Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

6 sleutels om uw conversie tot advocaat-ondernemer te starten (KnowToGrow)

Auteur: Anne-Laure Losseau (KnowToGrow)

Publicatiedatum: 06/09/2018

Anne-Laure Losseau had het genoegen deel uit te maken van het expertenpanel op het symposium georganiseerd door de incubator Avocats.be in Luik op 21 maart 2018, met als thema “De digitalisering van de advocatuur”.

Zij was er uitgenodigd om haar ideeën over dit onderwerp te delen vanuit het perspectief van de carrière en het welzijn van de advocaat. Hierbij geeft zij enkele van deze ideeën weer, verzameld rond 6 sleutels om uw transformatie te starten.

Een wind van vernieuwing blaast over de advocatuur

De komst van kunstmatige artificële intelligentie zal zeker leiden tot een aardbeving in de juridische praktijk zoals wij die kennen, maar het vertegenwoordigt slechts een deel van de huidige problemen.
Het lijkt in elk geval een beweging tot verandering te initiëren en we zien een wind van vernieuwing in het vak.

Het lijkt erop dat er een ‘momentum van heruitvinding’ is, en dit ten goede van het beroep. De advocatuur is, net als elk ander beroep, geleidelijk aan het veranderen, juist als klanten en klantbehoeften veranderen. Bovendien moet worden opgemerkt dat, afgezien van de e-mail die de post heeft vervangen, de praktijk van de meerderheid van de advocaten vandaag niet fundamenteel verschilt van die van hun collega’s in de 19e eeuw.

Hoe moeten de advocaten omgaan met de angst die veroorzaakt wordt door deze veranderingen?

Als tegengif voor paniek, raad ik aan de aan de gang zijnde omwentelingen te benaderen met nieuwsgierigheid en vertrouwen.
In de eerste plaats omdat de advocaten dit keerpunt gezamenlijk zullen aanpakken: sommigen zullen baanbrekender/ avontuurlijker zijn dan anderen, er zullen experimenten zijn en incrementele aanpassingen. En zullen ook fouten gemaakt worden. Maar het lijkt mij duidelijk dat de advocaten elkaar samen opnieuw zullen uitvinden.

Maar het gaat hierbij niet om een nieuwe professionele verplichting die aan de advocaten wordt opgelegd, maar meer een geestesgesteldheid van openheid. Het komt erop aan om van tijd tot tijd “hoogte te nemen” en de dagelijkse routine te verlaten om zijn praktijk opnieuw te bekijken.

Zoals we al zeiden, zijn de evoluties waar we het over hebben breder dan enkel artificiële intelligentie. Het gaat om paradigmaverschuivingen op verschillende niveaus, variërend van een verandering in communicatie en marketingroutes tot een meer diepgaande heruitvinding van het economisch model van de advocatuur.

Enkele ideeën om u te lanceren

Er kan worden verondersteld dat deze diepere heruitvinding van het economische model, meer, en sneller, zal plaats vinden bij de juridisch adviesverlening (in tegenstelling tot de ondersteuning bij geschillenbeslechting), activiteit waarbij andere actoren directe concurrenten zijn of kunnen worden.
Dus waarom niet onmiddellijk beginnen met dichter bij uw klanten te staan, sneller te reageren, toegankelijker en zichtbaarder te zijn, tijdsverlies te elimineren, en soms buiten de gebaande paden te treden?

Hoe dan ook, het lijkt tamelijk normaal en gezond, om zijn bedrijf te laten evolueren teneinde de cliënten (en uzelf) beter van dienst te zijn.

Hier volgen enkele ideeën om u op weg te helpen: twee voorwaarden en vier actielijnen.

1. Voorwaarde #1: wees trots op wie u bent en wat u doet

Stop met excuses aan te bieden. U heeft hard gewerkt om advocaat te worden, u heeft sterke waarden en u bent (zeker) een goede persoon.

Herhaal van tijd tot tijd opnieuw uw “waarom”, uw missie: “Als advocaat, wie wil ik helpen, hoe en waarom, welk verschil wil ik maken in de levens van de mensen die ik kruis? “. Uw missie is tegelijkertijd datgene waardoor u gedragen wordt en dat wat u uniek maakt.
Het gaat er niet om uzelf te stimuleren met een verhoogd zelfvertrouwen, opgezwollen met steroïden, maar trots en dankbaar te zijn voor wat u gebracht heeft tot waar u nu bent, en erin te blijven vertrouwen voor de toekomst.

2. Voorwaarde #2: Wees een (humanistisch) ondernemer

U bent uw eigen “legal startup”!

Het is een kwestie van ingesteldheid. Wat uw leeftijd ook is, uw ervaring, of hoe groot uw praktijk is, wees een ondernemer (of “interpreneur”) met een visie: “Wat wil ik bereiken, wat wens ik te verwezenlijken, voor mezelf en mijn klanten, over 5 jaar, over 10 jaar? “.

Natuurlijk is advocaat zijn geen job zoals een ander, en er zijn een aantal specifieke waarden die ten grondslag liggen aan uw activiteit, waarvan sommige van deontologische aard zijn, gemeen voor het ganse beroep, en andere aan u eigen zijn.
Dus u bent een ondernemer (en een bedrijf, volgens het Wetboek van Economisch recht) maar wel een ‘humanistische’ ondernemer!

Met deze 2 voorwaarden in gedachten, laten we een paar ideeën van concrete acties voorstellen om u op gang te zetten.

3. Actie # 1: Zet uw klant centraal

Als ondernemer is het uw plicht om de klant (opnieuw) centraal te stellen in uw activiteit. Stel uzelf de vraag, vraag uw klant: “Hoe kan ik u beter van dienst zijn? “. Ga vaker samen met uw klanten eten zonder de timesheet in te vullen. Ontwikkel het vertrouwen dat ze u geven!
Ken uw klanten steeds beter. Wat zijn hun uitdagingen, hun moeilijkheden, hun twijfels? Wat moeten ze weten (nieuwsbrief, uitnodiging voor een conferentie, flash-update, juridische updates…)? Hoe kunt u meer partner zijn en minder een noodzakelijk kwaad?
Kortom, aarzel niet om uzelf een beetje minder centraal te zetten: een van de beste manieren om te weten hoe u moet en kan evolueren, is door te observeren en te luisteren naar uw klanten en hun behoeften

4. Actie # 2: Omring u met mensen verschillend van u zelf

Huur mensen in die anders zijn dan uzelf, mensen die mogelijk een andere en frisse kijk op de activiteit zullen nemen. Vermijd uzelf te omringen met klonen van uzelf! Durf medewerkers aan te werven die beschikken over vaardigheden en competenties die u zelf mist, of het nu gaat om creativiteit, empathie, marketing, netwerken of een gezonde verslaving aan nieuwe technologieën.

Maar omring u wel met collega’s die, zoals u, nadenken en in beweging zijn. En laat u inspireren door andere omgevingen, andere benaderingen (informatici, grafisch ontwerpers, ondernemers, startups, kamers van koophandel, ontwikkelaars, IT-geeks

5. Actie # 3: Wees serieus zonder uzelf serieus te nemen.

Het is natuurlijk heel serieus wat u doet, maar vermijd uzelf te serieus te nemen: vergeet niet uzelf regelmatig in vraag te stellen!

Durf oude, versleten, gewoontes in twijfel te trekken (heeft uw cliënt echt behoefte aan een advies van een halve doctoraatsthesis, geschreven in uw mooiste literatuur?) (Dat gezegd zijnde, als u echt een goede pen heeft is er niets dat u belet in uw verloren uren een roman te schrijven.)

Wat is uiteindelijk uw echte toegevoegde waarde?

Ontwikkel een cultuur in uw kantoor waar men buiten de gebaande paden durft te denken en waar voorstellen worden ontvangen met nieuwsgierigheid, openheid en vriendelijkheid.

Houd echter het koel hoofd en haast u niet. Vermijd de cosmetische “verandering om te veranderen” en beperk u tot de veranderingen die voor u en uw activiteit zinvol zijn

6. Actie # 4: Start. Begin klein. Blijf in beweging.

Om je in het water te gooien, enkele kleine veranderingen om meteen te experimenteren.

– Update uw website: controleer of uw informatie (en uw portret) actueel, relevant en consistent zijn met uw visie;

– Begin met publiceren/ delen op LinkedIn;

– Ga gedurende een hele week na wat uw belangrijkste bronnen van verspilling van tijd en energie zijn. Observeer, noteer, neem de nodige acties, en … geniet van de gevonden tijd en energie.

– Experimenteer met het organiseren van bepaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld vergaderingen, consultaties of zelfs conferenties via videoconferenties of Webinars;

– Als het dossier er zich toe leent en de klant daarvoor open staat, neem uw tablet mee naar een vergadering en werk samen met uw klant (“co-create” met hem in plaats van na de vergadering alles alleen te doen)

Conclusies

Laat mij besluiten met u eraan te herinneren dat in deze heruitvinding, zoals in alles, u moet vertrekken vanuit uw sterktes (het is uiteraard daar dat u op natuurlijke wijze uitblinkt). Maar zonder te vergeten regelmatig goede redenen te vinden, in uw missie of visie, om uit uw comfortzone te komen.

Tot slot wens ik u dat deze wind van moderniteit u zo ver brengt als u kan dromen, rekening houdend met het feit dat sommige dingen tijdloos zijn:

“Er is geen gunstige wind voor degenen die niet weten waar ze naartoe gaan. “(Seneca)

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Soft skills & Trivia