>Voeg code toe voor de </head> tag.Adlex

Terugkeermoment mogelijk voor telewerkbare functies (Adlex)

Auteur: Anton Van Aelst (Adlex)Publicatiedatum: 07/06/2021 Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei het zomerplan voor. Hierin werden een aantal versoepelingen aangekondigd, indien enkele voorwaarden werden gehaald. Aangezien de cijfers al enige tijd de goede richting uitgaan en ook de vooropgestelde

2021-06-10T08:33:29+00:00 10 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Plaatsbeschrijving bij huur: noodzakelijk doch al te vaak vergeten! (Adlex)

Auteur: Jan Verlinden (Adlex)Publicatiedatum: 19/04/2021 Steeds vaker worden verhuurders geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de huurwoning. Nog pijnlijker wordt het als blijkt dat de huurder niet kan aangesproken worden door de verhuurder bij gebrek aan plaatsbeschrijving bij aanvang of einde huur. Tijdens de eerste maand van een huurovereenkomst moeten huurder

2021-04-26T07:24:56+00:00 28 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Een nieuwe wind bij de Raad van State: ondertekening offerte overheidsopdracht als daad van dagelijks bestuur? (Adlex)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex)Publicatiedatum: 08/03/2021 Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap niet bevoegd was om een offerte voor een overheidsopdracht op geldige wijze te ondertekenen, kon recent het eerste barstje in dit standpunt worden vastgesteld. 1.

De (on)regelmatigheid van offertes: over de verbetering van zuiver materiële fouten in offertes van overheidsopdrachten (Adlex)

Auteur: Chris Schijns (Adlex)Publicatiedatum: 02/03/2021 De Raad van State heeft zich in een recent arrest (nr. 248.216 van 7 september 2020, BV GOOS TAKELDIENST) uitgesproken over de invulling van zuiver materiële fouten in offertes en de reikwijdte van de rol die de aanbesteder in het kader van de verbetering daarvan

2021-03-02T14:04:09+00:00 3 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Overdracht van een familieonderneming: zijn vennootschapsrechtelijke controlevehikels nog relevant? (Adlex)

Auteur: Gerry Banken (Adlex)Publicatiedatum: 11/02/2021 De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht? Worden de aandelen niet beter geschonken, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik? Of worden de aandelen best in een testament toebedeeld? Verdwijnt de ervaren oprichter meteen uit het

2021-02-17T09:44:54+00:00 18 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Wanneer is de gelijkheid tussen de deelnemers geschonden bij een onderhandeling? (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex)Publicatiedatum: 09/12/2020 In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV STADSBADER) zich uitgesproken over de vermeende schending van de gelijkheid tussen de deelnemers wanneer de aanbesteder binnen een mededingingsprocedure met onderhandeling aan bepaalde deelnemers verduidelijkingen heeft gevraagd inzake prijsdetaillering

2020-12-20T10:22:13+00:00 22 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Informed consent, de patiënt draagt voortaan de bewijslast (Adlex Advocaten)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 10/07/2020 Reeds lange tijd bestaat er in het medisch aansprakelijkheidsrecht discussie over wie het bewijs moest leveren dat een patiënt op afdoende wijze werd geïnformeerd over de mogelijke complicaties door zijn/haar arts. Het Hof van Cassatie heeft bij arrest dd. 18 juni 2020 een

2020-07-30T13:14:55+00:00 5 augustus 2020|Categories: Medisch recht|Tags: , , |

Wat zijn de gevolgen en rechten voor een aanbestedende overheid en de aannemer bij een faillissement van een aannemer (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex Advocaten) Publicatiedatum: 26/05/2020 Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.

De langverwachte invulling van “ernstige fraude” (Adlex Advocaten)

Auteur: Adlex Advocaten Publicatiedatum: 13/05/2020 De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter

2020-05-22T09:49:17+00:00 22 mei 2020|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Rechtsbijstand: uitbreiding van uw recht op vrije keuze (Adlex Advocaten)

Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze

2017-06-02T12:36:01+00:00 2 juni 2017|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |