>>Wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een art. 648 in het Wetboek van strafvordering (LegalNews.be)

Wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een art. 648 in het Wetboek van strafvordering (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/04/2019

Bedoeling van de wet

Als nieuwe basistekst is er nu een autonome wet, die alle aspecten van de gerechtskosten in strafzaken regelt, die aan de wet zijn voorbehouden, zonder te raken aan wat is voorbehouden aan de uitvoerende macht.

1. Een kernpunt is het in overeenstemming brengen van de wetgeving met de sinds 2003 reeds geldende wet over de rijkscomptabiliteit. In essentie, om evidente redenen van fraudepreventie, voorziet deze in een duidelijke scheiding tussen de behoefte, de levering en de controle- en de betaalfunctie.

2. Het tweede kernpunt is efficiëntie. Door centralisatie wordt specialisatie en een betere taak- en rolverdeling georganiseerd. De oude beroepsprocedure wordt vervangen door een administratieve beroepsprocedure, die sneller dan de vorige Commissie gerechtskosten tot resultaten kan komen. Grotere klantvriendelijkheid komt er omdat elke prestatieverlener slechts 1 aanspreekpunt per arrondissement meer zal hebben (ipv in elke rechtbank).

Structuur
  • Hoofdstuk 2 bestaat uit een belangrijk artikel met definities, en een artikel dat omschrijft wat er onder “gerechtskosten in strafzaken” wordt verstaan
  • Hoofdstuk 3 beschrijft de organisatie van de nieuwe diensten die zich zullen bezighouden met de gerechtskosten in strafzaken: hun samenstelling, taken, werking en territoriale bevoegdheid
  • Hoofdstuk 4 beschrijft de onderdelen van de concrete procedure die moet worden gevolgd bij het maken en betalen van gerechtskosten
  • Hoofdstuk 5 bestaat uit wijzigings- en opheffingsbepalingen om de bestaande regeling af te schaffen, de nodige overgangsbepalingen, en de bepaling die de inwerkingtreding regelt.

Waar dit mogelijk en nuttig is, wordt het verder preciseren van sommige bepalingen en het vastleggen van modelformulieren gedelegeerd aan de Koning.

Lees hier de wet

‘Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht’ : sessie op de Themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’ op 20 juni 2019

Op 20 juni 2019 spreekt Prof. dr. Joachim Meese (hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat)  over ‘Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht’ tijdens de Themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’ (4 apart te volgen sessies).

Elke deelnemer aan de Themadag ontvangt het ‘Wetboek Ondernemingsstrafrecht – 2019’ (uitgave Larcier ter waarde van € 80), dat met meer dan 700 blz., een perfecte actuele documentatie is voor iedereen die met een of meerdere aspecten van het ondernemingsstrafrecht wordt geconfronteerd.

‘De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon’: ochtendsessie tijdens de Zomeracademie Larcier op donderdag 4 juli

Op donderdag 4 juli 2019 is ‘Aansprakelijkheid’ het thema van de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be.

Een van de 4 sessies is ‘De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon’ door Prof. dr. Joachim Meese (hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat).

De andere 3 sessies (telkens boek inbegrepen) zijn:

  • Verjaring en aansprakelijkheid (Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Universiteit Gent, advocaat-vennoot Eubelius en dr. Thijs Tanghe, advocaat Eubelius)
  • Verkeersrecht: actualia aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (mr. Stéphane Vereecken, advocaat-vennoot Charlier Advocaten, praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent)
  • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van werkgever én leidinggevenden (mr. Daan De Backer, advocaat Claeys & Engels)
2019-04-28T10:43:50+00:00 28 april 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |