Vervangen van een nalatige aannemer: Yes we can! (Seeds of Law)

Auteur: Roeland Moeyersons (Seeds of Law) Een veel voorkomende vraag op een willekeurige donderdagochtend, in casu pakweg twee weken geleden: “Ja, goeiemorgen, ik bel opnieuw met betrekking tot aannemer ABBC. Ondanks de vele beloftes heeft hij nog steeds werk X niet afgewerkt. Ik heb een andere aannemer gevonden die dat kan afwerken. Mag ik werk X…

Lees meer

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt? (Odigo Advocaten)

Auteur: Stefaan Desrumaux (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 21/06/2021 Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde opsomming van diverse posten. Een akkoord komt tot stand tussen bouwheer en aannemer. Kan de aannemer nadien zijn prijs nog aanpassen omwille van een…

Lees meer

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. de bouwheer/opdrachtgever m.b.t. de keuze van aannemer (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 22/07/2021 Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering van de werken waarvoor een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd;  In het kader daarvan rust op de architect de verplichting om de bouwheer/opdrachtgever bij te…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard (adhemar.law)

Auteur: adhemar.law Publicatiedatum: 17/07/2021 Om sociale fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de wetgever de mogelijkheid aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gegeven om aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aan te spreken voor de sociale schulden van de (onder)aannemers waarop zij een beroep doen in het kader van bouwwerken.   Adhemar.law…

Lees meer

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek: De quasi-immuniteit van de onderaannemer op de schop? (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Vicky Verlent (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 14/05/2021 Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit enerzijds de miskenning van contractuele verbintenissen en anderzijds uit een onrechtmatige daad. Beide aansprakelijkheidsregimes worden thans beheerst door andere regels vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Zo zijn de artikelen 1146 – 1155 van het Burgerlijk Wetboek, al dan niet gecombineerd met specifieke wettelijke bepalingen…

Lees meer

Uw aannemer blijft in gebreke, wat nu? (Janson)

Auteurs: Didier Bracke en Flavie Vermander (Janson) Publicatiedatum: 26/04/2021 Bouwen of verbouwen gaat niet altijd van een leien dakje. Er ontstaan wel vaker geschillen tussen de bouwheer en de aannemer, bijvoorbeeld omdat de aannemer het afgesproken werk niet uitvoert volgens de regels van de kunst of omdat de aannemer na de eerste werkzaamheden niet meer opdaagt om…

Lees meer

Ontwerpen en uitvoeren conform de regels van de kunst: mag het wat meer zijn? (Michael Thielens)

Auteur: Michael Thielens (Schoups / KULeuven) Publicatiedatum: 01/05/2021 Alle technische details beschrijven in het uitvoeringsdossier zou tot onmogelijk veel werk leiden voor aannemer en architect. In plaats daarvan worden enkel de essentiële zaken beschreven en wordt voor het overige teruggevallen op de “regels van de kunst” of “regels van goed vakmanschap”. Hieronder wordt begrepen: “het…

Lees meer

Mag ik gebrekkige werken door een derde laten herstellen op kosten van de (onder)aannemer? Het Hof van Cassatie versoepelt de voorwaarden! (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 30/04/2021 Hoe vaak komt het niet voor : U stelt als bouwheer of hoofdaannemer vast dat uw (onder)aannemer niet of ondermaats of te traag presteert waardoor u schade lijdt, vb. omdat er gebreken bestaan of nog omdat u door een uitvoeringstermijn gebonden is t.a.v. uw eigen opdrachtgever zodat u…

Lees meer

De buitengerechtelijke vervanging van de niet-presterende aannemer: het Hof van Cassatie verduidelijkt (en versoepelt) de voorwaarden (VDV Advocaten)

Auteur: Manu Vansteenhuyse (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 18/03/2021 Een aannemer moet, overeenkomstig de principes van het algemeen verbintenissenrecht, zijn opdracht uitvoeren volgens de regels van de kunst. Daarnaast moet deze opdracht worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn. Evenwel komt het voor dat u als bouwheer of als (hoofd)aannemer geconfronteerd wordt met een (onder)aannemer die zijn opdracht…

Lees meer