>Voeg code toe voor de </head> tag.aandelenopties

Nieuw Belgisch mechanisme ter compensatie van betaalde belasting wanneer aandelenopties onder water zijn (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: juni 2018 De Belgische Aandelenoptiewet van 26 maart 1999 voorziet dat aandelenopties die schriftelijk aangeboden worden en schriftelijk aanvaard zijn binnen de 60 dagen volgend op het aanbod belastbaar zijn bij toekenning. De inkomstenbelasting betaald bij de toekenning is een finale kost, ongeacht of de aandelenopties later

2018-07-13T07:53:09+00:00 13 juli 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

‘Nieuw’ Belgisch standpunt inzake aandelenopties toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen (KPMG)

Op 13 april 2017 verscheen in België een circulaire die meer toelichting geeft over de fiscale behandeling van de toekenning van aandelenopties aan de zaakvoerders van managementvennootschappen. Aangezien België een gunstig fiscaal regime kent voor de toekenning van aandelenopties aan natuurlijke personen, wordt er vaak voor geopteerd deze toe te

Aandelenopties : wat blijft er over van het ‘Sinterklaasgeschenk’? (Allen & Overy)

De Administratie heeft op 13 april jl. een nieuw standpunt gepubliceerd inzake aandelen-opties toegekend aan bedrijfsleiders die werkzaam zijn middels een managementvennootschap (Circulaire 2017/C/21). Bijzonder is dat dit gewijzigd standpunt het rechtstreeks gevolg is van de tussenkomst van de minister van Financiën die reageerde op foutieve berichtgeving in de media.

2017-04-27T08:45:32+00:00 27 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Aandelenopties aan zaakvoerders van managementvennootschappen – fiscus neemt standpunt in (Lydian)

De belastingadministratie heeft onlangs duidelijkheid verschaft over het fiscale regime voor aandelenopties die worden toegekend aan de zaakvoerder van een managementvennootschap door de vennootschap aan wie de managementvennootschap haar prestaties levert (Omzendbrief van 13 april 2017). Eind 2016 was er – door een aantal verklaringen van de Minister van Financiën