>>Regels met betrekking tot de uitoefening van de strafvordering volgend op een beslissing van uithandengeving bevolen door een jeugdgerecht (Larcier)

Regels met betrekking tot de uitoefening van de strafvordering volgend op een beslissing van uithandengeving bevolen door een jeugdgerecht (Larcier)

Auteur: Johan Heymans (Duiding Strafprocesrecht, Larcier)

Publicatiedatum: juli 2016

Uittreksel Duiding Strafprocesrecht (Larcier – 2017)

De wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, hebben tal van nieuwe regels ingevoerd voor de aanpak van jongeren die misdrijven hebben gepleegd. Onder meer huidige wetsbepaling werd ingevoerd in het kader van de grondige vernieuwing van de procedure van de uithandengeving.

Verschillende onderdelen van deze vernieuwde rechtspleging werden ondertussen evenwel vernietigd door het Grondwettelijk Hof en strijdig verklaard met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De hier besproken wetsbepaling bleef echter onaangeroerd.

Volledigheidshalve dient aangestipt te worden dat er op heden, in het kader van de opmaak van een nieuw decreet inzake het jeugdrecht, wordt nagedacht over het hervormen van het mechanisme van de “uithandengeving” wat sterke implicaties zou kunnen hebben op huidige
wetsbepaling.

Lees hier het volledige uittreksel

2017-10-23T11:31:41+00:00 23 oktober 2017|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |