>, Verkeersrecht>Vluchtmisdrijf – Het is sneller gebeurd dan U denkt (Charlotte Vermeulen)

Vluchtmisdrijf – Het is sneller gebeurd dan U denkt (Charlotte Vermeulen)

Auteur: Charlotte Vermeulen

Publicatiedatum: 17/06/2018

De kranten koppen geregeld met dramatische titels zoals “Politie achtervolgt automobilist na vluchtmisdrijf”, “dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf”, “zware boete na vluchtmisdrijf”,…

Het valt uiteraard absoluut niet goed te keuren als bijvoorbeeld een dronken persoon verantwoordelijk is voor de aanrijding en verwonding van een ander, en daarna gewoon het hazenpad kiest om aan zijn bestraffing te ontkomen.

Met dit bericht wil ik evenwel ‘het vluchtmisdrijf’ eens anders belichten en bijdragen aan de bewustwording dat men sneller met een vluchtmisdrijf te maken heeft dan men op het eerste zicht zou denken. Daarbij wil ik eveneens enkele misverstanden (fabeltjes) uit de wereld de helpen.

De wettelijke bepalingen vinden we terug in artikel 33 Wegverkeerswet:

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

In mensentaal wil dit zeggen dat van zodra U weet dat U de oorzaak of de aanleiding bent geweest van een ongeval, U ter plaatste moet blijven zodat de nodige vaststellingen kunnen worden gedaan (door de verbalisanten). Daarbij is het, voor alle duidelijkheid, irrelevant of het ongeval al dan niet Uw fout was.

Het is aldus belangrijk dat als U ‘weet’ hebt van het ongeval, dat U zeker ter plaatse blijft. In het geval dat U zich niet bewust bent/was van enig ongeval, kan U (in principe) ook niet schuldig zijn aan vluchtmisdrijf. Ik schrijf bewust ‘in principe’ omdat het in de praktijk evenwel niet altijd gemakkelijk zal zijn om het voornoemde te bewijzen.

Gezien het risico op een hoge boete (en zelf een gevangenisstraf !) is het zeker aan te raden om bij vervolging een advocaat onder de arm te nemen. (zie ook tip onderaan)

Met ‘dienstige vaststellingen’ wordt bedoeld dat de politie na een ongeval in staat moet zijn om bepaalde zaken te controleren en/of na te gaan. Wat is er gebeurd? in welke omstandigheden? Had de chauffeur gedronken? Wie was bestuurder? Was de verzekering in orde? rijbewijs? etc.

Hierna geef ik enkele – misschien wel verrassende – praktijkvoorbeelden waarbij er sprake is van een vluchtmisdrijf:

Voorbeeld 1: De gemeente heeft op het wegdek enkele gele paaltjes aangebracht om het fietspad af te schermen. De bestuurder van voertuig A was verstrooid en rijdt voornoemde paaltjes aan. Als bestuurder A hierop wegrijdt, begaat deze laatste een vluchtmisdrijf.

Voorbeeld 2: Wanneer voertuig A tijdens een manoeuvre tegen een geparkeerd voertuig B rijdt, zal voertuig A eveneens schuldig zijn aan vluchtmisdrijf als hij daarop gewoon wegrijdt. Hierbij is het eveneens belangrijk te vermelden dat, indien voertuig A ter plaatse blijft maar niemand kan vinden van het voertuig B, het niet voldoende zal zijn om persoonlijke gegevens (vb. naamkaartje met telefoonnummer) achter te laten of de volgende dag aangifte te doen bij de politiediensten. Ja U leest het goed, ook dan hier er sprake van vluchtmisdrijf.

Voorbeeld 3: Voertuig A wordt opgeschrikt door een voetganger die een plotse beweging maakt en op de rijbaan springt. Door deze plotse beweging van de voetganger, moet de wagen uitwijken en volgt er een aanrijding met een andere wagen B. In deze situatie was de voetganger niet direct betrokken in de aanrijding tussen de twee wagens, maar was hij wel degelijk aanleiding van het ongeval. Zodoende moet ook de voetganger ter plaatste blijven zodat de nodige nuttige vaststellingen kunnen worden gedaan. Doet de voetganger dit niet, maakt hij zich schuldig aan vluchtmisdrijf

Voorbeeld 4: Voertuig A rijdt, in een dronken toestand, twee fietsers aan en neemt daarbij de vlucht. Hierbij is het uiteraard duidelijk dat voertuig A zich schuldig maakt aan vluchtmisdrijf.

De aandachtige lezer zal ondertussen hebben begrepen dat wegrijden, zelf in het geval van een ongeval met’maar’ zeer minieme schade, U hogergenoemde zware boetes kan oplopen.

GOUDEN REGEL: Blijf dus steeds ter plaatste zodat de nodige vaststellingen kunnen worden gedaan.

Vanuit de praktijk kan ik getuigen dat heel wat Politierechters zeer streng zijn in hun beoordeling als het gaat om een vluchtmisdrijf. Men beschouwt dit als een vorm van asociaal gedrag en een onterechte handeling ten opzichte van de maatschappij. kortom, ‘Potje breken, is potje betalen’ . En in het geval U wegloopt, is het ‘dubbel betalen’.

TIP: Indien U voor de Politierechtbank dient te verschijnen, is het zeker de moeite om Uw verzekeringspolis te raadplegen en/of contact op te nemen met Uw verzekeraar. Immers, zo goed als alle autoverzekeringen bevatten op vandaag ook dekking rechtsbijstand. Dit wil zeggen dat de verzekeraar de kosten van Uw advocaat (die U al dan niet zelf mag kiezen) zal betalen.

2018-09-20T07:51:05+00:00 20 september 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht - Verkeersrecht|Tags: , |