>Voeg code toe voor de </head> tag.aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van IT-dienstverleners (Sirius Legal)

Auteur: Roeland Lembrechts (Sirius Legal) Publicatiedatum: 19/06/2020 Door de digitale evolutie heeft zowat elke onderneming nood aan een kwalitatieve ICT-infrastructuur. Externe dienstverleners uit de IT-sector bieden daarbij graag verschillende diensten aan om ondernemingen op een geïntegreerde wijze hun economische activiteiten te verbeteren en te innoveren. Maar naast de zoektocht naar

2020-06-20T14:03:53+00:00 22 juni 2020|Categories: Informaticarecht|Tags: , |

Aansprakelijkheid van moedervennootschappen in het Europees mededingingsrecht (Corporate Finance Lab)

Auteurs: W. Devroe, L. Michaux en B. Beems Publicatiedatum: 07/06/2020 W. Devroe, L. Michaux en B. Beems, “Het onderdernemingsberip in het mededingingsrecht, het marktprakijkenrecht en het consumentenrecht” Onlangs verscheen bij Intersentia Leerstukken Ondernemingsrecht (eds. J. Vananroye en D. Van Gerven), een overzicht van enkele belangrijke thema’s uit het ondernemingsrecht na de hervormingen

Aansprakelijkheid van de notaris strenger beoordeeld door Cassatie (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law) Publicatiedatum: 04/06/2020 Onlangs velde het Hof van Cassatie een belangrijk arrest met betrekking tot de informatieplicht van de notaris ten opzichte van partijen die hem aanstellen bij de verkoop van een onroerend goed. Notarissen kunnen niet zomaar meer aan hun aansprakelijkheidsplicht ontsnappen wanneer ze

Architectenvennootschap stelt beroep in tegen veroordeling inzake aansprakelijkheid, maar na haar definitieve vereffening. Cassatie-arrest 7 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Gent van 23 november 2018 De appelrechter stelt vast dat: de eiseres (een architectenvennootschap) bij verzoekschrift neergelegd op 7 september 2012 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde vrijwillig is tussengekomen in een geding betreffende haar aansprakelijkheid

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Anouk Schryvers (Schoups) Publicatiedatum: 19/11/2019 Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers. Nadat een eerdere versoepeling van dat verbod aanleiding had gegeven tot misbruik, verstrengde de wetgever het opnieuw in een Programmawet van 27 december 2012. Hoewel het verbod dus al

Wanneer verjaart uw aansprakelijkheid? Een aantal relevante Cassatie-arresten onder de loep (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 In deze bijdrage overlopen we een aantal relevante Cassatie-arresten. Fout van een gerechtsdeurwaarder in monopolie-opdracht (Cassatie 8 februari 2019) Het monopolie dat artikel 519, § 1, Gerechtelijk Wetboek wat dat betreft aan de gerechtsdeurwaarders toekent, alsook de beperkingen die, wat de keuze van de instrumenterende deurwaarder betreft,

2019-12-14T11:08:34+00:00 31 juli 2019|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Blijvende invaliditeit na ziekenhuisingreep en nalatigheid van de patiënt. Cassatie 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 mei 2014 De appelrechters stellen aan de hand van het deskundigenverslag vast dat de eiseres ingevolge de ingreep die zij op 24 juni 2004 onderging, 30 pct. blijvende invaliditeit heeft opgelopen, waarvan 15 pct. te

2019-08-31T13:42:20+00:00 21 mei 2019|Categories: Medisch recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Buitencontractuele aansprakelijkheid na ongeval in een ziekenhuis: Cassatie-arrest 11 januari 2019  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/04/2019 Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 2018 De appelrechters stellen vast en oordelen dat: de fout waarvoor een schadeverwekker op basis van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, ook kan bestaan uit een verkeerd optreden dat moet

2019-10-14T12:21:01+00:00 25 april 2019|Categories: Medisch recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Recht van de patiënt op informatie : een heet hangijzer? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Sofie Grosemans (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: april 2019 Hof van Cassatie 11.01.2019.  De saga over de informatieverplichting van de gezondheidsbeoefenaar continues.  Blijft het recht van de patiënt op goede informatie een heet hangijzer?... In 2015 ontstond er heel wat commotie rond een uitspraak van het Hof van Cassatie, oordelend over

Nalatigheid van de verkoper en beding van vrijstelling van aansprakelijkheid. Arrest Hof van Cassatie 18 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/04/2019 De feiten Het geding ging over de aankoop van een onroerend goed, dat door de verkopers "in eigen beheer" was opgetrokken zonder de bijstand van een professionele aannemer of architect. De verkopers waren hierbij afgeweken van het oorspronkelijke concept van een waterdichte betonnen kuip voor de