>Voeg code toe voor de </head> tag.aanvullend pensioen

Tijdelijke werkloosheid Corona : Wat is de impact op de aanvullende pensioenrechten en risicodekkingen? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 18/05/2020 Analyse van de wet van 7 mei 2020 De huidige Coronacrisis (COVID-19) zorgt ervoor dat heel wat werknemers in een situatie van tijdelijke werkloosheid zijn terecht gekomen. Op 26 maart 2020 kondigde Assuralia, de sectororganisatie van de verzekeringen een aantal maatregelen aan om te

Een nieuw aanvullend pensioenvehikel voor werknemers (Lydian)

Auteurs: Alexander Vandenbergen en Jan Hofkens (Lydian) Publicatiedatum: 26/11/2018 De Kamer heeft in plenaire zitting een wetsontwerp goedgekeurd dat in een nieuwe vorm van aanvullend pensioen voor werknemers voorziet. Naast het pensioenplan dat door de werkgever wordt aangeboden, zal het voor werknemers voortaan ook mogelijk zijn om te kiezen voor de opbouw

2018-11-29T17:04:29+00:00 1 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW) op komst (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/08/2018 De ministerraad heeft op 20 juli 2018 op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW) instelt en diverse bepalingen over aanvullende pensioenen omvat. Het voortonwerp van wet heeft als voorwerp het invoeren

2018-08-07T12:11:37+00:00 8 augustus 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: |

Nederland en België leggen afspraken over informatie-uitwisseling ten aanzien van aanvullende pensioenen vast (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: april 2018 In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het recente overleg dat tussen Nederland en België plaatsvond inzake de belastingheffing over aanvullende pensioenen. Hoewel wij reeds melden dat Nederland en België de gemaakte afspraken hebben uitgewerkt in een overeenkomst, gingen wij hierop niet nader in. In bovengenoemde

2018-06-04T10:29:00+00:00 4 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/12/2017 Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waarbij een IPT (vaak een veelvoud van de maximale VAPZ-premie) enkel kan onderschreven worden in naam van een vennootschap. Binnenkort zal

2018-03-27T09:40:31+00:00 7 december 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (FSMA)

Auteur: FSMA Publicatiedatum: september 2017 In navolging van de wetgeving met betrekking tot de aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en voor zelfstandigen (WAPZ), heeft de wetgever de FSMA de opdracht gegeven om ook de evolutie van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders op te volgen met een tweejaarlijks verslag. Het betreft enerzijds een regeling

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding” van de werknemer uit die pensioenregeling, bv. bij het einde van diens arbeidsovereenkomst, gehouden de tekorten van de verworven reserves en die van de garanties aan te zuiveren. Dat bepaalt de Wet Aanvullende Pensioenen. Aan

De rentevoet van de WAP rendementsgarantie blijft 1,75% in 2017 (Claeys & Engels)

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 18 december 2015 is de rentevoet van de wettelijke minimum WAP rendementsgarantie een variabele rentevoet. Deze rentevoet wordt jaarlijks door de FSMA op haar website gepubliceerd vóór 1 december. De rentevoet voor 2017 werd net gepubliceerd en blijft 1,75%, net zoals in 2016.

2016-12-16T11:15:16+00:00 16 december 2016|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Betaling van bijdragen aan een duits pensioenplan met behoud van fiscale voordelen voor de belgische werkgever nu mogelijk? (Younity)

Voor de opbouw van aanvullend pensioen kent de Duitse wetgeving een systeem van interne financiering waarbij door de werkgever balansprovisies worden aangelegd. De Belgische wetgeving laat dit niet toe: ter bescherming van de aangeslotenen en de begunstigden tegen een eventuele insolvabiliteit van de werkgever moet de uitvoering van de (individuele

Fiscale behandeling van aanvullende pensioenen bij SWT gewijzigd (ADMB)

In de loop van juli gaf de fiscus extra toelichting in het Belgisch Staatsblad bij de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen. Ze benadrukten onder meer dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) onder bepaalde voorwaarden wel degelijk als effectieve activiteit beschouwd kan worden.

2016-10-17T16:13:07+00:00 1 september 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |