België vraagt identificatie in UBO-register tegen 30/11/2018 (Vandelanotte)

Auteurs: Mathieu Roelens en Julie Vantomme (Vandelanotte)

Publicatiedatum: 04/09/2018

Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten die actief zijn in België hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ moeten opnemen, moet volgens het langverwachte Koninklijk Besluit uiterlijk op 30 november 2018 worden ingevuld.

Welke entiteiten komen in het register?
  • Vennootschappen
  • (Internationale) vzw’s en stichtingen
  • Trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische entiteiten
Wie zijn de UBO (voor vennootschappen)?
  • Natuurlijke personen die een ‘toereikend percentage van de stemrechten houden’, waarbij het (on)rechtstreeks in handen hebben van meer dan 25 procent van de stemrechten geldt als een indicatie van een toereikend percentage. Bij een onrechtstreekse band moeten ook de tussenstappen geïdentificeerd worden.
  • Natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen, zoals via stemafspraken, al dan niet opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
  • Natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien er via de twee bovenstaande methodes geen UBO aan te duiden blijkt
Timing

Toegang tot het register

  • De bevoegde autoriteiten, zoals belastingautoriteiten
  • Onderworpen entiteiten in het kader van het hen opgelegde cliëntenonderzoek (voor entiteiten die onder het preventief luik van de Witwaswet vallen)
  • Elke burger (bij opzoekingen van verenigingen en trusts (categorie 2 en 3) moet een legitiem belang aangetoond worden)

Zijn er sancties?

In afwachting van het platform

Praktisch

Vennootschappen (UBO)

Internationale vzw’s en stichtingen (UBO)

Trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies (UBO)

Lees hier het originele artikel