>Voeg code toe voor de </head> tag.aannemer

Bouwproject, schade en eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aansprakelijke. Cassatie 15 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/03/2019 De regelgeving Krachtens artikel 150, eerste lid, Wet Verzekeringen 2014 geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. Hieruit volgt dat de benadeelde tegen de verzekeraar van de beweerd aansprakelijke niet meer noch andere rechten kan doen gelden dan die welke hij tegen

(Onder)aannemers in de bouwsector zijn geen ‘verwerkers’ in de zin van de GDPR (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 19/02/2019 Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van burgers verwerkt, verplicht zich te houden aan de nieuwe (verstrengde) Europese regels op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, beter bekend als de GDPR. De nieuwe regels

Leveren van stortklaar beton wordt een “werk in onroerende staat” (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Sara Cockx (Schoups) Publicatiedatum: 14/02/2019 Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden uitgebreid. Voorafgaand aan de start van werken in onroerende staat moet de hoofdaannemer deze werken melden aan de overheid (de “aangifte van werken” of ook wel de “30bis-melding” genoemd,

2019-02-19T10:52:53+00:00 19 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

Beroepsbekwaamheid aannemers: van federale openbare orde naar reliek in Vlaanderen (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups) Publicatiedatum: 26/12/2018 Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest van 27 september 2018 dat aannemers slechts werken kunnen uitvoeren indien en voor zover zij kunnen aantonen dat zij over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikten bij het aangaan van het contract. De bepalingen van het KB van

2019-01-14T12:21:13+00:00 15 januari 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , , |

De aansprakelijkheid van de aannemer, meteen ook deze van de architect? Hof Brussel zet de principes scherp (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Bram Stragier en Eva Deflo (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 31/11/2018 Eenieder die al gebouwd of gerenoveerd heeft, weet dat er altijd wel iets kan foutlopen. Meestal is dit zonder veel erg en zet de betrokkene het euvel spontaan recht. Het bouwbedrijf is nu eenmaal geen exacte wetenschap en verschillende actoren moeten samenwerken om

2018-12-04T09:38:31+00:00 4 december 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstellen en hoofdelijke aansprakelijkheid voor hun lonen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/12/2018 Op 14 november 2018 organiseerde LegalNews.be, in samenwerking met Ikinnoveer (Vlaio), een webinar rond ‘Beroep doen op onderaannemers/freelancers: 5 valstrikken’ met als spreker Mr. Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels). Bekijk hier het volledige webinar. LegalNews.be vroeg meer toelichting aan mr. Dieter Dejonghe over de specifieke problematiek

Wijzigingen verplichte decenale aansprakelijkheidsverzekering aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Auteurs: Siegfried Busscher en Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2018 De eerste reparaties en "verduidelijkingen" zijn er al, nog maar enkele weken na de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de nieuwe wet op de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Wij berichtten eerder al over het toepassingsgebied en

Bouwblunders en het belang van tegensprekelijke vaststellingen (Charlotte Vermeulen)

Auteur: Charlotte Vermeulen Publicatiedatum: 18/09/2018 In vergelijking met andere Europeanen, hebben Belgen een ware 'baksteen in de maag' en wordt er heel wat geïnvesteerd in het bouwen of renoveren van een huis. Helaas verlopen de (ver)bouwwerken niet steeds zonder slag of stoot en komt het vaak voor dat men wordt geconfronteerd

2018-09-20T07:35:55+00:00 20 september 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

1 juli 2018 : inwerkingtreding verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw (Stappers Advocaten)

Auteurs: Bert Gregoir en Jan van Wynsberghe (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2018 Op 1 juli 2018 trad de “Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari

Ketenaansprakelijkheid voor loonachterstallen van aannemers : voor de Sociale Inspectie geen dode letter! (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 06/06/2018 De programmawet van 29 maart 2012 heeft in de Loonbeschermingswet de ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers kunnen sindsdien mee (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor aannemers of onderaannemers die na hen komen in de productieketen en die hun werknemers niet of veel