24/09/2018 In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is immers één van de voorwaarden die de fiscale wetgeving voorschrijft opdat kosten kunnen ingebracht worden. Een zelfstandige mag wel facturen die vervallen zijn, maar nog niet betaald zijn, fiscaal in

Uitdrukkelijk kiezen voor btw-regeling kleine ondernemer (Alaska)

Auteur: Marnix Veracx (Alaska) Publicatiedatum: 09/07/2018 Bent u btw-plichtig, dan moet u btw rekenen over uw factuur en bent u o.m. verplicht om elke maand of kwartaal een btw-aangifte in te dienen. Kunt u echter als een zgn. kleine ondernemer voor de Btw beschouwd worden, dan vervallen die verplichtingen. Uit een

2018-07-16T10:01:08+00:00 16 juli 2018|Categories: BTW en douane Fiscaal recht|Tags: , |