De impact van het “Klimaatvonnis” van 17 juni 2021 voor ondernemingen en financiële marktdeelnemers: is uw klimaatbeleid een bron van aansprakelijkheid? (Eubelius)

Auteurs: Jean-Marc Gollier en Louise Lambert (Eubelius) Publicatiedatum: 14/07/2021 De Brusselse rechtbank van eerste aanleg deed recent uitspraak in de ophefmakende “klimaatzaak”, waarin Belgische burgers de Belgische overheid dagvaardden wegens niet-nakoming van haar klimaatverplichtingen. De Belgische overheid werd onder meer aansprakelijk gesteld op grond van artikel 1382 oud BW wegens onzorgvuldig handelen in de uitvoering…

Lees meer

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek: De quasi-immuniteit van de onderaannemer op de schop? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Vicky Verlent (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 14/05/2021 Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit enerzijds de miskenning van contractuele verbintenissen en anderzijds uit een onrechtmatige daad. Beide aansprakelijkheidsregimes worden thans beheerst door andere regels vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Zo zijn de artikelen 1146 – 1155 van het Burgerlijk Wetboek, al dan niet gecombineerd met specifieke wettelijke bepalingen…

Lees meer

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect? (Odigo Advocaten)

Auteurs: Lissa Cloet en Xavier D’Hulst (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2021 In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect – zoals bij veel vrije beroepen – genoot…

Lees meer

Milieu-aansprakelijkheid van locale besturen: brengt ineffectief optreden ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de locale mandataris in het gedrang? (GD&A Advocaten)

Auteur: Lennart Nijs (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/10/2020 In deze laatste episode van de reeks omtrent milieu-aansprakelijkheid van lokale besturen ligt de focus op de potentiële aansprakelijkheidsvorderingen waaraan burgemeester en schepenen zich blootstellen in het kader van de niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit opgelegde milieudoelstellingen. Eén en ander zal worden geconcretiseerd door middel van…

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij zakelijke gebruiksrechten (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 10/07/2020 1. Wat zijn zakelijke zekerheidsrechten? Het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zakelijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden zijn allemaal zakelijke rechten. De begrippen eigendomsrecht en mede-eigendom spreken voor zich. De term zakelijke gebruiksrechten staat voor de erfdienstbaarheden, recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal. De zakelijke zekerheden zijn dan weer bijzonder…

Lees meer

De aansprakelijkheid van IT-dienstverleners (Sirius Legal)

Auteur: Roeland Lembrechts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 19/06/2020 Door de digitale evolutie heeft zowat elke onderneming nood aan een kwalitatieve ICT-infrastructuur. Externe dienstverleners uit de IT-sector bieden daarbij graag verschillende diensten aan om ondernemingen op een geïntegreerde wijze hun economische activiteiten te verbeteren en te innoveren. Maar naast de zoektocht naar efficiëntie en verbetering dient ook…

Lees meer

Aansprakelijkheid van moedervennootschappen in het Europees mededingingsrecht (Corporate Finance Lab)

Auteurs: W. Devroe, L. Michaux en B. Beems Publicatiedatum: 07/06/2020 W. Devroe, L. Michaux en B. Beems, “Het onderdernemingsberip in het mededingingsrecht, het marktprakijkenrecht en het consumentenrecht” Onlangs verscheen bij Intersentia Leerstukken Ondernemingsrecht (eds. J. Vananroye en D. Van Gerven), een overzicht van enkele belangrijke thema’s uit het ondernemingsrecht na de hervormingen van het WER, het WVV…

Lees meer

Aansprakelijkheid van de notaris strenger beoordeeld door Cassatie (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 04/06/2020 Onlangs velde het Hof van Cassatie een belangrijk arrest met betrekking tot de informatieplicht van de notaris ten opzichte van partijen die hem aanstellen bij de verkoop van een onroerend goed. Notarissen kunnen niet zomaar meer aan hun aansprakelijkheidsplicht ontsnappen wanneer ze de omschrijving van een onroerend…

Lees meer

Een selectie van recente Cassatierechtspraak inzake de Verzekeringswet van 2014 (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx en Karen Janssens (Lydian) Publicatiedatum: 18/12/2019 Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, blikt het insurance team van Lydian graag terug op enkele interessante arresten die het Hof van Cassatie heeft geveld het voorbije jaar inzake de Verzekeringswet van 2014 (de W. Verz.). Het Hof boog zich over verschillende verzekeringsthema’s, waaronder subrogatie, risicoverzwaring, verhaalsrecht, opzet, uitsluiting- of…

Lees meer

Architectenvennootschap stelt beroep in tegen veroordeling inzake aansprakelijkheid, maar na haar definitieve vereffening. Cassatie-arrest 7 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 11/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Gent van 23 november 2018 De appelrechter stelt vast dat: de eiseres (een architectenvennootschap) bij verzoekschrift neergelegd op 7 september 2012 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde vrijwillig is tussengekomen in een geding betreffende haar aansprakelijkheid de eiseres op 11 juni…

Lees meer