>Voeg code toe voor de </head> tag.aansprakelijkheidsverzekering

Wordt de bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering overbodig met de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid? (Lydian)

Auteurs: Hugo Keulers, Jo Willems en Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian) Publicatiedatum: 7/03/2019 1. De nieuwe beperking van bestuurdersaansprakelijkheid De nieuwe vennootschapswet werd op 28 februari 2019 eindelijk gestemd in de Kamer. De inwerkingtreding is voorzien voor 1 mei 2019. Belangrijke vernieuwing is de beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid. In hoofdlijnen ziet deze nieuwe regeling er als

Verval van dekking bij de aansprakelijkheidsverzekering – Cassatie oordeelt verder (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 04/03/2019 De verzekeraar moet bij het verwezenlijken van het risico (schade) de beloofde prestatie leveren (vergoeden), tenzij deze prestatie niet verschuldigd is door bv. uitsluitingen en vervalbedingen in de polis. Met een arrest van 19 oktober 2018 herhaalt het Hof van Cassatie dat een beding van verval nietig

Bouwproject, schade en eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aansprakelijke. Cassatie 15 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2019 De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. Hieruit volgt dat de benadeelde tegen de verzekeraar van de beweerd aansprakelijke niet meer noch andere rechten kan doen gelden dan die welke hij tegen

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekeringen voortaan verzameld in één grote databank (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 16/10/2018 - Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat architecten en aannemers gedurende tien jaar aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een gebouw, mits dit het gevolg is van een gebrek in de bouw dan wel van de ongeschiktheid van de grond. Dit is een

Wijzigingen verplichte decenale aansprakelijkheidsverzekering aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2018 De eerste reparaties en "verduidelijkingen" zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de nieuwe wet op de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Wij berichtten eerder al over het toepassingsgebied en

Zijn clausules tot afstand van verhaal nog mogelijk onder het toekomstige Vlaamse Woninghuurdecreet? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 21/07/2018 Wat is afstand van verhaal? Afstand van verhaal is een bijzondere clausule in de huurovereenkomst of in de verzekeringspolis waarbij de verhuurder of de verzekeraar van de verhuurder afstand doet in het voordeel van de huurder om de schade die de huurder zou

1 juli 2018 : inwerkingtreding verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Jan van Wynsberghe (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2018 Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari

Art. 29ter WAM (Wet van 31 mei 2017) : geen interpretatieve wetsbepaling, maar een aangepaste vergoedingsregel! – Cassatie 26 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/06/2018 Mr. Stephane Vereecken en mr. Sigrid Heirbrant (Charlier advocaten) lichten toe. De invoering van art. 29ter WAM De wettelijke autonome vergoedingsregeling voor benadeelden van verkeersongevallen waarbij geen aansprakelijke kan worden aangeduid werd initieel ingevoerd in artikel 19bis-11, §2 WAM, maar wordt nu, tengevolge de wet van

Uitsluitingen en verval in bouwverzekeringen (Schoups)

Auteur: Siegfried Busscher (Schoups) Publicatiedatum: 08/06/2018 Het Hof van Cassatie heeft onlangs op 16 maart 2018 opnieuw bevestigd dat een algemene uitsluiting of vervalclausule in een aansprakelijkheidsverzekering voor de schending van regelgeving of veiligheidsverplichtingen, ongeldig is. Veel bouwverzekeringen voorzien een uitsluiting van dekking in het geval de verzekerde (onder)aannemer, architect of

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018 (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Julie Vander Stuyft (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2017 In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren