>Voeg code toe voor de </head> tag.abattement

Hervorming verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting : decreet van 18 mei 2018 in het Staatsblad van 28 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/05/2018 Het ‘Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting’ van 18 april 2018 is verschenen in het Staatsblad van 28 mei 2018. LegalNews.be overloopt de voornaamste wijzigingen. 1. Nieuw verlaagd

Registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : kwalificeert hoogtevrees als overmacht? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2018 In een recent gepubliceerd vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, blijkt dat de administratie het begrip overmacht soms erg ruim interpreteert. 1. Abattement van registratierechten Bij de aankoop van een woning of appartement in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest zijn registratierechten verschuldigd van

Hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/03/2018 Op 21 maart 2018 werd het ‘Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting’ ingediend in het Vlaamse Parlement. De Commissie Financiën is op dinsdag 27 maart 2018