>Voeg code toe voor de </head> tag.adhemar.law

Drie juridische aandachtspunten bij het gebruik van BIM (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law)Publicatiedatum: 09/02/2021 Bij het uitwerken van een bouwproject zitten meestal zeer veel partijen samen rond de tafel, en wordt er heel wat informatie uitgewisseld. Om de samenwerking tussen de verschillende actoren bij een bouwproject te stroomlijnen maakt men steeds vaker gebruik van

2021-03-02T14:09:20+00:00 2 maart 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

“De Croo I” maakt jump-start met BTW regeling afbraak en heropbouw gebouwen (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Dewie Hajek (adhemar.law) Publicatiedatum: 13/11/2020 624 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 was er eindelijk terug een federale regering in België. Het nieuwe regeerakkoord beloofde een positieve impact te hebben op de bouwsector. Er werd immers aangekondigd dat de huidige btw-verlaging van

2020-11-25T14:17:14+00:00 2 december 2020|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: , |

Vrije keuze van een advocaat, ook bij bemiddeling! (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Publicatiedatum: 03/11/2020 Op 16 november 2018 publiceerden we een nieuwsbrief met dezelfde titel als hierboven, alleen toen nog in vraagvorm. Vandaag kunnen we het vraagteken vervangen door een uitroepteken, want het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 22 oktober 2020

2020-11-12T15:17:20+00:00 18 november 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Het Verdrag van Singapore: het ontbrekende puzzelstuk in internationale bemiddeling (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Publicatiedatum: 02/10/2020 Op 12 september 2020 trad het verdrag van Singapore inzake bemiddeling in werking. Het verdrag, dat tot stand is gekomen in de schoot van de Verenigde Naties, heeft een grote waarde voor het afhandelen van internationale handelsgeschillen. Het voorziet

2020-10-06T09:29:59+00:00 6 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Contact tracing in de bouw: effectief of een lege doos? (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (adhemar.law) Publicatiedatum: 08/09/2020 De bouwsector kreeg het, net zoals verschillende andere sectoren, hard te verduren tijdens de coronacrisis. Zowel aannemers als bouwheren moesten zich aanpassen aan de door de overheid opgelegde maatregelen (bv. werknemers mochten zich niet meer zomaar gezamenlijk verplaatsen van en naar

2020-09-23T09:07:14+00:00 23 september 2020|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , |

Daling van indexcijfers en prijsherziening: een tweesnijdend zwaard? (adhemar.law)

Auteurs: Jannick Poets en Stefanie Debeuf (adhemar.law) Publicatiedatum: 29/07/2020 Overheidsopdrachten worden overeenkomstig artikel 9 Wet Overheidsopdrachten doorgaans geplaatst tegen forfaitaire prijs. Ten gevolge van economische of sociale factoren kunnen echter wijzigingen plaatsvinden tussen het indienen van de offerte, de toewijzing en de uitvoering van de opdracht met betrekking tot lonen,

2020-08-10T16:41:51+00:00 10 augustus 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Extra steun voor handelshuurders in moeilijkheden: een lening met of zonder bemiddeling (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (adhemar.law) Publicatiedatum: 16/07/2020 Sinds maart 2020 werden er door de federale regering allerlei maatregelen genomen om de impact van het coronavirus tot een minimum te beperken. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat verschillende ondernemingen geheel of gedeeltelijk hun deuren moesten sluiten. Hierdoor werden er

2020-07-18T09:51:00+00:00 20 juli 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Onlineplatforms bieden nu ook bemiddeling aan (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 17/06/2020 Veel bedrijven maken vandaag gebruik van onlineplatforms (zoals bijvoorbeeld BOL.com, Booking.com, Amazon, enz.) om hun goederen en diensten aan te bieden aan consumenten. Deze onlineplatforms zijn meestal grote spelers, zodat het voor de aanbieders van goederen en diensten in de praktijk

2020-06-21T15:45:19+00:00 25 juni 2020|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

Blijf (niet) in uw krot! (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2020  Het adagium “blijf in uw kot” klinkt ondertussen bij iedereen bekend in de oren. Sinds de start van de corona pandemie roept de overheid de burgers op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor veel mensen is dit een verademing

2020-04-29T15:18:35+00:00 5 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke termijnverlengingen en procedurele aanpassingen (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Jan Roggen en Laura Thewis (Adhemar Advocaten) Publicatiedatum: 27/03/2020 In het kader van de strijd tegen COVID-19 verleende het Vlaams Parlement op 20 maart jl. machtiging verleend aan de Vlaamse Regering om nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen in diverse

2020-03-29T10:22:40+00:00 29 maart 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |