>>>Overheidsopdrachten en de noodzaak om een juridische en feitelijke identiteit te behouden tussen de gepreselecteerde gegadigde en de gegadigde die de inschrijving doet. Hof van Justitie 11 juli 2019 (LegalNews.be)

Overheidsopdrachten en de noodzaak om een juridische en feitelijke identiteit te behouden tussen de gepreselecteerde gegadigde en de gegadigde die de inschrijving doet. Hof van Justitie 11 juli 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 10/08/2019

Artikel 28, lid 2, eerste volzin, van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG moet aldus worden uitgelegd dat het, gelet op het vereiste van juridische en feitelijke identiteit tussen de gepreselecteerde ondernemers en de ondernemers die de inschrijvingen indienen, niet eraan in de weg staat dat in het kader van een niet-openbare procedure tot gunning van een overheidsopdracht een inschrijving kan worden ingediend door een gepreselecteerde gegadigde die zich ertoe verbindt om een andere gepreselecteerde gegadigde over te nemen krachtens een fusie-overeenkomst die tussen de preselectiefase en de fase van de indiening van de inschrijvingen is gesloten en na laatstgenoemde fase is uitgevoerd.

Lees hier het arrest van 11 juli 2019

Studienamiddag ‘Overheidsopdrachten: overzicht van rechtspraak’

Volg de studienamiddag ‘ Overheidsopdrachten: overzicht van rechtspraak’ op donderdagnamiddag 28 november 2019 in de Salons van Edel (Antwerpen) met mr. Peter Flamey (advocaat-vennoot Flamey Advocaten) en mr. Elke Casteleyn (advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten).

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak. Uiteraard wordt er stilgestaan bij de laatste uitspraken van het Europees Hof van Justitie, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie, maar ook bvb. procedures in kort geding bij de rechtbank van eerste aanleg komen aan bod indien relevant.

Elke deelnemer aan deze studienamiddag krijgt een boek van Larcier naar keuze als documentatie.

Studienamiddag ‘Overheids-opdrachten: overzicht van rechtspraak’

 

2019-08-10T14:14:15+00:00 10 augustus 2019|Categories: Overheidsopdrachten - Publiek recht|Tags: |