>Voeg code toe voor de </head> tag.alarmbelprocedure

Wanneer rinkelt de alarmbel onder het nieuwe WVV? (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Bram Stragier en Steve Bonte (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 16/01/2020 Gezien de afschaffing van het kapitaal, wordt logischerwijs ook de alarmbelprocedure voor de BV anders ingevuld onder het nieuwe WVV. Net zoals bij rechtstreekse en onrechtstreekse vermogensuitkeringen aan de aandeelhouders, hanteert het WVV ook hier de balans- en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan is

De alarmbelprocedure in het WVV: hoe en waarom nu weer precies? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Lize Van Looy (Gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/10/2019 Geen enkele wet kan voorkomen dat vennootschappen blootgesteld worden aan het ondernemingsrisico en verliezen zullen lijden, ook niet het WVV. Toch kunnen de aantastingen van het vennootschapsvermogen dermate vergaand zijn dat de continuïteit van de vennootschap in gevaar komt. In dat

2019-10-16T10:23:33+00:00 16 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Alarmbelprocedure, maar nog geen jaarrekening opgesteld of goedgekeurd. Cassatie verduidelijkt (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/06/2018 Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen (14 januari 2016) Op 14 januari 2016 was het hof van beroep te Antwerpen de mening toegedaan dat de jaarrekening van 2008, die aantoonde dat het netto-actief beneden de drempel was gezakt, nog niet was opgemaakt in

2018-06-21T07:29:21+00:00 22 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De alarmbelprocedure: bij bestuurders moet het belletje altijd rinkelen (Declerck Leterme Partners Advocaten)

Het bestuur van een vennootschap moet steeds oog hebben voor de resultaten van de onderneming. Het is de taak van een zorgvuldig bestuursorgaan om de financiële toestand van de onderneming continu te evalueren en om eventueel negatieve resultaten tijdig te detecteren met het oog op remediëring. Om het bestuur tijdig

2017-02-01T09:36:56+00:00 1 februari 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |