Een nieuw aanvullend pensioenvehikel voor werknemers (Lydian)

Auteurs: Alexander Vandenbergen en Jan Hofkens (Lydian) Publicatiedatum: 26/11/2018 De Kamer heeft in plenaire zitting een wetsontwerp goedgekeurd dat in een nieuwe vorm van aanvullend pensioen voor werknemers voorziet. Naast het pensioenplan dat door de werkgever wordt aangeboden, zal het voor werknemers voortaan ook mogelijk zijn om te kiezen voor de opbouw van een 2e pijler pensioen via…

Lees meer

Vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW) op komst (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/08/2018 De ministerraad heeft op 20 juli 2018 op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW) instelt en diverse bepalingen over aanvullende pensioenen omvat. Het voortonwerp van wet heeft als voorwerp het invoeren van de mogelijkheid voor de…

Lees meer