>, Straf- en strafprocesrecht, Verkeersrecht>Kunnen fietsers een rijverbod krijgen? (Pauwels Advocaten)

Kunnen fietsers een rijverbod krijgen? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Vincent Glas (Pauwels Advocaten)

Publicatiedatum: 06/10/2017

Dronken fietsers kregen altijd een rijverbod, zelfs zonder rijbewijs!

Tot voor kort werd een fietser die dronken door de straten zwalpte en die de pech had zich te moeten verantwoorden voor de Politierechtbank, steeds bestraft met een rijverbod van minstens één maand. Hij of zij mocht dus omwille van de overtreding begaan met de fiets, ook niet meer met de auto rijden of met een ander motorvoertuig.

De Politierechter beschikte zelfs niet over de mogelijkheid om géén rijverbod op te leggen, zelfs niet wanneer die fietser zelfs geen rijbewijs had! In dit laatste geval kon de fietser zonder rijbewijs zijn rijbewijs niet materialiter inleveren, en diende hij op de griffie een verklaring op erewoord af te leggen.

In de praktijk bedroeg het rijverbod zelden één maand, vermits de Politierechter gelukkig een rijverbod met uitstel kon opleggen, maar het effectief gedeelte van het rijverbod was nog steeds ten minste acht dagen. Er was geen ontsnappen aan het rijverbod!

Vanaf 1 oktober 2017 wordt het rijverbod voor fietsers niet meer verplicht!

Vanaf 1 oktober 2017 schaft de Wet het automatisme af en verkrijgt de Politierechter meer beoordelingsvrijheid. De Rechter heeft met de nieuwe regeling de keuze om al dan niet een rijverbod op te leggen.  Ook krijgt de Rechter om keuze om het opgelegde rijverbod al dan niet te koppelen aan herstelexamens- en onderzoeken .  Voorwaarde voor deze keuzevrijheid is dat de overtreding begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijverbod kan worden opgelegd.

Overtredingen begaan met “voertuigen waarvoor geen rijverbod kan worden opgelegd”.

Het nieuwe artikel 38 §7 van de Wegverkeerswet bepaalt:

§ 7. De rechter is niet verplicht om het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring.

De rechter moet niet, maar mag voortaan om een rijverbod opleggen wanneer de bestuurder de overtreding begaat met “een voertuig” dat niet onder het rijverbod valt.  Anders gezegd, waarmee u nog zou mogen rijden mocht zelfs als u een rijverbod heeft gekregen.

Welke voertuigen vallen onder het rijverbod?  Een rijverbod heeft enkel betrekking op motorvoertuigen, ook al heb je voor bepaalde motorvoertuigen  geen rijbewijs nodig (cfr. een bromfiets klasse A.).

Voor overtredingen begaan met de auto, moto of bromfiets geldt de nieuwe regeling dus niet omdat een eventueel rijverbod er toe leidt dat je niet meer met de auto, moto of bromfiets mag rijden.

De nieuwe regeling heeft dus zo goed als alleen betrekking op overtredingen begaan met de fiets.

En wat met de elektrische fiets?

Riskeer je als bestuurder van een elektrische fiets nog steeds een verplicht rijverbod als je een overtreding begaat?

Op het eerste gezicht lijkt ook de  elektrische fiets onder de nieuwe regeling te vallen, maar deze stelling moet volgens ons worden genuanceerd.  Er zijn immers twee grote categorieën van elektrische fietsen:

  • Een fiets met enkel elektrische trapondersteuning.

Deze fietsen zijn “rijwielen” waarop de nieuwe regeling wél van toepassing is.

  • De “gemotoriseerde fiets” en de “speed pedelec”.

Dit zijn  wel degelijk motorvoertuigen.  Deze elektrische fietsen kunnen zich zelfstandig voortbewegen zonder te trappen. Het facultatieve rijverbod is op deze voertuigen niet van toepassing!

Lees hier het originele artikel

2017-10-12T06:39:35+00:00 12 oktober 2017|Categories: Burgerlijk recht - Straf- en strafprocesrecht - Verkeersrecht|Tags: |