>, Verkeersrecht>Nieuwe verkeerswet : geldt retroactief vanaf 15 februari 2018 (Belexa Advocaten)

Nieuwe verkeerswet : geldt retroactief vanaf 15 februari 2018 (Belexa Advocaten)

Auteur: Isabelle Geselle (Belexa Advocaten)

Publicatiedatum: 10/04/2018

Onze strafwet is recent een aantal misdrijven rijker. Voyeurisme valt niet langer tussen de mazen van het net. Ook de krakersproblematiek werd vorig jaar aangepakt. En nu is het opnieuw de beurt aan onze verkeerswet.

Enkele weken geleden nog blokkeerden een aantal jongeren de volledige A12 in Meise naar aanleiding van een ‘trouwstoet’, waardoor moedwillig een gevaarlijke verkeerssituatie werd gecreëerd. Dergelijk gedrag wordt vanaf heden strenger aangepakt.

Vluchtmisdrijf

De maximumstraffen voor vluchtmisdrijven worden opgetrokken, waarbij vluchtmisdrijven na een dodelijk ongeval strenger bestraft worden dan vluchtmisdrijven na een ongeval met gewonden, die op hun beurt strenger bestraft worden dan vluchtmisdrijven met louter materiële schade.

Moedwillig het verkeer belemmeren

Het voornoemd voorbeeld van de trouwstoet wordt vanaf heden gestraft door aanvulling van art. 55 § 1 van de wegverkeerswet, waarbij verwezen wordt naar art. 406, derde lid van het Strafwetboek, waarin bepaald wordt dat hij die kwaadwillig het verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg belet, niet enkel een geldboete riskeert, maar mogelijks een gevangenisstraf boven het hoofd hangt. De rechter kan bovendien een rijverbod opleggen.

Geldig rijbewijs en verzekerd

Personen die rijden zonder het vereiste rijbewijs kunnen thans worden bestraft met een gevangenisstraf.

Herhaaldelijk ‘rijden zonder verzekering’ behoort voortaan tot de zwaarste verkeersovertredingen die volgens het principe van de ‘gekruiste recidive’ worden bestraft. Dit betekent dat er bij iedere nieuwe overtreding binnen de 3 jaar na de vorige veroordeling systematisch een langer rijverbod zal worden opgelegd. Bovendien zal de betrokkene iedere keer weer opnieuw moeten slagen in de 4 herstelexamens (praktisch examen, theoretisch examen, geneeskundig onderzoek én psychologisch onderzoek) om zijn rijbewijs terug te krijgen.

Verjaring

Verkeersovertredingen verjaren slechts na twee in plaats van één jaar. De verjaringstermijn wordt zelfs op drie jaar gebracht voor rijden spijts verval of rijden zonder alcoholslot (zoals nu al het geval is voor o.a. rijden zonder rijbewijs of rijden onder invloed van alcohol of drugs).

De kentekenplaataansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid wordt aangescherpt waardoor men zich meer bewust moet zijn aan wie men zijn voertuig toevertrouwt. Als de titularis van de kentekenplaat zijn eigen onschuld bewijst, is hij er voortaan toe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen. Als hij die niet meedeelt, kan hij voor het niet-meedelen streng worden bestraft (zelfs met een levenslang rijverbod) maar dus niet voor de verkeersovertreding zelf.

Voor rechtspersonen bestaat de mogelijkheid om de gebruikelijke bestuurder in de Kruispuntbank Voertuigen te laten registreren. Als er geen gebruikelijke bestuurder werd geregistreerd, moet de identiteit van de bestuurder binnen de 15 dagen worden meegedeeld.

Verplicht alcoholslot (deze regels treden echter pas in werking vanaf 1 juli 2018)

Rechters hadden al sinds 2010 de mogelijkheid om dergelijk slot op te leggen, maar wanneer de nieuwe bepalingen in werking treden, zal de oplegging verplicht worden voor bestuurders die 1,8 promille geblazen hebben.

Gaat het echter om een eerste overtreding dan kan de Politierechter alsnog beslissen om geen alcoholslot op te leggen, mits een uitdrukkelijke motivering. Opnieuw wordt hier duidelijk dat men recidivisten harder wil aanpakken.

Stevige drinkers die toch plaatsnemen achter het stuur krijgen van de rechter verplicht een alcoholslot (van 1 tot 3 jaar of levenslang) gepresenteerd, bovenop de bestaande vervallenverklaring van minstens 3 maand en de 4 herstelexamens. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor zware recidivisten die al veroordeeld zijn voor een alcoholintoxicatie van minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.

Voor andere alcoholovertredingen behouden rechters de mogelijkheid (zonder daartoe verplicht te zijn) om het alcoholslot op te leggen. Nieuw is dat rechters het alcoholslot steeds kunnen uitsluiten voor bepaalde voertuigcategorieën (behalve voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan) om de professionele situatie van de overtreder niet in gevaar te brengen (als de overtreding bijvoorbeeld werd begaan met een auto, kan de overtreder zijn professionele activiteiten blijven uitoefenen als vrachtwagenbestuurder).

Opvallend meer drugscontrole in het verkeer

Gedurende de jaarlijkse BOB-campagnes wordt, meer en meer, gevraagd om ook aandacht te besteden aan het rijden onder invloed van drugs. Zo is de aanpak bij recidive verstrengd waarbij ook gekruiste recidive (alcohol, drugs) streng bestraft kunnen worden en er werd extra budget voorzien voor het verhogen van het aantal speekseltesten van 18.000 per jaar naar 36.000.

Lees hier het originele artikel

2018-04-13T09:36:59+00:00 13 april 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht - Verkeersrecht|Tags: |