>>>Wetsontwerp: hervorming financiering Asbestfonds (Sentral)

Wetsontwerp: hervorming financiering Asbestfonds (Sentral)

Een nieuw wetsontwerp past de financiering van het Asbestfonds aan om beter te kunnen beantwoorden aan de reële behoeften. Het nieuwe wetsontwerp is bedoeld om: – de situatie van 2015 en 2016 wettelijk te regulariseren; – een overgangsfinanciering voor de jaren 2017 tot 2019 voor te stellen om de reserves te stabiliseren (evenwichtige cofinanciering in een meerjarenplanning); en – te komen tot een structurele hervorming van de financiering vanaf 2020. Er is ook sprake van een nieuwe opdracht voor het Asbestfonds: de financiering van acties die bijdragen tot preventie (bijvoorbeeld gerichte informatiecampagnes) of academisch onderzoek.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:45+00:00 18 april 2017|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: |