>Voeg code toe voor de </head> tag.Adlex

Wanneer is de gelijkheid tussen de deelnemers geschonden bij een onderhandeling? (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex)Publicatiedatum: 09/12/2020 In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV STADSBADER) zich uitgesproken over de vermeende schending van de gelijkheid tussen de deelnemers wanneer de aanbesteder binnen een mededingingsprocedure met onderhandeling aan bepaalde deelnemers verduidelijkingen heeft gevraagd inzake prijsdetaillering

2020-12-20T10:22:13+00:00 22 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Informed consent, de patiënt draagt voortaan de bewijslast (Adlex Advocaten)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 10/07/2020 Reeds lange tijd bestaat er in het medisch aansprakelijkheidsrecht discussie over wie het bewijs moest leveren dat een patiënt op afdoende wijze werd geïnformeerd over de mogelijke complicaties door zijn/haar arts. Het Hof van Cassatie heeft bij arrest dd. 18 juni 2020 een

2020-07-30T13:14:55+00:00 5 augustus 2020|Categories: Medisch recht|Tags: , , |

Wat zijn de gevolgen en rechten voor een aanbestedende overheid en de aannemer bij een faillissement van een aannemer (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 26/05/2020 Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.

De langverwachte invulling van “ernstige fraude” (Adlex Advocaten)

Auteur: Adlex Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2020 De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter

2020-05-22T09:49:17+00:00 22 mei 2020|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Rechtsbijstand: uitbreiding van uw recht op vrije keuze (Adlex Advocaten)

Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze

2017-06-02T12:36:01+00:00 2 juni 2017|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

Heeft uw commerciële medewerker altijd recht op een vergoeding voor het ‘aangebrachte cliënteel’? (Adlex Advocaten)

Een commerciële medewerker, vaak ook aangeduid als 'accountmanager', 'sales manager' of een andere klinkende naam, kan bij ontslag door de werkgever zonder dringende reden recht hebben op een uitwinningsvergoeding (vergoeding voor aanbreng van cliënteel van minimaal drie maandlonen). Daartoe zal hij echter moeten bewijzen dat hij minstens gedurende één jaar

2017-05-25T14:22:16+00:00 25 mei 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Ondertekening offerte maakt geen daad van dagelijks bestuur uit binnen een NV (Adlex Advocaten)

Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een NV komt helaas nog al te vaak voor. Echter, de geheel eigen invulling die de Raad van State geeft aan het begrip 'dagelijks bestuur' maakt dat een gedelegeerd bestuurder haast nooit over de vereiste

De absolute noodzaak van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering (Adlex Advocaten)

Vele mensen zijn zich niet bewust van het nut, zelfs noodzakelijkheid, van een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering. Nochtans zijn er vele voorbeelden die illustreren hoe noodzakelijk het is om zulke verzekering af te sluiten. Ondertussen is het zo dat het systeem van de rechtsbijstandsverzekering de komende maanden zeer ingrijpend zal veranderen. De

2017-05-25T14:17:48+00:00 25 mei 2017|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

Zuivering van uw strafregister: wat moet u doen? (Adlex Advocaten)

Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kan u bijvoorbeeld nodig hebben om te solliciteren voor een job, om je als zelfstandige te vestigen of voor het aanvragen van een jachtvergunning. Echter, indien u een strafblad heeft, kan dat de zaken vermoeilijken. Hoe kan u uw strafregister zuiveren? Het getuigschrift van

2017-06-15T16:39:22+00:00 25 mei 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Verantwoordelijkheid van de aannemer voor de toepassing van het correcte btw-tarief bij uitvoering van werken aan een gebouw (Adlex Advocaten)

Op regelmatige basis krijgen we de vraag voorgeschoteld of, en in welke mate, men als aannemer verantwoordelijk gehouden kan worden voor de toepassing van het correcte btw-tarief bij de facturatie van werken aan een gebouw. We zetten de belangrijkste aandachtspunten hieromtrent dan ook even op een rijtje.

2017-01-24T17:07:39+00:00 24 januari 2017|Categories: BTW en douane|Tags: , , |