>Voeg code toe voor de </head> tag.aannemer

Burgerrechtelijke risico’s bij verboden terbeschikkingstelling van personeel in de bouw (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Anouk Schryvers (Schoups) Publicatiedatum: 19/11/2019 Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers. Nadat een eerdere versoepeling van dat verbod aanleiding had gegeven tot misbruik, verstrengde de wetgever het opnieuw in een Programmawet van 27 december 2012. Hoewel het verbod dus al

Hoe ontsnap ik aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 19/10/2019 Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers of  (hoofd)aannemers die werken met een (onder)aannemer zijn automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor het gedeelte van het loon dat die (onder)aannemer niet heeft betaald in overeenstemming met de Belgische minimumlonen.

2019-10-21T18:41:53+00:00 21 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Eva Bruyninx (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: oktober 2019 Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer een onderneming of particulier een bouwproject wil realiseren, zal zij op zoek moeten gaan naar een aannemer en een architect. De architect is als ontwerper een belangrijke spilfiguur voor het bouwproject. Elk project, elke nieuwbouw, elke verbouwing is anders.

De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van een aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Kristof Uytterhoeven en Stéphanie Schepens (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: september 2019 Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek laat toe dat de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt zonder enige motivering te moeten geven en zonder dat een fout van de aannemer van werken of diensten moet worden aangetoond. De opdrachtgever moet wel de geleverde prestaties en gemaakte kosten betalen, evenals

2019-10-05T09:35:50+00:00 7 oktober 2019|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Moet een tijdelijke maatschap van aannemers zich inschrijven in het KBO vóór de gunning van een opdracht? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 27/09/2019 Commissie voor Justitie van woensdag 18 september 2019 – namiddag Sinds de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Ondernemingsrecht moeten maatschappen zich in principe inschrijven in het KBO. In de Commissie voor Justitie van 18 september j.l. kreeg Vice-Premier Koen Geens de kans om de draagwijdte van

2019-10-01T10:48:01+00:00 1 oktober 2019|Categories: Bouwrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De administratieve verplichtingen als bouwpromotor of aannemer: omvangrijker dan u denkt (Titeca Accountancy)

Auteur: Titeca Accountancy Publicatiedatum: juli 2019 Aangifte der werken Eén van de eerste verplichtingen uit het arsenaal aan maatregelen tegen sociale dumping is de aangifte der werken. De aannemer die werken in onroerende staat uitvoert (uitgezonderd voor werken tot 30.000 EUR excl. btw wanneer men geen beroep doet op een onderaannemer

2019-08-10T12:54:50+00:00 10 augustus 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen (Schoups)

Auteur: Melissa Olivotto (Schoups)  Publicatiedatum: 01/07/2019 Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer

2019-07-06T10:50:14+00:00 6 juli 2019|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , |

Verplichte aansprakelijkheids-verzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken (Marlex)

Auteur: Guillaume Calus (Marlex) Publicatiedatum: 24/06/2019 DE WET PEETERS-BORSUS: VERZEKERINGSPLICHT DEKT SLECHTS EEN FRACTIE VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Discrepantie materiële toepassingsvoorwaarden Aannemers, architecten en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ (in de praktijk vnl. studiebureaus) moeten zich sedert de inwerkingtreding van de zgn. Wet Peeters-Borsus d.d. 1 juli 2018 verplicht verzekeren inzake woningbouw voor

Bouwsector en de uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren: wet van 9 mei 2019 in Staatsblad van 26 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/06/2019 Bedoeling van de wet Deze wet is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder deze legislatuur wordt doorgevoerd door de minister van Economie Kris Peeters en de minister van KMO’s Denis Ducarme betreffende de verzekering in de bouwsector. Een eigen huis bouwen, een nieuwe woning

Nuances op de “tien jaar” van de tienjarige aansprakelijkheid (Schoups)

Auteur: Jef Feyaerts (Schoups)  Publicatiedatum: 21/05/2019 De aannemer en de architect blijven gedurende tien jaar aansprakelijk voor de gebreken in de werken die de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang (kunnen) brengen (art. 1792 en 2270 BW). Het Hof van Cassatie heeft in een arrest