>Voeg code toe voor de </head> tag.aandeelhouder

Dubbel stemrecht – Aandeelhouders blijven soms koele minnaars (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Dirk Berckmans (Caluwaerts Uytterhoeven)Publicatiedatum: 20/07/2021 In de Tijd van vrijdag 16 juli 2021 werd verslag uitgebracht van de recente buitengewone algemene vergadering van Bekaert. De agenda bevatte een voorstel van de familiale aandeelhouders om hun macht via de techniek van het dubbel stemrecht te consolideren. De buitengewone algemene vergadering stemde tegen.

2021-07-28T08:29:19+00:00 28 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Van medewerker naar mede-aandeelhouder via opties of inschrijvingsrechten (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 05/07/2021 Nadat u als ondernemer overtuigd bent geraakt van de voordelen om medewerkers te laten participeren in uw onderneming, is de vraag hoe u dit best organiseert en wat de aandachtspunten zijn. Doorgaans kan dit door het toekennen van aandelenopties of inschrijvingsrechten. In deze bijdrage lichten we

2021-07-05T11:02:24+00:00 8 juli 2021|Categories: Sociaal recht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Ook de enige aandeelhouder heeft altijd gezelschap Cass. 9 juni 2021 over misbruik van vennootschapsgoederen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 17/06/2021 In een arrest van 9 juni 2021 verbreekt het Hof van Cassatie een arrest van het Hof van Beroep van Luik dat een arts vrijsprak voor het leeghalen via een rekening-courant van zijn professionele vennootschap, terwijl die vennootschap grote fiscale schulden opstapelde. De reden

Hoe ver reikt het vraagrecht van een aandeelhouder? (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Sara Burm en Olivier De Witte (De Langhe Advocaten)Publicatiedatum: 07/04/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het bestuursorgaan tegenover de aandeelhouders. De vraag rijst hoe ver dit vraagrecht van de aandeelhouder reikt.  Wat houdt

2021-06-05T13:54:28+00:00 10 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Uittreding en uitsluiting volgens het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) (Talo Advocaten)

Auteur: Tim De Clercq (Talo Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de geschillenregeling m.n. in de discussies tussen aandeelhouders inzake uittreding en uitsluiting. De rechter krijgt van de wetgever de bevoegdheid om alle “er rond hangende” geschillen (rekening-courant, niet-concurrentiebeding discussies etc.)

2021-06-02T13:19:09+00:00 2 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Afgeleide schade, zijdelingse vordering en minderheidsvordering na ontbinding: Cassatie spreekt zich (gedeeltelijk) uit (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 04/01/2021 In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het Hof van Cassatie: 1. Geldt de regel dat een aandeelhouder geen afgeleide schade kan vorderen ook na ontbinding van de vennootschap? 2. Kan een aandeelhouder net zoals een

Iets over het achtergestelde karakter van de inbreng van de aandeelhouder (Corporate Finance Lab)

Auteur: Simon Landuyt (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/10/2020 S. Landuyt, “Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen”, Intersentia, 2020, xviii + 462 p. Het onderscheid tussen aandeelhouders en schuldeisers wordt gezien als de summa divisio van het vennootschapsrecht. Dit is des te meer het geval voor de

2020-11-04T08:43:10+00:00 9 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Een nieuw instrument voor investor relations: aandeelhoudersidentificatie (Eubelius)

Auteurs: Joris De Wolf en Bert Antonissen (Eubelius) Publicatiedatum: 29/10/2020 Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden of indien ze aan de algemene vergadering deelnemen. Voortaan zal een beursgenoteerde vennootschap de gegevens van elke individuele aandeelhouder kunnen opvragen, ook van diegenen die

2020-10-30T11:24:57+00:00 4 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De aandeelhouder legt het bijltje † (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 30/09/2020 Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk aan discontinuïteit, daar waar een vennootschap al heel wat meer in haar mars heeft om te overleven na de dood van een aandeelhouder-bedrijfsleider. Hebt u bij de geboorte

Happy 25th birthday voor de “Echtscheidingswet onder aandeelhouders” (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 10/07/2020 Geschiedenis Discussies tussen aandeelhouders zijn van alle tijden. Helaas was het tot in 1995 moeilijk om als aandeelhouders van elkaar afscheid te nemen, tenzij partijen daarover zelf een akkoord konden sluiten. In geval van onenigheden, wanprestaties of andere zgn. gegronde redenen waren de juridische uitwegen

2020-07-15T12:53:26+00:00 20 juli 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , , |