>Voeg code toe voor de </head> tag.adhemar.law

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard (adhemar.law)

Auteur: adhemar.lawPublicatiedatum: 17/07/2021 Om sociale fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de wetgever de mogelijkheid aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gegeven om aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aan te spreken voor de sociale schulden van de (onder)aannemers waarop zij een beroep doen in het kader

Naar analogie met het befaamde stikstofarrest, nu ook het grondwaterarrest?(adhemar.law)

Auteur: Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law)Publicatiedatum: 21/04/2021 De Raad van State vernietigde met arrest nr. 250.025 van 9 maart 2021 een milieuvergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning in Turnhout. De vraag rijst of het grondwaterarrest even verstrekkende gevolgen heeft als het stikstofarrest. Het antwoord daarop is ons

2021-04-24T11:36:57+00:00 21 april 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Drie aandachtspunten bij de opmaak van een omgevingsvergunnings-aanvraag (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law)Publicatiedatum: 06/04/2021 Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning te verlenen. Wij geven daarom graag enkele tips voor de opmaak van een goede vergunningsaanvraag. 1. VERENIGBAARHEID MET DE GELDENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voor

Dispute boards: de vreemde eend in de bijt bij alternatieve geschillenbeslechting in de bouwsector (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Dewie Hajek (adhemar.law)Publicatiedatum: 26/03/2021 De praktijk leert ons dat er twee ergernissen frequent voorkomen bij grote bouwprojecten: ze worden zelden op tijd opgeleverd en er is vaak een (sterke) overschrijding van het budget dat voor het project werd voorzien. De oorzaken hiervoor zijn uiteraard zeer uiteenlopend

2021-04-11T10:56:53+00:00 11 april 2021|Categories: Bouwrecht Gerechtelijk recht|Tags: , |

Verstikkingsgevaar voor nieuwe projecten met mobiliteitsimpact? (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Durkadin Yilmaz (adhemar.law)Publicatiedatum: 18/03/2021 In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem omwille van de stikstofuitstoot en de mogelijke impact van die stikstofuitstoot op nabijgelegen habitatrichtlijngebieden (en VEN-gebieden).

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law)Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra

Drie juridische aandachtspunten bij het gebruik van BIM (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law)Publicatiedatum: 09/02/2021 Bij het uitwerken van een bouwproject zitten meestal zeer veel partijen samen rond de tafel, en wordt er heel wat informatie uitgewisseld. Om de samenwerking tussen de verschillende actoren bij een bouwproject te stroomlijnen maakt men steeds vaker gebruik van

2021-03-02T14:09:20+00:00 2 maart 2021|Categories: Bouwrecht|Tags: , |

“De Croo I” maakt jump-start met BTW regeling afbraak en heropbouw gebouwen (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Dewie Hajek (adhemar.law) Publicatiedatum: 13/11/2020 624 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019 was er eindelijk terug een federale regering in België. Het nieuwe regeerakkoord beloofde een positieve impact te hebben op de bouwsector. Er werd immers aangekondigd dat de huidige btw-verlaging van

2020-11-25T14:17:14+00:00 2 december 2020|Categories: Bouwrecht BTW en douane|Tags: , |

Vrije keuze van een advocaat, ook bij bemiddeling! (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Publicatiedatum: 03/11/2020 Op 16 november 2018 publiceerden we een nieuwsbrief met dezelfde titel als hierboven, alleen toen nog in vraagvorm. Vandaag kunnen we het vraagteken vervangen door een uitroepteken, want het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 22 oktober 2020

2020-11-12T15:17:20+00:00 18 november 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Het Verdrag van Singapore: het ontbrekende puzzelstuk in internationale bemiddeling (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Publicatiedatum: 02/10/2020 Op 12 september 2020 trad het verdrag van Singapore inzake bemiddeling in werking. Het verdrag, dat tot stand is gekomen in de schoot van de Verenigde Naties, heeft een grote waarde voor het afhandelen van internationale handelsgeschillen. Het voorziet

2020-10-06T09:29:59+00:00 6 oktober 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |