>Voeg code toe voor de </head> tag.aandelen

Het nieuwe vennootschapsrecht: een schot in de roos voor de overdracht van uw familiebedrijf? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke

De afschaffing van het principe “one share, one vote” of de kunst van het compromis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 07/03/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) goedgekeurd. Deze goedkeuring is het resultaat van een wetgevende – maar ook politieke – saga die enkele maanden heeft geduurd. De tekst, die herhaaldelijk door de Raad van State

2019-05-11T14:09:39+00:00 22 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Het nieuwe huwelijksvermogensrechtelijk statuut van vennootschapsaandelen (Gevaco Advocaten)

Auteur: Veerle Janssen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 21/01/2019 Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak en rechtsleer. In de huidige bijdrage gaan we niet verder in op de oude regeling. De nieuwe wet van 22 juli 2018 – in werking getreden op 1 september

Spelregels voor de gehuwde aandeelhouder (Delboo)

Auteur: Ariadne Van den Broeck (Delboo) Publicatiedatum: november 2018 In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het nieuwe erfrecht in werking is getreden, maar ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Eén van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op het statuut van de aandelen

Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling (DLPA)

Auteurs: Klaas Vanneste en Katrien De Vos (DLPA) Publicatiedatum: 30/03/2018 Ernstige geschillen tussen aandeelhouders belemmeren de goede werking van de onderneming. Het vennootschapsrecht biedt diverse mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen. Eén van deze mogelijkheden is de geschillenregeling. Deze gerechtelijke procedure doet zich voor in twee vormen. Enerzijds kunnen aandeelhouders de gedwongen uitsluiting vorderen

2018-04-03T16:48:47+00:00 3 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Verscherping Belgisch regime vrijstelling van meerwaarde op aandelen (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 02/01/2018 De hervorming vennootschapsbelasting, die nog steeds verwacht wordt (voor het grootste deel van de aangekondigde wijzigingen) in werking te treden voor de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2019), zal voor vennootschappen betekenen dat de voorwaarden om te kunnen genieten van de

Zijn mijn aandelen wel mijn aandelen? (Advox)

Auteur: Dieter Heeman (Advox) Publicatiedatum: 19/12/2017 Alhoewel het vennootschapsrecht en het familiaal vermogensrecht erg ver uit elkaar lijken te liggen, vinden zij een snijpunt in het geval van een echtscheiding. Bij de vereffening en verdeling na echtscheiding dient het vermogen van partijen immers verdeeld te worden, ook de aandelen dus. Al

Vruchtgebruik op aandelen : waarom stemrecht in de algemene vergadering in het nieuw B.W. niet aan de vruchtgebruiker wordt toegekend (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/12/2017 In het Voorontwerp houdende invoeging van Boek II «Goederenrecht» in het nieuw Burgerlijk Wetboek is een specifiek artikel gewijd aan vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten. In dit nieuw voorgesteld artikel wordt het stemrecht op de algemene vergadering niet aan de vruchtgebruiker toegekend en de commentaar verduidelijkt

De aandeelhoudersovereenkomst – kan mijn medevennoot zijn aandelen zomaar aan gelijk wie verkopen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/11/2017 Indien u samen met uw zakenpartner bent overgegaan tot de oprichting van een vennootschap, is het veelal wenselijk dat de aandelen van uw vennootschap niet zomaar aan gelijk wie kunnen worden overgedragen. Wettelijke regeling De wettelijk voorziene regeling aangaande de overdracht van uw aandelen en

2017-11-16T14:00:03+00:00 16 november 2017|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuwe zaakvoerder met slechts één enkel aandeel. Een controlewijziging met impact op de verliezen (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2017 Bij een controlewijziging over een vennootschap kunnen overgedragen verliezen en een aantal andere aftrekken definitief verloren gaan. Het Hof van Beroep Gent heeft recent beslist dat er reeds van een controlewijziging sprake kan zijn wanneer de zaakvoerder van de vennootschap wordt vervangen, zelfs indien deze