>Voeg code toe voor de </head> tag.ADMB

Maatregel ‘maandelijks € 500 bijverdienen’ treedt vanaf 15 juli 2018 in werking (ADMB)

Auteur: ADMB Publicatiedatum: 06/07/2018 Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 15 juli 2018 tot € 500 per maand onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk kan hiervoor in aanmerking komen. Voorwaarden voor onbelast bijverdienen Wie wil bijklussen, moet zich aanmelden en zijn prestaties registreren via de website bijklussen.be. De

2018-07-17T09:57:41+00:00 17 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: |

Aanpassing RSZ-vermindering eerste aanwervingen (ADMB)

Auteur: ADMB Publicatiedatum: 23/01/2018 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doet een aanpassing aan de voorwaarde om een doelgroepvermindering te genieten bij de aanwerving van de eerste 6 werknemers. Sowieso mocht de nieuwe werknemer al geen andere werknemer vervangen, maar de interpretatie van de voorafgaande termijn verandert. Doelgroepvermindering eerste aanwerving

2018-01-24T13:22:39+00:00 24 januari 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Hogere leeftijdsgrenzen SWT in 2018 (ADMB)

Auteur: ADMB Publicatiedatum: 22/01/2018 In 2018 stijgen de leeftijdsgrenzen voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) nog maar eens. Bovendien maakte de Nationale Arbeidsraad een nieuwe herwaarderingscoëfficiënt bekend. Herwaardering Elk jaar herziet de Nationale Arbeidsraad het bedrag van de bedrijfstoeslag in functie van de loonevolutie. Vorig jaar besliste

2018-01-24T13:17:36+00:00 24 januari 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Gezinsleden langdurig ingezetenen ook vrijgesteld van arbeidskaart (ADMB)

Auteur: ADMB Publicatiedatum: 14/11/2017 Vanaf november zijn de gezinsleden van een langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat niet langer verplicht om een arbeidskaart te hebben om aan de slag te gaan in ons land. Tenminste, als de buitenlandse onderdaan zelf vrijgesteld is van die verplichting. Derdelander en langdurig ingezetene Een

2017-11-15T10:38:12+00:00 15 november 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Beschermd statuut voor klokkenluiders in de financiële sector (ADMB)

Auteur: ADMB Publicatiedatum: 06/09/2017 Dankzij de nieuwe wet van 31 juli 2017 wordt het toezicht op de financiële sector verstrengd. Zo worden de strafsancties bij marktmisbruik verhoogd én komt er een regeling die klokkenluiders moet beschermen. Bescherming voor klokkenluiders De nieuwe wetgeving voert een klokkenluidersregeling in die zorgt voor een bescherming van

2017-10-11T08:53:46+00:00 15 september 2017|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: |

Tijdelijke werkloosheid tijdens een lopend re-integratietraject? (ADMB)

Auteur: ADMB Publicatiedatum: 21/08/2017 Vroeger was het al mogelijk om in twee vastgelegde situaties uitkeringen aan te vragen bij de RVA voor tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door medische redenen. Deze zomer voegde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een derde situatie toe aan dit lijstje. Hierdoor kan een werknemer nu ook tijdens een

2017-10-01T19:04:52+00:00 24 augustus 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

ADR-2017 nu geldig voor alle gewesten (ADMB)

ADR, de Europese overeenkomst die het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg regelt, werd bijgewerkt voor de komende twee jaar. ADR, de Europese overeenkomst die het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg regelt, wordt elke twee jaar bijgewerkt. De Vlaamse gewestelijke overheid publiceerde de nieuwe overeenkomst

2017-05-04T09:14:00+00:00 4 mei 2017|Categories: Verkeersrecht|Tags: |

Vraag uw Vlaamse aanwervingspremie langdurig werkzoekenden online aan (ADMB)

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers met een vestiging in het Vlaams Gewest een premie genieten wanneer ze een langdurig werkzoekende aanwerven. Deze premie kunnen ze enkel online aanvragen. De Vlaamse aanwervingspremie vervangt de oude federale voordelen die een werkgever kon genieten in het kader van het Plan Activa, de

2017-05-04T09:03:18+00:00 4 mei 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Werkbaar Wendbaar Werk: geen deeltijdse uurroosters meer in arbeidsreglement (ADMB)

Vanaf 1 oktober 2017 is de werkgever niet meer verplicht om de deeltijdse wekelijkse arbeidsduur (arbeidsregeling), en deeltijdse werkroosters die mogelijk in de onderneming worden toegepast, in het arbeidsreglement op te nemen.  Als de werkgever variabele, deeltijdse werkroosters gebruikt, moet hij wel een algemeen kader vastleggen in het arbeidsreglement voor

2017-04-20T08:04:03+00:00 20 april 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |