>Voeg code toe voor de </head> tag.aandeelhouder

U kan het alleen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/10/2019 Vorige week haalden wij aan dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) thans toelaat dat een naamloze vennootschap (“NV”), naar analogie met de vroegere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“BVBA”) en de huidige besloten vennootschappen (“BV”), wordt bestuurd door een enige bestuurder, zelfstandig

2019-11-01T11:23:43+00:00 15 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

Meervoudig stemrecht. Wat men aandeelhouders nog niet heeft verteld (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 29/05/2019 Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is sinds 1 mei van kracht voor nieuwe vennootschappen en zal vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle bestaande vennootschappen. De klok tikt voor aandeelhouders die willen weten of en

2019-05-31T09:09:06+00:00 31 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: een schot in de roos voor de overdracht van uw familiebedrijf? (Delboo)

Auteur: Julie De Pooter (Delboo) Publicatiedatum: april 2019 Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De regels die het leven van uw vennootschap beheersen, wijzigen ingrijpend en worden vanaf 1 mei 2019 gradueel van toepassing. Hierna wordt kort toegelicht welke

Nieuwe vennootschapsrecht is er – onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 6/03/2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/03/2019 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is, zullen we op geregelde tijdstippen dit overzicht met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen up-to-date houden. Lees hier alvast de goedgekeurde nieuwe wetgeving (28 februari 2019) Lees hier alvast de aankondiging van het ontwerp-KB Onze selectie van artikelen (sommige

Hoe financiert men de exit van een aandeelhouder? (Deminor)

Auteur: Louis Lannoy (Deminor) Publicatiedatum: 22/01/2019 Vroeg of laat wordt een onderneming geconfronteerd met een wijziging in de aandeelhoudersstructuur. Elke aandeelhouder heeft immers een eigen investeringstermijn en -strategie afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Ook kunnen externe factoren ertoe leiden dat een aandeelhouder zijn of haar participatie wil of moet

2019-02-14T13:18:15+00:00 14 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

In- en uittreding van aandeelhouders: nieuwe mogelijkheden (Marlex)

Auteur: Marc D'hoore (Marlex) Publicatiedatum: 23/11/2018 Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap is vaak een ander paar mouwen en leidt vaak tot geschillen. Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in nieuwe mogelijkheden. Een vennootschap is zoals een huwelijk. Je begint eraan met de

2018-11-27T10:32:20+00:00 27 november 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Lore Huyghe (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: 16/10/2018 Inleiding De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is ambitieus: een moderner, eenvoudiger en meer flexibel vennootschapsrecht. De inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht staat gepland op 1 januari 2019. De vennootschappen of verenigingen die vanaf 1 januari

Hervorming vennootschapsrecht : de geschillenregeling herzien (Peeters Euregio Law)

Auteurs: Jan Peeters en Sofie Jacobs (Peeters Euregio Law) Publicatiedatum: 28/06/2018 De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen zonder het voortbestaan van de onderneming in het gedrang te brengen. Door middel van de geschillenregeling kan u een andere aandeelhouder dwingen om uw aandelen over te nemen (uittreding: u treedt uit

De aandeelhoudersovereenkomst en het familiaal charter : goede afspraken maken goede vrienden (Magnolis)

Auteur: Magnolis - by Cazimir Publicatiedatum: 04/01/2018 De praktijk leert dat de statuten van de vennootschap en het wetboek vennootschappen dikwijls onvoldoende zijn afgestemd op de specifieke noden van het (familie)bedrijf. Met een aandeelhoudersovereenkomst kan hieraan tegemoet worden gekomen. Naast het niveau van de aandeelhouders, kent het familiebedrijf tevens het

Uitstoting van minderheids-aandeelhouders uit genoteerde vennootschappen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Vos (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/01/2017 Een eerdere blogpost rapporteerde over de toekenning van de TRV-RPS Prijs 2016 voor mijn masterthesis over “Freeze-outs of minority shareholders: a comparative law and economics approach” (hier beschikbaar). Ondertussen werd er een herwerkte en ingekorte versie gepubliceerd als artikel in het “Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue

2018-01-09T13:39:41+00:00 9 januari 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |