>, Verkeersrecht>Verkeersinbreuken: verjaringstermijn van de strafvordering. Cassatie 5 februari 2019 (LegalNews.be)

Verkeersinbreuken: verjaringstermijn van de strafvordering. Cassatie 5 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/02/2019

Verjaringstermijn: twee jaar sedert 15 februari 2018

De verjaringstermijn van de strafvordering wegens overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan bedroeg, behoudens voor hier niet-toepasselijke overtredingen, ingevolge  artikel 68 Wegverkeerswet, vóór de wijziging door artikel 25, 1°, van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, één jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan. Door de vermelde wetswijziging, die ingevolge artikel 26, eerste lid, van de wet van 6 maart 2018 in werking is getreden op 15 februari 2018, werd die verjaringstermijn op twee jaar gebracht.

De verjaringstermijn van twee jaar is van toepassing op alle strafvorderingen wegens de bedoelde overtredingen die op 15 februari 2018 nog niet waren vervallen door verjaring.

In casu

De verweerster werd vervolgd voor een overtreding van artikel 11.1 Wegverkeersreglement en artikel 29, § 3, Wegverkeerswet die zou zijn gepleegd op 9 juli 2016.

De verjaring van de strafvordering voor dit feit werd gestuit op 19 juni 2017 door de aanvraag door de procureur des Konings om een uittreksel uit het strafregister te verkrijgen.

Daaruit volgt dat op 15 februari 2018 de strafvordering nog niet vervallen was door verjaring en derhalve voor het aan de verweerster verweten feit een verjaringstermijn van twee jaar van toepassing was.

De verjaring van de strafvordering werd binnen die termijn van twee jaar nuttig gestuit door de vordering van het openbaar ministerie op de rechtszitting van 5 maart 2018, zodat de verjaring van de strafvordering ten vroegste op 5 maart 2020 zou worden bereikt.

Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de strafvordering is vervallen door verjaring, schendt de vermelde bepaling.

Lees hier het Cassatie-arrest van 5 februari 2019

‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’. Studienamiddag 4 juli 2019.

Op donderdagnamiddag 4 juli 2019 geeft mr. Stéphane Vereecken op de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be, in Antwerpen een uiteenzetting over ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’.

 

2019-06-22T14:20:13+00:00 13 februari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht - Verkeersrecht|Tags: , |