>Voeg code toe voor de </head> tag.aandeelhouder

FAQ – Aandeelhoudersrechten in tijden van de Covid-19 crisis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 04/05/2020 De Covid-19-viruspandemie heeft een grote impact op ondernemingen, in het bijzonder op de jaarlijkse algemene vergaderingen waarvan de organisatie momenteel in volle gang is. Gelukkig heeft de regering op 9 april 2020 uitzonderlijke maatregelen genomen om bedrijven in staat te stellen om hun algemene vergaderingen te

2020-05-13T10:07:11+00:00 14 mei 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Omzetting Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn goedgekeurd (Eubelius)

Auteurs: Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs en Bert Antonissen (Eubelius) Publicatiedatum: 17/04/2020 Op 16 april 2020 heeft het Parlement de wet tot omzetting van de Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn van 17 mei 2017 (SRD II) goedgekeurd die nieuwe verplichtingen invoert voor genoteerde vennootschappen. De Europese wetgever trachtte de positie van de aandeelhouders

2020-05-01T09:34:16+00:00 21 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Geld lenen om de aandeelhouders uit te betalen. Best ook even aan de fiscus denken (Bloom Law)

Auteurs: Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law) Publicatiedatum: 08/04/2020 In een arrest van 19 maart 2020 bevestigt het Hof van Cassatie[1] dat interestlasten in verband met een lening die werd aangegaan om kapitaalverminderingen of dividenduitkeringen te financieren niet ipso facto al beroepskost aftrekbaar zijn. Alles staat of valt in functie

Ondernemers tijdens Covid-19: Aandeelhoudersbesluiten – Beperkte impact van KB nr. 4 (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 17/04/2020 COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in

2020-04-19T08:58:25+00:00 19 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Opgelet voor misbruik op aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 15/04/2020 Deminor waarschuwt voor mogelijke misbruiken bij de toepassing van het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 waarin een regeling is opgenomen voor het houden van aandeelhoudersvergaderingen tijdens de coronacrisis. Deminor bevordert elektronische aandeelhoudersvergaderingen in deze periode van social distancing. In niet-beursgenoteerde ondernemingen, die over

2020-04-18T09:55:26+00:00 17 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Coronavirus & jaarvergaderingen (Schoups)

Auteurs: Joost van Riel en Dario Dechièvre (Schoups) Publicatiedatum: 25/03/2020 COVID-19 doorkruist niet alleen de start van de lente, maar in veel vennootschappen ook het seizoen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Een "echte" jaarvergadering waarbij verscheidene aandeelhouders fysiek samen komen, is in deze uitzonderlijke omstandigheden niet aan de orde. In veel vennootschappen wordt

2020-03-28T11:45:33+00:00 28 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Help, ik ben een minderheidsaandeelhouder! Wat zijn mijn rechten? (Corbus Advocaten)

Auteur: Dirk Huygens (Corbus Advocaten) Publicatiedatum: 07/01/2020 Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat, of over één of meerdere beslissingen die worden doorgevoerd. In deze blog gaan we nader in op de mogelijkheden die je hebt als minderheidsaandeelhouder om toch uw rechten

2020-01-27T20:30:21+00:00 27 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De ‘voorrang’ van de Belgische aandeelhouder bij herstructurering van vennootschappen in moeilijkheden onder druk (Corporate Finance Lab)

Auteur: Simon Landuyt (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 13/01/2020 De richtlijn herstructurering en insolventie van 20 juni 2019 (de “Richtlijn”)[1] schrijft voor het eerst op Europees niveau materieelrechtelijke regels voor die van toepassing zijn bij insolventie van vennootschappen (zie over deze Richtlijn reeds hier). Deze moeten grotendeels geïmplementeerd worden in het

U kan het alleen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/10/2019 Vorige week haalden wij aan dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) thans toelaat dat een naamloze vennootschap (“NV”), naar analogie met de vroegere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“BVBA”) en de huidige besloten vennootschappen (“BV”), wordt bestuurd door een enige bestuurder, zelfstandig

2019-11-01T11:23:43+00:00 15 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Meervoudig stemrecht. Wat men aandeelhouders nog niet heeft verteld (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 29/05/2019 Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is sinds 1 mei van kracht voor nieuwe vennootschappen en zal vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle bestaande vennootschappen. De klok tikt voor aandeelhouders die willen weten of en

2019-05-31T09:09:06+00:00 31 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |