>Voeg code toe voor de </head> tag.aandelen

Bedrog bij overname aandelen/activa. Wie draagt het risico van forse waardedalingen na nietigverklaring van de overeenkomst? (Belexa Advocaten)

In een recent arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie de gevolgen van een retroactieve vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen. In beginsel draagt de verkoper de risico’s van een waardestijging of –daling van de aandelen die moeten worden teruggegeven, tenzij het verschil in waarde toe te schrijven is

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding? (Flex Advocaten)

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e)

Tracking stocks: ook mogelijk in België? (Lydian)

Is het mogelijk een dividend te verbinden aan een bepaalde divisie of bedrijfstak van een vennootschap? Volgaandelen, ook bekend onder hun Engelse naam: "tracking stocks", bieden hiervoor een oplossing “op maat”. Deze oplossing is gegroeid uit de rechtspraktijk en tot op heden nog zelden gebruikt. Deze effecten bieden de gelegenheid

2017-04-26T11:07:08+00:00 26 april 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Nieuwe regeling “inbrengmeerwaarden”: ook van toepassing bij verkoop van aandelen? (Lydian)

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling voor "inbrengmeerwaarden". Het gaat hier om een meerwaarde op aandelen die een natuurlijk persoon realiseert bij inbreng in een Belgische of buitenlandse vennootschap, en die voor hem of haar onbelast blijft omdat ze wordt vrijgesteld in het kader van "normale verrichtingen van

2017-04-20T08:19:25+00:00 20 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

De verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen bij echtscheiding (Cazimir)

De echtscheiding brengt de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogen of de onverdeeldheid met zich mee. Wanneer er tot dit gemeenschappelijk vermogen of tot deze onverdeeldheid aandelen van vennootschappen behoren, geeft deze vereffening-verdeIing vaak aanleiding geeft tot problemen. Over echtscheiding en vennootschappen valt trouwens heel wat te zeggen. In

Respecteer de wet bij fiscale constructies! Hou het simpel! (Save Your Time)

Familiale vermogensplanning door het gebruik van een ingewikkelde juridische structuur met vennootschappen is niet altijd veilig. Het Hof van Cassatie sprak zich op 13 januari 2017 uit over dergelijke structuur. Vader had in twee vennootschappen (commanditaire vennootschappen op aandelen) een investering in aandelen geparkeerd. De aandelen kwamen bij zijn dochters

2017-03-28T07:42:14+00:00 28 maart 2017|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen of andere activa: wie draagt het risico van forse waardedalingen? (Eubelius)

In een recent arrest preciseert het Hof van Cassatie de gevolgen van de retroactieve vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen: in principe draagt de verkoper de gevolgen van een waardedaling of -stijging die de aandelen sinds de verkoop hebben ondergaan. Deze rechtspraak van het Hof van Cassatie is niet

2017-03-16T13:17:09+00:00 16 maart 2017|Categories: Vennootschapsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Cass 13 januari 2017 over gevolgen van een vernietiging van een overdracht van aandelen wegens schending verbod ‘financial assistance’ (Corporate Finance Lab)

Klare wijn over gebakken peren: ex tunc vernietigen, ex nunc waarderen - Wat zijn de gevolgen van de vernietiging van een overdracht van aandelen terwijl de waarde van die aandelen ondertussen significant is gedaald? Wie draagt het risico voor die waardevermindering en blijft met de gebakken peren zitten: de koper of

2017-03-09T12:14:16+00:00 9 maart 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Is het bestuur of de commissaris van de moedervennootschap aansprakelijk in het geval van een éénhoofdige dochtervennootschap? (Corporate Finance Lab)

Een moedervennootschap bezit alle aandelen in een NV. Indien deze situatie van éénhoofdigheid langer dan een jaar duurt wordt de moedervennootschap onbeperkt aansprakelijk voor de dochtervennootschap. Dit veroorzaakt een aanzienlijke verhoging van de schulden van de moedervennootschap (en bijgevolg een toename van de passiva in de faillissementsboedel indien de moedervennootschap

De vereffening en verdeling van gemeenschappelijke of onverdeelde aandelen (Larcier)

Uittreksel ‘De vennootschap en de echtscheiding’ – Na echtscheiding behoren de gemeenschappelijke aandelen tot de post-communautaire onverdeeldheid, en dienen zij vereffend en verdeeld. Ook de onverdeelde aandelen behoren tot de te verdelen massa. Aan wie worden de aandelen toebedeeld?