De rol van de burgemeester bij de handhaving van bouw- en milieuovertredingen (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Joris de Pauw en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 11/07/2019 Steeds meer bouw- en milieuovertredingen worden vandaag effectief bestraft. De regelgeving inzake milieu en ruimtelijke ordening zet meer dan voorheen in op efficiënte bestuurlijke handhaving (en meer in het bijzonder op de bestuurlijke boete). De strafrechtelijke vervolging blijft nog wel bestaan, maar wordt veel minder gebruikt…

Lees meer

Woningkwaliteitscontrole: nieuwe waarschuwingsprocedure op til (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf of Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 22/06/2019 Vlaanderen zet sterk in op woningkwaliteitsbewaking in de strijd tegen huisjesmelkerij en het verhuren van krotwoningen. Uit het verslag van de Vlaamse Wooninspectie blijkt bijvoorbeeld dat er in het jaar 2017 maar liefst 836 panden werden geverbaliseerd, omdat ze niet voldeden aan de vereiste gezondheids- en…

Lees meer

Bemiddeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen: onbekend maakt onbemind (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 03/05/2019 In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen dergelijke conflicten al een hele tijd onderhuids en komen ze nadrukkelijk tot uiting wanneer de vergunningverlenende overheid de toelating verleent om de vergunningsplichtige werken uit te voeren. Vaak stelt men dan een administratief…

Lees meer

Nieuwe Europese detacheringsregels definitief vastgesteld (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 19/07/2018 In oktober 2017 bereikte men op Europees niveau een politiek akkoord om de bestaande regels voor gedetacheerde werknemers uit de verschillende lidstaten van de EU aan te passen (zie onze Adhemar-nieuwsbrief van 24 oktober 2017), om zo sociale wantoestanden een halt toe te roepen. Op 21 juni van dit…

Lees meer

Sloopinventaris wordt sloopopvolgingsplan (Adhemar Advocaten)

Auteur: Jan Roggen (Adhemar Advocaten)  Publicatiedatum: 18/05/2018 Artikel 4.3.3 § 1 VLAREMA bepaalde tot voor kort dat een sloopinventaris afvalstoffen vereist was om gebouwen te slopen of te ontmantelen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden waarvan het bouwvolume groter is dan 1000m³. Ingevolge artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering…

Lees meer

Het nieuwe as-builtattest (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 09/02/2018 Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) trad grotendeels in werking op 30 december 2017. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Ook het zogenaamde “as-builtattest” werd hervormd. Adhemar Advocaten…

Lees meer

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 24/10/2017 Op maandag 23 oktober 2017 werd er in de Europese Raad Sociale Zaken een politiek akkoord bereikt omtrent de aanpassing van de bestaande detacheringsrichtlijn.  Deze nieuwe regelgeving dient evenwel nog te worden gestemd door het Europees Parlement. Toch staat vast dat ze grote gevolgen zal hebben…

Lees meer

Het beroep van architect over de grenzen heen (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 25/08/2017 Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die hun diploma hebben behaald in een ander land hebben dankzij de Europese Beroepskwalificatierichtlijn de mogelijkheid om zich in België te vestigen als architect. Deze Europese richtlijn werd in 2013 versoepeld.  Als een gevolg hiervan…

Lees meer

Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen Publicatiedatum: 06/07/2017 Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en…

Lees meer