>>Onderdak en hulp verlenen aan mensen zonder wettig verblijf is geen mensensmokkel. Hof van Beroep Brussel 26 mei 2021 (LegalNews)

Onderdak en hulp verlenen aan mensen zonder wettig verblijf is geen mensensmokkel. Hof van Beroep Brussel 26 mei 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 26/07/2021

Op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering wordt melding gemaakt van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 26 mei 2021, waarin duidelijkheid wordt gegeven over het misdrijf mensensmokkel, omschreven in artikel 77bis Vw.

Het Hof van Beroep oordeelt dat het verlenen van onderdak, het uitlenen van een gsm, of toegang geven tot een laptop aan een persoon zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie niet betekent dat de betrokken persoon zich schuldig maakt aan mensensmokkel als dader of medeplichtige.

Lees hier het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 26 mei 2021

2021-07-26T09:53:29+00:00 26 juli 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|