Driedimensionaal goederenrecht stelselmatig vertaald naar het kadaster (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (ahemar.law) In onze vorige nieuwsbrief werd het concept ‘volume-eigendom’ toegelicht, dat uitgaat van een driedimensionale benadering van onroerende eigendom. Door de introductie van de volume-eigendom in het nieuwe goederenrecht, werden er recent stappen gezet om de zogenaamde ‘kadasterbesluiten’ aan te passen aan deze driedimensionale realiteit. Adhemar.law licht…

Lees meer

Volume-eigendom: de derde dimensie in het goederenrecht (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Het langverwachte Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW), dat het nieuwe goederenrecht omvat, is op 1 september 2021 in werking getreden. Hoewel deze vernieuwde materie nog steeds zeer vertrouwd aanvoelt, heeft de wetgever toch enkele wijzingen doorgevoerd die de nodige aandacht verdienen. In deze nieuwsbrief…

Lees meer

Nieuwigheden rond het conformiteitsattest: wat kan u verwachten van de jaarlijks terugkerende GAS-boete? (adhemar.law)

Auteur: adhemar.law Publicatiedatum: 24/08/2021 Op 3 augustus 2021 werd een nieuw decreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat een beperkte wijziging aanbrengt aan de Vlaamse Codex Wonen 2021.  Dit decreet laat meer in het bijzonder toe dat gemeenten jaarlijks GAS-boetes opleggen aan verhuurders die geen verplicht conformiteitsattest aanvragen. In deze nieuwsbrief staan we stil bij…

Lees meer

Een kwalitatief bezwaarschrift bij een omgevingsvergunningsaanvraag: meer dan ooit een noodzaak om uw kansen gaaf te houden! (adhemar.law)

Auteurs: Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law) Publicatiedatum: 05/08/2021 In onze tweedelige nieuwsbrief, gepubliceerd op 10 en 18 juni jl., gingen wij dieper in op de optimalisaties die werden doorgevoerd aan het DBRC-decreet dat onder meer de organisatie en de rechtspleging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen regelt. Het betrokken optimalisatiedecreet van 21 mei 2021…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard (adhemar.law)

Auteur: adhemar.law Publicatiedatum: 17/07/2021 Om sociale fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de wetgever de mogelijkheid aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gegeven om aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aan te spreken voor de sociale schulden van de (onder)aannemers waarop zij een beroep doen in het kader van bouwwerken.   Adhemar.law…

Lees meer

Naar analogie met het befaamde stikstofarrest, nu ook het grondwaterarrest?(adhemar.law)

Auteur: Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law) Publicatiedatum: 21/04/2021 De Raad van State vernietigde met arrest nr. 250.025 van 9 maart 2021 een milieuvergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning in Turnhout. De vraag rijst of het grondwaterarrest even verstrekkende gevolgen heeft als het stikstofarrest. Het antwoord daarop is ons inziens ontkennend. Maar wat…

Lees meer

Drie aandachtspunten bij de opmaak van een omgevingsvergunnings-aanvraag (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Laura Thewis (adhemar.law) Publicatiedatum: 06/04/2021 Een goed onderbouwde vergunningsaanvraag maakt het voor een vergunningverlenende overheid eenvoudiger om een goed gemotiveerde vergunning te verlenen. Wij geven daarom graag enkele tips voor de opmaak van een goede vergunningsaanvraag. 1. VERENIGBAARHEID MET DE GELDENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voor elk gebied in Vlaanderen…

Lees meer

Verstikkingsgevaar voor nieuwe projecten met mobiliteitsimpact? (adhemar.law)

Auteurs: Jan Roggen, Joris De Pauw en Durkadin Yilmaz (adhemar.law) Publicatiedatum: 18/03/2021 In een arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) een vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem omwille van de stikstofuitstoot en de mogelijke impact van die stikstofuitstoot op nabijgelegen habitatrichtlijngebieden (en VEN-gebieden). Deze uitspraak komt voor…

Lees meer

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law) Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra sociaal inspecteurs. Het nemen…

Lees meer